Wijkredactie & Kopij

wijkkrant afbeelding
Malburgen.nl is de informatie & nieuws website en wijkkrant van de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje. De website probeert dagelijks actuele berichtgevingen met betrekking op de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje te publiceren. Zowel de wijkwebsite als wijkkrant worden grotendeels vanuit de Wijkplatforms en bewonersgelden gefinancierd. Hiermee wordt gezorgd dat zowel op de website als in de wijkkrant onafhankelijk kan worden gepubliceerd voor en door bewoners.

De wijkwebsite bestaat sinds 2006 en trekt dagelijks meer dan 1000 bezoekers. De wijkrant komt vijf of zes keer per jaar uit, en bestond in 2020 tien jaar. Het aantal te drukken exemplaren per uitgave is ongeveer 8700 (2024) en deze worden verspreid onder ruim 19.000 inwoners. Hiermee is de wijkkrant Malburgen.nl de grootste en best verspreide wijkkrant van Arnhem. Naast dat de krant in heel de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje wordt verspreid, ligt de krant ook op tal van locaties zoals: buurtcentra (Hobbit en Huis voor de Wijk) de MFC’s (Malburcht en De Spil) bij supermarkt DekaMarkt en op verschillende locaties buiten de wijk zoals Rozet en het gemeentehuis van Arnhem.

Wijkmedia op de hoogte brengen van activiteiten in de wijk

Wanneer mogelijk doen we graag zelf (online) verslag van activiteiten in de wijk. U kunt contact opnemen met de wijkmedia in Malburgen via: redactie@malburger.nl

Houd rekening met de verschijningsdata, we ontvangen graag zo spoedig mogelijk kopij, ook al is dit ruim van te voren!

Ook online

Een selectie van de artikelen in de Malburgen.nl verschijnen ook online.

Geplande verschijningsdata 2024*

Midden februari – kopij uiterlijk binnen op 20 januari
Midden april – kopij uiterlijk binnen op 1 april
Midden juli – kopij uiterlijk binnen op 15 juni
Midden september- kopij uiterlijk binnen op 15 augustus
Begin November** – kopij uiterlijk binnen op 10 oktober
Midden december – kopij uiterlijk binnen 15 november

*Bovenstaande planning kan onderhevig zijn aan verandering en zijn een indicatie!
**Mogelijk dat dit nummer niet wordt uitgegeven, daarvoor in de plaats een extra dik decembernummer

Aanleveren van kopij & plaatsen van berichtgevingen en afbeeldingen.

U kunt kopij en afbeeldingen aanleveren bij de media redactie van Malburgen. Naar gelang het moment van aanlevering wordt uw bericht besproken tijdens het redactieoverleg. De redactie van de wijkkrant bepaald wat en wanneer er geplaatst wordt in de wijkkrant. Kopij voor artikelen moeten uiterlijk binnen zijn voor de data die hierboven vermeld staan.

Belangrijk bij aanleveren beeldmedia

Als u afbeeldingen aanlevert zorg er dan voor dat u daar de rechten van heeft of dat deze rechten-vrij zijn! Sinds november 2022 verlangen we hiervoor bewijs vóór plaatsing.

We plaatsen afbeeldingen:

  • Als u zelf of uw organisatie de maker is.
  • Als u aantoonbaar bewijs heeft dat u en dus wij de foto mogen gebruiken bij het artikel.
  • Als u ondanks dat u de rechten heeft de afbeelding niet heeft verkregen via de volgende stockfoto sites: iStock, Getty Images, Alamy of ANP foto. Dit omdat zij via copyright-trollen ook na vele jaren nog kunnen vragen om bewijs dat u de afbeelding mag gebruiken, met alle financiële consequenties van dien als dit niet (meer) door u of ons is aan te tonen.

Commerciële berichtgevingen & advertenties

De redactie bepaald of een bericht commercieel is of niet. Mocht een bericht door ons als commercieel worden aangemerkt dan kan u deze plaatsen tegen onze zeer gunstige advertentietarieven. Meer informatie vindt u hier.