Bewonersondersteuning Wijkbeheer Malburgen

Het Wijkbeheer Malburgen heeft sinds 2019 een eigen bewonersondersteuner. Deze bewonersondersteuner ondersteunt de twee Wijkplatforms en de vier Wijkbeheergroepen die in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje sinds 2002 actief zijn. De bewonersondersteuner heeft een breed takenpakket, een ruime kennis van de wijk en staat goed in contact met tal van organisaties.

Welke taken heeft de bewonersondersteuner

– Voorbereiden van de bijeenkomsten van de twee Wijkplatforms en de vier Wijkbeheergroepen
– Het ondersteunen bij het doen van financiële aanvragen bij het wijkbeheer
– Financiële administratie van het budget van het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje
– Voorbereiden van andere activiteiten vanuit het Wijkbeheer, buiten de overleggen om
– Het beantwoorden van vragen gericht aan het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje – dat kan gaan over bijvoorbeeld het agenderen van bepaalde onderwerpen ten behoeve van de bijeenkomsten
– Wijkbewoners informeren over wat het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje is, en wat het doet
– Bewoners informeren over andere organisaties die in de wijk actief zijn of over activiteiten die in de wijk worden gehouden
– Bewoners en organisaties algemeen informeren over de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje
– Bewoners en organisaties naar gelang de vraag doorverwijzen naar andere personen of organisaties actief in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje

Waar en wanneer kunt u de bewonersondersteuner vanuit het Wijkbeheer benaderen

Je kunt de bewonersondersteuner zeven dagen per week in relatie tot bovenstaande taken benaderen via Blue sky, Signal of Whatsapp op 0620133267. Je kunt de bewonersondersteuner van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 – 18:00 uur telefonisch benaderen, of je kunt de bewonersondersteuner mailen: info@malburger.nl

Bewonersondersteuning Wijkbeheer Malburgen & Opbouwwerk Rijnstad

De bewonersondersteuner vanuit het Wijkbeheer is geen opbouwwerker of in dienst van Rijnstad of gemeente Arnhem. De bewonersondersteuner werkt onafhankelijk en is in dienst van de wijk & wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje namens de bewoners. De bewonersondersteuner wordt voor 8 uur per week gefinancierd vanuit het Wijkbudget van de beide Wijkplatforms in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje. De bewonersondersteuner staat in goed contact met tal van organisaties in de wijk, waaronder gemeente en opbouwwerk Rijnstad – de twee opbouwwerkers die in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje actief zijn.

Waar kan ik de opbouwwerker vanuit Rijnstad voor benaderen?

Je wil een activiteit in de wijk organiseren en weet niet hoe je dit kunt doen of je hebt een vraag over leefbaarheid in de straat of buurt? Neem dan contact op met een van de opbouwwerkers vanuit Rijnstad.

Voor wijkdeel Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje is dit Anne Roos Dam: a.dam@rijnstad.nl
Voor wijkdeel Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk is dit Hanspaul Maarseveen:: h.maarseveen@rijnstad.nl