De Vraag: resultaten

Hieronder vindt u de resultaten van De Vraag. De Vraag is een twee-maandelijks onafhankelijk onderzoekje uitgevoerd door de wijkmedia van Malburgen. Elke vraag heeft betrekking op een onderwerp in de wijk Malbur

gen, Immerloo en Het Duifje.

De Vraag: ‘Van het gas af’ is afgesloten, een samenvatting van de resultaten komen in de aanstaande wijkkrant (mei 2024). Alle resultaten van deze De Vraag zijn te downloadent via onderstaande PDF.


De Vraag: “Parkeren in de Wijk” is afgesloten, een samenvatting van de resultaten komen in de aanstaande wijkkrant (maart 2024). Alle resultaten van deze De Vraag zijn te downloadent via onderstaande PDF.

 

 

Resultaten De Vraag: Over de energiekosten en hoe u hierop probeert te besparen – 11 dec. 2022 / 5 maart 2023

Laatste De Vraag – hoge energiekosten en hoe probeer je hierop te besparen, gehouden tussen december 2022 en maart 2023 met 217 deelnemers vindt je in onderstaande PDF

 

PDF

Bar blauw

De eerdere Vraag: Ervaart u overlast grote festivals in de Malburgse uiterwaarden  – 22 oktober / 1 december 2022

 

De Vraag – Ervaart u overlast van grote festival in de Malburgse uiterwaarden, gehouden tussen oktober 2022 en december 2022 met 267 deelnemers vindt u in onderstaande PDF

PDF

Bar blauw

De eerdere Vraag:  over (gevoel van) onveiligheid en overlast in onze wijk

De vraag met betrekking tot (het gevoel van) onveiligheid in onze wijk is na correctie 409 keer aan deelgenomen De publieke resultaten hiervan vindt u hieronder in de PDF. Een uitgebreide  conclusie ervan vindt u eind maart hier online.

PDF

Resultaten De Vraag – overlast & onveiligheid

De eerdere Vraag: Wijkkrant Malburgen.nl – wat vindt u van de wijkkrant

De Vraag met betrekking tot de wijkkrant Malburgen.nl en wat u hiervan vindt is er na correctie door 271 bewoners aan deelgenomen en op 1 december 2020 afgesloten. Vanaf 20 december 2020 vindt u in een link hieronder alle resultaten van deze enquête en een korte samenvatting hiervan in de wijkkrant van december 2020.

PDF

Resultaten De Vraag – wijkkrant Malburgen.nl

De eerdere Vraag: Ervaringen met diftar – omgekeerd inzamelen & betalen per zak restafval

De Vraag met betrekking tot diftar (betalen per zak restafval) is op 25 oktober september 2020 afgesloten. Na correctie is er door 466 deelnemers aan dit opinieonderzoek deelgenomen. Voor resultaten in PDF, klik op onderstaande link:

PDF

Resultaten De Vraag – diftar

De eerdere Vraag: Winkelcentrum Drieslag

De Vraag met betrekking tot winkelcentrum Drieslag is op 15 september 2020 afgesloten. Na correctie is er door 313 deelnemers aan dit opinieonderzoek deelgenomen. Voor resultaten in PDF, klik op onderstaande link:

PDF

Resultaten De Vraag – Winkelcentrum Drieslag

Resultaten De Vraag: Hoe groen vindt u Malburgen? – 17 februari 2019 / 17 april 2019

176 lezers wijkkrant / bezoekers wijkwebsite reageerden tussen 17 februari 2019 en 17 april 2019 op onderstaande vragen met onderstaande resultaten:

Vraag: in welk deel van Malburgen woont u?
– Immerloo 3%
– Het Duifje 14%
– Malburgen Oost 47%
– Malburgen West 36%

Vraag: Woont u in een buurt met vooral nieuwbouwwoningen (na 2000) of in een buurt met voornamelijk oudere woningen (voor 2000)?
– Ik woon in een buurt met vooral nieuwbouwwoningen 43%
– Ik woon in een buurt met voornamelijk oudere woningen 57%

Vraag: Hoe groen vindt u de buurt waar u woont?
– Ik vind de buurt voldoende groen – er zijn voldoende perkjes, veldjes en bomen 71%
– Ik vind de buurt onvoldoende groen, er zijn onvoldoende veldjes, perkjes en bomen 29%

Vraag: Als u vindt dat uw buurt te weinig groen heeft, welke van de onderstaande groene elementen ziet u het liefst graag meer in uw buurt?
– Meer grasveldjes 13%
– Meer bomen of struiken 35%
– Meer perkjes 9%
– Niets, mijn buurt is groen genoeg 43%

Vraag? Zou u als bewoner meer zeggenschap willen hebben over de hoeveelheid en/of soort groen in uw straat, buurt of wijkdeel?
– Ja 72%
– Nee 28%

Vraag: Zou u als bewoner in uw straat of buurt zelf meer betrokken willen zijn bij de keuze en het onderhoud van groenvoorziening, zoals perkjes of boomspiegels?
– Ja, met ondersteuning vanuit de gemeente 32%
– Nee, keuze en onderhoud van groenvoorziening zijn taken voor de gemeente 68%

Conclusies
Uit het onderzoekje blijkt dat de meerderheid van de deelnemers vindt dat  Malburgen, Immerloo en Het Duifje als wijk voldoende groen is. Er is voldoende aanbod aan perkjes, groenstroken etc. Een meerderheid geeft verder aan wel meer zeggenschap te willen hebben over het soort groen in wijk, buurt of straat, maar dat het onderhoud en aanleg ervan een verantwoordelijkheid is voor de gemeente Arnhem.

En nu?
De webredactie koppelt de resultaten terug in de wijkbeheergroepen en wijkplatforms van Malburgen en zal de organisatie van de markt in Malburgen op de hoogte brengen. Alle deelnemers hartelijk dank voor het meedoen. De volgende “De Vraag” gaat over het winkelaanbod en boodschappen doen in Malburgen.

Bar blauw

Resultaten De Vraag: Waarom gaat u (niet) naar de Malburgse Markt? – 6 december 2019 / 6 januari 2019

Maar liefst 331 lezers wijkkrant / bezoekers wijkwebsite reageerden tussen 6 december 2018 en 6 januari 2019 op onderstaande vragen met onderstaande resultaten:

Vraag: gaat u wel eens naar de Malburgse markt?
– Soms 47%
– Vaak 21%
– Nooit 32%

Vraag: als u naar de markt gaat wat koopt u dan vooral?
– vis, vlees of kaas 41%
– groente, fruit en/of specerijen 52%
– huishoudelijk, kleding of elektronica 7%

Vraag: als u niet naar de markt in Malburgen gaat, wat is dan uw belangrijkste reden?
– geen tijd of geen zin 28%
– ik ga naar de markt in het centrum 1%
– ik koop nooit iets op de markt 26%
– ik vind de markt in Malburgen niet fijn 45%

Conclusies
Uit het onderzoekje blijkt dat de meerderheid van de deelnemers soms naar de markt gaat en dat groente, fruit en/of specerijen het meest gekocht worden. 45% van de deelnemers geeft aan de markt in Malburgen niet fijn te vinden.

De resultaten van uit het onderzoek sluiten enigszins aan bij de geluiden uit het Wijkbeheer van Malburgen. Een regelmatig gehoorde klacht in deze bewonersgroepen is dat de markt in Malburgen niet zo gezellig meer is als vroeger en dat het aantal kramen en hierdoor de keuze terugloopt.

En nu?
De webredactie koppelt de resultaten terug in de wijkbeheergroepen en wijkplatforms van Malburgen en zal de organisatie van de markt in Malburgen op de hoogte brengen.

  Bar blauw