Wijkkrant Malburgen.nl

malburgen_krant2
Malburgen.nl is de wijkkrant van de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje en komt minimaal 6 keer per jaar uit. De Wijkkrant bestond in 2015 vijf jaar. Het aantal te drukken exemplaren per uitgave is ongeveer 9000 en deze worden verspreid onder 19.000 inwoners. Hiermee is de wijkkrant Malburgen.nl de grootste en best verspreidde wijkkrant van Arnhem.

Wijkmedia op de hoogte brengen van activiteiten in de wijk

Wanneer mogelijk doen we graag zelf verslag van activiteiten in de wijk. U kunt contact opnemen met de wijkmedia in Malburgen via: redactie@malburger.nl

Houdt rekening met de verschijningsdata, we ontvangen graag zo spoedig mogelijk kopij, ook al is dit ruim van te voren.

De wijkkrant komt in 2020 uit rond de volgende data:

vanaf vrijdag 7 februari                 kopij uiterlijk binnen op 30 januari
vanaf vrijdag 17  april…………….  kopij uiterlijk binnen op 8 april
vanaf vrijdag 10 juli……………..    kopij uiterlijk binnen op 1 juli
vanaf vrijdag 4 september   …….kopij uiterlijk binnen op 29 augustus
vanaf vrijdag 30 oktober……..     kopij uiterlijk binnen op 23 oktober
vanaf vrijdag 11 december……. ..kopij uiterlijk binnen op 4 december

Aanleveren van kopij & plaatsen van berichtgevingen en afbeeldingen.

U kunt kopij en afbeeldingen aanleveren bij de media redactie van Malburgen. Zowel de redactie van de wijkkrant alsook de redactie van de wijkwebsite ontvangt de berichtgevingen dan.
De redactie van de wijkkrant bepaald wat en wanneer er geplaatst wordt in de wijkkrant. Kopij voor artikelen moet uiterlijk binnen zijn op bovenstaande data.

Plaatsing van afbeeldingen. Als u afbeeldingen aanlevert zorg er dan voor dat u daar de rechten van heeft of dat deze rechten-vrij zijn. Uw afbeeldingen worden door ons alleen gebruikt voor publicaties in de wijkkrant en/of op de wijkwebsite. U blijft eigenaar van de foto en geeft ons het recht deze te gebruiken. Lever afbeeldingen aan met zo’n hoog mogelijke resolutie i.v.m. de druk kwaliteit.

Commerciële berichtgevingen

De redactie bepaald of een bericht commercieel is of niet. Mocht een bericht door ons als commercieel worden aangemerkt dan kan u deze plaatsen tegen onze zeer gunstige advertentietarieven. Meer informatie vindt u hier.

 

 

Reacties 1

 1. Arrien Sietsma says:

  Geachte redactie,

  Ik wil graag kopij aanleveren voor de wijkkrant.
  Hoe kan ik dat doen?
  En wat is de kopij- en verschijningsdatum?

  Groet, dank Arrien Sietsma.