Wijkmedia – wijkwebsite

De wijkwebsite Malburger.nl is sinds 16 September 2014 in gebruik genomen en vervangt de website malburgen.nl. De website is een onafhankelijk platform voor informatie & nieuws over en uit de wijk Malburgen, Immerloo, Het Duifje en Meinerswijk in Arnhem.

Contact redactie
Heeft u nieuws, informatie, stukjes, foto’s of andere media die u graag wilt delen namens uw organisatie of vanuit u zelf over Malburgen of iets wat in Malburgen plaats gaat vinden of heeft gevonden? Neem dan contact op met de redactie. We plaatsen het graag en meestal binnen 24 uur na ontvangst. Uw informatie komt ook bij de redactie van de Wijkkrant Malburgenl.nl terecht. redactie@malburger.nl

Contact beheer
Voor vragen over technische zaken, suggesties of ideeën aangaande de wijkwebsite dan kunt u contact opnemen via info@malburger.nl

Website beheer en webredactie
De website wordt beheert door een bewoner uit de wijk Malburgen. De redactie heeft een wisselende samenstelling maar zijn allen bewoners uit de wijk Malburgen. De redactieleden leveren hun bijdrage geheel vrijwillig en zijn niet professioneel werkzaam voor beroepsorganisaties actief in de wijk Malburgen.

Beheer: Michel
Redactieleden: Carla, Rob, Michel

Berichtgeving & informatie
Ongeveer 50% van de berichtgevingen wordt aangeleverd door externe bronnen waaronder vanuit organisaties die werkzaam zijn in de wijk zoals Gemeente of Volkshuisvesting. Ongeveer 50% wordt zelf geschreven en/of opgesteld aan de hand van al dan niet aangeleverde informatie.
Informatie wordt meestal binnen 24 uur geplaatst na aanlevering. Een en ander hangt af van de periode. Tijdens vakanties kan het wat langer duren.
Belangrijk bij het aanleveren van foto’s of andere digitale media, zorg ervoor dat uw beeldmateriaal rechtenvrij is of dat u zelf het beeldrecht heeft.

Aanleveren en voorwaarden van aangeleverde informatie & kopij – wat wordt wel geplaatst en wat niet
Alle niet-commerciële informatie over (gehouden) activiteiten in de wijk Malburgen plaatsen wij graag. Informatie over of vanuit commerciële, politieke of religieuze organisaties wordt naar gelang de inhoud geplaatst. Adverteren op de wijkwebsite is (nog) niet mogelijk.
Informatie kan op verzoek geheel anoniem door ons worden geplaatst.
De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in aangeleverde informatie en kopij.
Berichtgevingen kunnen zonder opgave van redenen worden verwijderd.

Reageren op berichten op de wijkwebsite
Het is mogelijk om op berichten te reageren. Berichten worden alleen toegelaten na moderatie.
U kunt anoniem reageren. Racistische dan wel discrimineren en of bedreigende opmerkingen worden niet geplaatst.
Het reageren op berichten is niet bedoeld om informatie te vragen over activiteiten of organisaties actief in Malburgen. Neem hierover contact op met de opbouwwerker.

Wijkwebsite & social media
De Wijkwebsite is verbonden met social media. Berichtgevingen op de wijkwebsite worden ook op Facebook en Twitter geplaatst. Nieuwe items op de 3 Facebookpagina’s direct verbonden met de wijkwebsite bereiken dagelijks honderden mensen. Daarnaast is de wijkwebsite verbonden met de social foto site Flikr.

Beeldrecht en copyrights
Zowel de tekst als het beeldmateriaal op de wijkwebsite malburger.nl als de Flickr site is beschermt. Het gebruik ervan is zonder uitdrukkelijke toestemming van het beheer (namens de eigenaar(s) niet toegestaan. Dit geldt ook voor niet-commerciële instellingen en overheidsinstellingen.
Mocht u een foto willen of willen gebruiken, vraag het even.

Impressie van bezoekers en bezoekersaantallen wijkwebsite Malburger.nl
Tussen 1 Januari 2015 & 1 October 2015 had de website Malburger.nl  19380 bezoekers
De drukste dag was dinsdag 8 September 2015, met een bezoekers aantal van 499 bezoekers.
Het merendeel van de bezoekers komt uit Arnhem, is tussen 35-50 jaar en bekijkt de website op een mobiel apparaat
De wijkwebsite kent een sterke toename van bezoekers sinds begin September 2015.

Website ontwerp & ontwikkeling
De wijkwebsite www.malburger.nl zal nooit af zijn. Er zal altijd nieuwe informatie worden toegevoegd of informatie worden aangepast. We proberen informatie over de wijk Malburgen zelf zoveel mogelijk up-to-date te houden. Het kan zijn dat u webpagina’s tegenkomt die nog in ontwikkeling zijn of dat de informatie niet compleet of verouderd is. Excuses hiervoor.
U kan ons altijd mailen met reacties en suggesties.