Home / Wijkkrant Malburgen.nl

Wijkkrant Malburgen.nl

malburgen_krant2
Malburgen.nl is de wijkkrant van de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje en komt minimaal 6 keer per jaar uit. De Wijkkrant bestond in 2015 vijf jaar. Het aantal te drukken exemplaren per uitgave is ruim 8500 en deze worden verspreid onder 18.500 inwoners. Hiermee is de wijkkrant Malburgen.nl de grootste en meest verspreide wijkkrant van Arnhem.

Wijkmedia op de hoogte brengen van activiteiten in de wijk
Wanneer mogelijk doen we graag zelf verslag van activiteiten in de wijk. U kunt contact opnemen met de wijkmedia in Malburgen via: redactie@malburger.nl

Houdt rekening met de verschijningsdata, we ontvangen graag zo spoedig mogelijk bericht, ook al is het ruim van te voren.

De wijkkrant komt in 2017 uit rond de volgende data:
vanaf vrijdag 12 februari            kopij uiterlijk binnen op 27 januari
vanaf vrijdag 22 april                  kopij uiterlijk binnen op 30 maart
vanaf vrijdag 1 juli                       kopij uiterlijk binnen op 15 juni
vanaf vrijdag 23 september       kopij uiterlijk binnen op 8 september
vanaf vrijdag 11 november         kopij uiterlijk binnen op 26 oktober
vanaf vrijdag 16 december         kopij uiterlijk binnen op 30 november

Aanleveren van kopij & plaatsen van berichtgevingen en afbeeldingen.
U kunt kopij en afbeeldingen aanleveren bij de media redactie van Malburgen. Zowel de redactie van de wijkkrant alsook de redactie van de wijkwebsite ontvangt de berichtgevingen dan. De redactie van de wijkkrant bepaald wat en wanneer er geplaatst wordt in de wijkkrant. Kopij voor artikelen moet uiterlijk binnen zijn op bovenstaande data.

Plaatsing van afbeeldingen. Als u afbeeldingen aanlevert zorg er dan voor dat u daar de rechten van heeft of dat deze rechten-vrij zijn. Uw afbeeldingen worden door ons alleen gebruikt voor publicaties in de wijkkrant en/of op de wijkwebsite. U blijft eigenaar van de foto en geeft ons het recht deze te gebruiken. Lever afbeeldingen aan met zo’n hoog mogelijke resolutie i.v.m. de druk kwaliteit.

Nieuwe vormgeving en nieuw formaat
Vanaf begin 2016 heeft de wijkkrant Malburgen.nl een nieuw formaat gekregen en verschijnt in A4. Naast een andere vormgeving zal er ook meer de link worden gemaakt met digitale media – de wijkwebsite.

voorbeeld voorblad wijkkrant Malburgen.nl

Commerciële berichtgevingen
De redactie bepaald of een bericht commercieel is of niet. Mocht een bericht door ons als commercieel worden aangemerkt dan kan u deze plaatsen tegen onze zeer gunstige advertentietarieven. Meer informatie vindt u hier.