Bewonersondersteuning Wijkbeheer Malburgen

Hier komt binnenkort alle informatie over de bewonersondersteuning in Malburgen, Immerloo en Het Duifje vanuit het Wijkbeheer Malburgen – de Wijkplatforms en de Wijkbeheergroepen in de wijk.