Home / Adverteren in de Wijkkrant

Adverteren in de Wijkkrant


Adverteren in de wijkkrant Malburgen.nl          

Wat is de Malburgen.nl?
De Malburgen.nl is een wijkkrant die minimaal 6 keer per jaar uitkomt met een oplage van ruim 8800 stuks. De krant wordt verspreid in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje onder ongeveer 19.000 inwoners. De Malburgen.nl is daarmee de best gelezen wijkkrant met de hoogste oplage in de grootste wijk van Arnhem. Met adverteren zorgt u ervoor dat de wijkkrant Malburgen.nl ook in de toekomst kan blijven bestaan.

Advertentie mogelijkheden
Advertenties in de Malburgen.nl worden naar gelang de belangstelling voor adverteren geplaatst.Uitzondering is het achterblad en de binnenzijde van het voor of achterblad en de de achterzijde.

Er kan worden gekozen uit advertentie formaten van: 1/8ste 1/4de 1/2 of één hele pagina, hierbij wordt uitgegaan van de onderstaande maatvoering in het schema.

Formaat Afm. bxh Prijs 2x pl.
5% korting
3x pl.
10% korting
6x pl.
25% korting
1/8 binnenpagina 93 x 67mm €50,- €95,- €135,- €225,-
¼ binnenpagina lig. 190 x 67mm €90,- €171,- €243,- €405,-
¼ binnenpagina st. 93 x 138mm €90,- €171,- €243,- €405,-
halve binnenpagina 190 x 138mm €160,- €304,- €432,- €720,-
hele binnenpagina 190 x 280mm €300,- €570,- €810,- €1350,-
binnenpagina voor- en achterblad Maximaal
190 x 280mm
+10%
achterpagina 210 x 297mm €350,- €665,- €945,- €1575,-

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW

Geplande verschijnings- aanleverdata 2018:

 • vanaf vrijdag 12 februari                          kopij uiterlijk binnen op 31 januari
 • vanaf vrijdag 23 april                                kopij uiterlijk binnen op 11 april
 • vanaf vrijdag 02 juli                                  kopij uiterlijk binnen op 20 juni
 • vanaf vrijdag 11 september                      kopij uiterlijk binnen op 29 augustus
 • vanaf vrijdag 06 november                      kopij uiterlijk binnen op 24 october
 • vanaf vrijdag 14 december                       kopij uiterlijk binnen op 05 december

Plaatsing van advertenties gebeurd na ondertekening van het advertentie contract en de ontvangst van het verschuldigde bedrag voor plaatsing.

Voorwaarden
Plaatsing geschiedt na ondertekening van de advertentieovereenkomst.

Plaatsing

 • De uitgever/acquisiteur is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder(s) van niet tijdige verspreiding van de Malburgen.nl of het niet of niet goed plaatsen van advertenties, noch voor het in ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de te plaatsen advertentie behorende materialen.
 • Als toevoeging op het onder punt 2 gestelde geldt dat fouten in de uitvoering van niet-schriftelijk opgegeven advertenties geen reducties of gratis herplaatsing tot gevolg hebben.
 • De adverteerder is gehouden aan de datum van inlevering van redactionele kopij, voor het inleveren van tekst, afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de te plaatsen advertentie behorende materialen. Het niet op tijd aanleveren van materiaal zal leiden tot het niet plaatsen van de advertentie.
 • De uitgever/acquisiteur is bevoegd zonder opgaaf van reden een tekst of afbeelding voor een advertentie te weigeren.
 • Annulering voor plaatsing van de advertentie kan tot 1 dag voor de uiterlijke sluitingsdatum voor ontvangst van redactionele kopij – zie aanleverdatum op blad 1

Betaling

 • Betalingen dienen binnen 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het rekeningnummer zoals vermeld in het contract en op de factuur.
 • Het afgesloten advertentiecontract is geen factuur. Na ondertekening van het contract ontvangt de adverteerder binnen 3 werkdagen een factuur.
 • Bij het niet plaatsen zoals vermeld onder punt 2 voor plaatsing zal het volledige bedrag zonder hieraan verbonden kosten worden teruggestort binnen 21 dagen op het rekeningnummer van de adverteerder.
 • Bij annulering zoals vermeld onder punt 5 voor plaatsing zal het volledige bedrag zonder hieraan verbonden kosten worden teruggestort binnen 21 dagen op het rekeningnummer van de adverteerder.
 • De adverteerder zal zich bij betaling van een factuur nooit kunnen beroepen op schuld-vergelijking.

Interesse?

U kunt contact opnemen via info@malburger.nl  of via  06 – 20 133 267 voor meer informatie of het maken van een afspraak.