Wijkredactie & Kopij

wijkkrant afbeelding
Malburgen.nl is de informatie & nieuws website en wijkkrant van de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje. De website probeert dagelijks actuele berichtgevingen met betrekking op de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje te publiceren. Zowel de wijkwebsite als wijkkrant wordt grotendeels gefinancierd vanuit de Wijkplatforms en bewonersgelden. Hiermee wordt gezorgd dat zowel de website als de wijkkrant onafhankelijk kan worden gepubliceerd voor en door bewoners.

De wijkwebsite bestaat sinds 2006 en trekt dagelijks vele honderden bezoekers. De wijkrant komt zes keer per jaar uit, en bestond in 2020 tien jaar. Het aantal te drukken exemplaren per uitgave is ongeveer 8500 en deze worden verspreid onder ruim 19.000 inwoners. Hiermee is de wijkkrant Malburgen.nl de grootste en best verspreide wijkkrant van Arnhem. Naast dat de krant in heel de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje wordt verspreid, ligt de krant ook op tal van locaties zoals: buurtcentra (Hobbit en Huis voor de Wijk) de MFC’s (Malburcht en De Spil) bij supermarkt Jan Linders en op verschillende locaties buiten de wijk zoals Rozet en het gemeentehuis van Arnhem.

Wijkmedia op de hoogte brengen van activiteiten in de wijk

Wanneer mogelijk doen we graag zelf (online) verslag van activiteiten in de wijk. U kunt contact opnemen met de wijkmedia in Malburgen via: redactie@malburger.nl

Houd rekening met de verschijningsdata, we ontvangen graag zo spoedig mogelijk kopij, ook al is dit ruim van te voren.

Veranderingen wijkkrant sinds 2021

Sinds 2021 is er voor de wijkkrant Malburgen.nl een en ander veranderd. Dit heeft grotendeels te maken met de financiering van de krant. Deze wordt sinds 2021 op een andere manier gefinancierd. Om de wijkkrant ook vanaf 2021 mogelijk te maken wordt er gekeken naar samenwerking met andere organisaties actief in de wijk op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, cultuur, gezondheid & sport. Ook de redactie van de wijkkrant zal uitgebreid gaan worden zodat er een bredere vertegenwoordiging is vanuit de hele wijk en er meer aandacht is voor wijkdeel gericht nieuws en overige informatie.

Stichting Wijkmedia Malburgen

Om ook na 2021 de onafhankelijkheid te kunnen garanderen zal er worden gekeken om de Wijkmedia (wijkwebsites en wijkkrant) onder te brengen in een stichting bestaande uit bewoners.

Ook online

Een selectie van de artikelen in de Malburgen.nl zullen vanaf 2021 ook als artikelen online verschijnen. Daarnaast zal de wijkkrant ook online beter leesbaar zijn in PDF formaat op kleinere schermen.

Geplande verschijningsdata 2022*

Midden februari                              kopij uiterlijk binnen op 31 januari
Midden april                                kopij uiterlijk binnen op 6 april
Midden juli                                  kopij uiterlijk binnen op 20 juni
Begin september                        kopij uiterlijk binnen op 15 augustus
Begin november                         kopij uiterlijk binnen 15 oktober
Midden december                     kopij uiterlijk binnen 30 november
*Bovenstaande planning kan onderhevig zijn aan verandering

Aanleveren van kopij & plaatsen van berichtgevingen en afbeeldingen.

U kunt kopij en afbeeldingen aanleveren bij de media redactie van Malburgen. Naar gelang het moment van aanlevering wordt uw bericht besproken tijdens het redactieoverleg. De redactie van de wijkkrant bepaald wat en wanneer er geplaatst wordt in de wijkkrant. Kopij voor artikelen moeten uiterlijk binnen zijn voor de data die hierboven vermeld staan.

Plaatsing van afbeeldingen. Als u afbeeldingen aanlevert zorg er dan voor dat u daar de rechten van heeft of dat deze rechten-vrij zijn. Uw afbeeldingen worden door ons alleen gebruikt voor publicaties in de wijkkrant en/of op de wijkwebsite. U blijft eigenaar van de foto en geeft ons het recht deze te gebruiken. Lever afbeeldingen aan met zo’n hoog mogelijke resolutie i.v.m. de drukkwaliteit.

Commerciële berichtgevingen & advertenties

De redactie bepaald of een bericht commercieel is of niet. Mocht een bericht door ons als commercieel worden aangemerkt dan kan u deze plaatsen tegen onze zeer gunstige advertentietarieven. Meer informatie vindt u hier.