Adverteren in de Wijkkrant Malburgen.nl

Ook in 2024 kun je weer adverteren in de grootste wijkkrant binnen de gemeente Arnhem. Met een nog grotere oplage dit jaar dan in voorgaande jaren brengen we de krant weer minimaal vijf keer uit. Drie keer voor de zomervakantie en twee (of drie) keer na de zomervakantie. De wijkkrant wordt verspreid in de volgende wijkdelen van de wijk: Immerloo, Het Duifje, Malburgen Oost-Noord, Malburgen Oost-Zuid, Malburgen West inclusief Stadsblokken en een deel Meinerswijk. We gaan dit jaar over de 8500 exemplaren, en komen dit jaar vooral ook bij veel nieuwe wijkbewoners op de deurmat. Dit kan voor veel adverteerders (in en buiten de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje) een mooie manier zijn om je kenbaar te maken! 

wijkkrant afbeeldingOplage naar 8700 stuks

De wijkkrant Malburgen.nl is de wijkkrant met de hoogste oplage in de grootste wijk van Arnhem. Met een oplage van ruim 8700 stuks in 2024 wordt de krant niet alleen bezorgd bij inwoners van de wijk Malburgen, Immerloo, Het Duifje, Stadsblokken & Meinerswijk, maar ligt de krant ook in wijkcentra, buurthuizen, op het gemeentehuis van Arnhem en in Rozet.
Belangrijk is ook dat de krant goed gelezen en gewaardeerd wordt door de bijna 20.000 wijkbewoners van de wijk.

Adverteren in de grootste wijkkrant van Arnhem is een gratis gesponsord online artikel op de best bezochte wijkwebsite van Arnhem!

Bij afname van minimaal twee advertenties in de wijkkrant Malburgen.nl is ook een gratis online artikel/advertorial inbegrepen – het interview dat door ons met u is afgenomen voor de wijkkrant als ondernemer. U bereikt dus met adverteren niet alleen vele duizenden wijkbewoners op papier, maar ook nog eens online gratis tienduizenden bezoekers op de best bezochte wijkwebsite van Arnhem!

Alle voordelen van adverteren in de wijkkrant Malburgen.nl op een rijtje:

  • Al adverteren voor 60,- Euro per editie (exclusief BTW en bij afname van 6 advertenties)
  • Uw advertentie in de wijkkrant van Arnhem met de hoogste oplage in de wijk met de meeste inwoners
  • Twee keer een advertentie op papier is ook een gratis artikel over uw onderneming online
  • Meerdere keren adverteren is met korting
  • U krijgt de factuur na de verspreiding en per editie van de wijkkrant
  • Verschillende advertentieformaten van 1/8 pagina tot een hele pagina in full colour

Advertentieformaten & prijzen 2024

adverteren

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW

Geplande verschijningsperiodes 2024*

Midden februari – kopij uiterlijk binnen op 19 januari
Midden april – kopij uiterlijk binnen op 29 maart
Midden juli – kopij uiterlijk binnen op 14 juni
Midden september- kopij uiterlijk binnen op 16 augustus
Begin November** – kopij uiterlijk binnen op 9 oktober
Midden december – kopij uiterlijk binnen 8 november
*Bovenstaande planning kan onderhevig zijn aan verandering en zijn een indicatie!
**Mogelijk dat dit nummer niet wordt uitgegeven, daarvoor in de plaats een extra dik decembernummer

Adverteren en meer informatie

Wilt u het komend jaar een of meerdere advertenties plaatsen en/of meer informatie? Zie deze uitgebreide PDF met meer informatie of neem dan contact op met de redactie, op 0620133267, of via info@malburger.nl