Home / Wijkplatform Malburgen West

Wijkplatform Malburgen West

!-Pagina in ontwikkeling-!

Wat is het Wijkplatform Malburgen West?
Het Wijkplatform is een overlegorgaan die bestaat uit bewoners en afgevaardigden vanuit beroeps- culturele, gemeentelijke en politieke organisaties die actief zijn in het wijkdeel Malburgen West en fungeert binnen het Wijkbeheer Malburgen.
Een Wijkplatform is een door de gemeente Arnhem erkende afvaardiging van een wijk of wijkdeel.
Het werkgebied van Wijkplatform West is geheel Malburgen West, daaronder valt ook de Stadsblokken en Meinerswijk.

Kerntaak
De kerntaak van het Wijkplatform is zich in te zetten om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.
Dit doet het Wijkplatform op verschillende manieren. Zo initieert zij projecten, of ondersteunt zij projecten van bewoners en/of bewonersorganisaties in het wijkdeel Malburgen West.
Daarnaast zetten leden van het Wijkplatform zelf zich actief in om de doelstellingen in het Wijkactieplan (WAP) uit te voeren. Meer informatie over wat het WAP is en wat de actiepunten van Malburgen West zijn vindt u hier.

Wijkbudget
Elk Wijkplatform heeft een eigen budget, het zogenaamde Wijkbudget. De Wijkbudgetten zijn gemeentelijke gelden die de bewonersleden uit het Wijkplatform  mogen toewijzen aan bewonersprojecten in de wijk. Bijvoorbeeld voor de realisatie van een speeltuin of het organiseren van een wijkfeest.

Structuur, vergaderingen en besluitvorming
Een Wijkplatform bestaat zowel uit bewonersleden als leden vanuit organisaties actief in de wijk. Bewonersleden hebben alleen het stemrecht als het gaat om het toewijzen van gelden t.b.v.  het ondersteunen van bewonersprojecten in de wijk.

Wijkplatform West vergadert 6 keer per jaar in brede school de Spil. Naast de vaste benoemde bewonersleden en leden uit de diverse organisaties zijn er regelmatig insprekers of afgevaardigden vanuit organisaties buiten het Wijkbeheer die toelichtingen geven.
Wijkplatform Malburgen West heeft 20 leden, waarvan 14 bewonersleden zijn.

Vergadering Wijkplatform West in January 2015

Vergadering Wijkplatform West in January 2015

De leden bestaan uit:
–  bewoners
– afgevaardigden gemeente Arnhem (wijkregisseur/stadsbeheer manager/wijkwethouder)
– afgevaardigde Rijnstad (opbouwwerker)
– afgevaardigde Volkshuisvesting
– afgevaardigde politie (wijkagent)
– afgevaardigde politiek (wisselend aanwezig)

De voorzitter en penningmeester van een Wijkplatform is altijd een bewoner. De wijkbudgethouder is de wijkregisseur vanuit de gemeente Arnhem.
Voorzitter van Wijkplatform West is: dhr. Henk Schepers
Penningmeester van Wijkplatform West is: dhr. Arie Koorneef

Vergaderingen zijn openbaar, er wordt van elke vergadering een verslag gemaakt. De verslagen zijn na goedkeuring openbaar. Verslagen van Wijkplatform Malburgen West vindt u hier.

Agendacommissie
Het dagelijks bestuur van het Wijkplatform Malburgen West wordt gevormd door de agendacommissie. De agendacommissie bestaat uit een aantal leden van het Wijkplatform waaronder de voorzitter, penningmeester en de opbouwwerker.

Werkzaamheden van de agendacommissie zijn o.a. het voorbereiden van de vergaderingen van het Wijkplatform, het beoordelen van financiële aanvragen en de besluitvorming over financiële aanvragen onder de €500,- Euro.

Aanvragen
Als u in Malburgen West woont, of uw organisatie is actief in Malburgen West dan kunt u een financiële aanvraag doen voor een activiteit. De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer over deze voorwaarden leest u hier.
Het aanvraagformulier vindt u hier.

Vergaderdata
Vergaderdata van wijkorganisaties binnen het Wijkbeheer Malburgen, waaronder de agendacommissie en het Wijkplatform West vindt u hier.

Deelname in andere organisaties
Afgevaardigden van Wijkplatform West nemen deel in andere organisaties. Het COM (Centraal Overleg Malburgen) en in het COW (Centraal Overleg Wijken.)

Geïnteresseerd?
Meer weten over het Wijkplatform West of heeft u een goed, leuk of mooi idee voor uw wijk of wilt u eens een vergadering bijwonen? Dan kan u contact opnemen met opbouwwerker h.maarseveen@rijnstad.nl