Aanvraag Wijkbeheer Malburgen

Heeft u als bewoner van de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje een goed of leuk idee? Doe er dan wat mee! Het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje (Wijkplatforms en Wijkbeheergroepen) krijgt vanuit de gemeente Arnhem een budget waarmee het (bewoners)initiatieven in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje financieel kan ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een buurt- of wijkfeest of een actie om samen de straat te vergroenen. 

Spelregels voor een aanvraag

Een aanvraag doen is heel eenvoudig maar er zijn wel enkele spelregels voor het doen van een aanvraag. Een belangrijke is dat de aanvraag niet bedoeld is voor eten en drinken. Organiseert u bijvoorbeeld een buurtfeest met barbecue, dan kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor de huur van een springklussen of een partytent, maar niet voor het vlees voor de barbecue.
Ook organisaties actief in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje kunnen een aanvraag doen voor een activiteit. Voor organisaties geldt dat personeelskosten of uren niet worden vergoed.

Wijziging: *Organisaties* die een aanvraag indienen en deze is meet dan 500,- Euro (voor Wijkplatform West) of  meer dan 1000,- Euro (voor Wijkplatform Oost) dan zal de aanvraag worden gesplitst. De helft van het gehonoreerde bedrag van de aanvraag voor dat de activiteit plaatsvindt. de andere helft na ontvangst van een financiele verantwoording, eventueel aangevuld met andere voorwaarden ten behoeve van honorering. 

Alle spelregels vindt u in onderstaande PDF of hier achter deze link.PDF

Aanvraag doen bij het Wijkbeheer Malburgen? Vanaf  15 maart 2023 alleen nog maar digitaal

Het Wijkbeheer Malburgen krijgt regelmatig een verzoek tot een bijdrage vanuit het wijkbudget. Vaak was deze informatie voor het doen van een aanvraag onvoldoende, met name  als deze via het oude PDF formulier werd ingediend. Om dit te voorkomen kan er vanaf 15 maart 2023 alleen nog maar digitaal een aanvraag worden ingediend. Dit zorgt voor het makkelijker indienen en een betere en vooral snellere verwerking van uw aanvraag.

Wie behandeld en beoordeeld een aanvraag?

Een ingevuld digitaal formulier wordt in eerste instantie beoordeeld door de bewonersondersteuner. Mocht de aanvraag incompleet zijn, of niet goed ingevuld dan neemt hij contact met u op. Is de aanvraag boven de 1000,- Euro in Oost of 500,- Euro in West dan wordt er verwacht dat er een mondelinge toelichting wordt gegeven in een of beide wijkplatformbijeenkomsten. Wordt de aanvraag boven de 1000,- Euro behandeld door de wijkbeheergroep, dan moet er een toelichting worden gegeven tijdens de eerst volgende bijeenkomst van de wijkbeheergroep. Een aanvraag wordt beoordeeld door bewoners tijdens een bijeenkomst van een Wijkbeheergroep of Wijkplatform. Zij stemmen of deze gehonoreerd wordt, de hoogte van de aanvraag en eventuele voorwaarden voor honorering. Om een aanvraag op tijd te kunnen bespreken kunt u deze het beste zo vroeg als mogelijk indienen. Liefst minimaal een maand voordat uw of jullie activiteit begint.

Hulp bij het doen van een aanvraag 

We streven ernaar als wijkorganisaties om het doen van een aanvraag zo snel en eenvoudig als mogelijk te maken. Mocht u toch hulp nodig hebben,  neem dan even contact op met de bewonersondersteuner

Online aanvraagformulier 

Informatie ten behoeve indiening aanvraag:

Voor het indienen van een financiele aanvraag moet u op de hoogte zijn van de spelregels voor het doen van een financiele aanvraag bij het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje. De spelregels staan hierboven achter een link aangegeven.

Persoonlijke (en organisatie) gegevens

vul in beginnend met: http:// of https://

Aanvraaggegevens

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
(in Word of als PDF max. bestandsgrootte 5mb)
Click or drag a file to this area to upload.
(in Word of als PDF max. bestandsgrootte 5mb)

Akkoord & bevestiging indiening aanvraag

Als u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden kunt u uw aanvraag indienen bij het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje