Adverteren in de Wijkkrant Malburgen.nl

De wijkkrant van de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje – Malburgen.nl – bestond in 2020 tien jaar. jaar. Dit 10 jarig bestaan danken we mede aan onze adverteerders en sponsors en daar zijn we als wijkkrant-redactie dan ook heel blij mee! Ook in 2023 bieden we als wijkkrant Malburgen.nl de mogelijkheid om te adverteren in de grootste wijkkrant van Arnhem. 

wijkkrant afbeeldingOplage van ruim 8500 stuks

De wijkkrant Malburgen.nl is de wijkkrant met de hoogste oplage in de grootste wijk van Arnhem. Met een oplage van ruim 8500 stuks wordt de krant niet alleen bezorgd bij inwoners van de wijk Malburgen, Immerloo, Het Duifje, Stadsblokken & Meinerswijk, maar ligt de krant ook in wijkcentra, buurthuizen, op het gemeentehuis van Arnhem en in Rozet.
Belangrijk is ook dat de krant goed gelezen en gewaardeerd wordt door de bijna 20.000 wijkbewoners van de wijk.

Adverteren in de grootste wijkkrant van Arnhem is een gratis gesponsord online artikel op de best bezochte wijkwebsite van Arnhem!

Vanaf 2021 is bij afname van minimaal twee advertenties in de wijkkrant Malburgen.nl ook een gratis online artikel/advertorial inbegrepen – het interview dat door ons met u is afgenomen voor de wijkkrant als ondernemer  U bereikt dus met adverteren niet alleen vele duizenden wijkbewoners op papier, maar ook nog eens online gratis tienduizenden bezoekers op de best bezochte wijkwebsite van Arnhem!

Alle voordelen van adverteren in de wijkkrant Malburgen.nl op een rijtje:

  • Al adverteren voor 48,- Euro per editie (exclusief BTW en bij afname van 6 advertenties)
  • Uw advertentie in de wijkkrant van Arnhem met de hoogste oplage in de wijk met de meeste inwoners
  • Twee keer een advertentie op papier is ook een gratis artikel over uw onderneming online
  • Meerdere keren adverteren is met korting
  • U krijgt de factuur na de verspreiding en per editie van de wijkkrant
  • Verschillende advertentieformaten van 1/8 pagina tot een hele pagina in full colour

Advertentieformaten & prijzen 2023

adverteren

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW

Geplande verschijningsperiodes 2023*

Midden februari – kopij uiterlijk binnen op 20 januari
Midden april – kopij uiterlijk binnen op 1 april
Midden juli – kopij uiterlijk binnen op 15 juni
Midden september- kopij uiterlijk binnen op 15 augustus
Begin November** – kopij uiterlijk binnen op 10 oktober
Midden december – kopij uiterlijk binnen 15 november
*Bovenstaande planning kan onderhevig zijn aan verandering en zijn een indicatie!
**Mogelijk dat dit nummer niet wordt uitgegeven, daarvoor in de plaats een extra dik decembernummer

Adverteren en meer informatie

Wilt u het komend jaar een of meerdere advertenties plaatsen en/of meer informatie? Zie deze uitgebreide PDF met meer informatie of neem dan contact op met de redactie, op 0620133267, of via info@malburger.nl