Home / Adverteren in de Wijkkrant Malburgen.nl

Adverteren in de Wijkkrant Malburgen.nl


Adverteren in de wijkkrant Malburgen.nl          

Wat is de Malburgen.nl?
De Malburgen.nl is een wijkkrant die minimaal 6 keer per jaar uitkomt met een oplage van ongeveer 9000 stuks. De krant wordt verspreid in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje onder meer dan 20.000 inwoners. De Malburgen.nl is daarmee de best gelezen wijkkrant met de hoogste oplage in de grootste wijk van Arnhem.
Met adverteren zorgt u ervoor dat de wijkkrant Malburgen.nl ook in de toekomst kan blijven bestaan.

Advertentie mogelijkheden
Advertenties in de Malburgen.nl worden naar gelang de belangstelling voor adverteren geplaatst.Uitzondering is het achterblad en de binnenzijde van het voor of achterblad en de de achterzijde.

Er kan worden gekozen uit advertentie formaten van: 1/8ste 1/4de 1/2 of één hele pagina, hierbij wordt uitgegaan van de onderstaande maatvoering in het schema.

Formaat Afm. bxh Prijs 2x pl.
5% korting
3x pl.
10% korting
6x pl.
25% korting
1/8 binnenpagina 93 x 67mm €50,- €95,- €135,- €225,-
¼ binnenpagina lig. 190 x 67mm €90,- €171,- €243,- €405,-
¼ binnenpagina st. 93 x 138mm €90,- €171,- €243,- €405,-
halve binnenpagina 190 x 138mm €160,- €304,- €432,- €720,-
hele binnenpagina 190 x 280mm €300,- €570,- €810,- €1350,-
binnenpagina voor- en achterblad Maximaal
190 x 280mm
+10%
achterpagina 210 x 297mm €350,- €665,- €945,- €1575,-

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW

Geplande verschijnings- en aanleverdata 2020:

 • vanaf vrijdag 7 februari        kopij uiterlijk binnen op 30 januari
 • vanaf vrijdag 17  april           kopij uiterlijk binnen op 8 april
 • vanaf vrijdag 10 juli              kopij uiterlijk binnen op 1 juli
 • vanaf vrijdag 4 september   kopij uiterlijk binnen op 29 augustus
 • vanaf vrijdag 30 oktober     kopij uiterlijk binnen op 23 oktober
 • vanaf vrijdag 11 december   kopij uiterlijk binnen op 4 december

Plaatsing van advertenties gebeurd na ondertekening van het advertentie contract en de ontvangst van het verschuldigde bedrag voor plaatsing.

Voorwaarden
Plaatsing geschiedt na ondertekening van de advertentieovereenkomst.

Plaatsing

 • Ondernemingen die gevestigd zijn in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje krijgen voorrang bij plaatsing.
 • De redactie kan naar gelang de inhoud van een advertentie de advertentie weigeren.
 • De uitgever/acquisiteur is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder(s) van niet tijdige verspreiding van de Malburgen.nl of het niet of niet goed plaatsen van advertenties, noch voor het in ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de te plaatsen advertentie behorende materialen.
 • Als toevoeging op het bovengenoemde punt geldt dat fouten in de uitvoering van niet-schriftelijk opgegeven advertenties geen reducties of gratis herplaatsing tot gevolg hebben.
 • De adverteerder is gehouden aan de datum van inlevering van redactionele kopij, voor het inleveren van tekst, afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de te plaatsen advertentie behorende materialen. Het niet op tijd aanleveren van materiaal kan leiden tot het niet plaatsen van de advertentie.
 • De uitgever/acquisiteur is bevoegd zonder opgaaf van reden een tekst of afbeelding voor een advertentie te weigeren.
 • Annulering voor plaatsing van de advertentie kan tot 1 dag voor de uiterlijke sluitingsdatum voor ontvangst van redactionele kopij – zie de kopij aanlever datum hierboven,

Betaling

 • Betalingen worden gedaan via de gemeente Arnhem, u krijgt van de gemeente Arnhem dus ook een rekening.
 • Betalingen dienen binnen de betalingstermijn te worden voldaan, aangegeven op de factuur die de adverteerder krijgt van de gemeente Arnhem.
 • Het afgesloten advertentiecontract is geen factuur. Na het verschijnen van elke uitgave ontvangt de adverteerder van de gemeente Arnhem een factuur.
 • De adverteerder zal zich bij betaling van een factuur nooit kunnen beroepen op schuld-vergelijking.

Interesse?

U kunt contact opnemen via info@malburger.nl  of via  06 – 20 133 267 voor meer informatie of het maken van een afspraak.