Home / De Vraag: resultaten

De Vraag: resultaten

Hieronder vindt u de resultaten van De Vraag. De Vraag is een twee-maandelijks onafhankelijk onderzoekje uitgevoerd door de wijkmedia van Malburgen. Elke vraag heeft betrekking op een onderwerp in de wijk Malburgen.

Bar blauw

Resultaten De Vraag: Waarom gaat u (niet) naar de Malburgse Markt? – 6 december 2019 / 6 januari 2019

Maar liefst 331 lezers wijkkrant / bezoekers wijkwebsite reageerden tussen 6 december 2018 en 6 januari 2019 op onderstaande vragen met onderstaande resultaten:

Vraag: gaat u wel eens naar de Malburgse markt?
– Soms 47%
– Vaak 21%
– Nooit 32%

Vraag: als u naar de markt gaat wat koopt u dan vooral?
– vis, vlees of kaas 41%
– groente, fruit en/of specerijen 52%
– huishoudelijk, kleding of elektronica 7%

Vraag: als u niet naar de markt in Malburgen gaat, wat is dan uw belangrijkste reden?
– geen tijd of geen zin 28%
– ik ga naar de markt in het centrum 1%
– ik koop nooit iets op de markt 26%
– ik vind de markt in Malburgen niet fijn 45%

Conclusies
Uit het onderzoekje blijkt dat de meerderheid van de deelnemers soms naar de markt gaat en dat groente, fruit en/of specerijen het meest gekocht worden. 45% van de deelnemers geeft aan de markt in Malburgen niet fijn te vinden.

De resultaten van uit het onderzoek sluiten enigszins aan bij de geluiden uit het Wijkbeheer van Malburgen. Een regelmatig gehoorde klacht in deze bewonersgroepen is dat de markt in Malburgen niet zo gezellig meer is als vroeger en dat het aantal kramen en hierdoor de keuze terugloopt.

En nu?
De webredactie koppelt de resultaten terug in de wijkbeheergroepen en wijkplatforms van Malburgen en zal de organisatie van de markt in Malburgen op de hoogte brengen.

  Bar blauw