Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje

Jij vindt ook dat dingen anders of beter moeten in je straat, buurt of wijk? Je wil graag iets organiseren voor de buurt of in de wijk? Dan kun je contact opnemen met het “Wijkbeheer Malburgen” –  een verzamelnaam voor de vier wijkbeheergroepen en de twee Wijkplatforms in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje.

In elk deel van de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje is dit Wijkbeheer aanwezig, in totaal met meer dan 70 betrokken bewoners. Daarnaast nemen ook tal van afgevaardigden vanuit organisaties actief in de wijk deel binnen het Wijkbeheer (de wijkbeheergroepen en beide Wijkplatforms.)

Zo zet het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje zich actief in voor:

 • Verbeteren van de leefbaarheid
 • Meer veiligheid
 • Vergroening en minder afval in de wijk
 • Zorgen voor inspraak (participatie) bij bouwontwikkelingen in de buurt of wijk
 • Het uitwisselen van kennis & ervaring over allerlei zaken die er in de buurt of wijk spelen met medebewoners en organisaties zoals: gemeente, politie, handhaving, welzijnsorganisaties en de politiek
 • Het ondersteunen van bewonersinitiatieven & activiteiten via het wijkbudget
 • Het informeren van alle bewoners in de wijk via de wijkmedia (wijkkrant en wijkwebsite) malburgen.nl & inmalburgen.nl

Heb je een goed idee? Doe er dan wat mee!

Het Wijkbeheer Malburgen heeft een eigen bewonersbudget vanuit de gemeente Arnhem. Hiermee ondersteunt het jaarlijks tal van bewonersideeën en activiteiten. Een voorbeeld zijn de zeer gewaardeerde hangende bloembakken die overal in de wijk hangen maar ook de wijkdag, de wijkkrant, buurtfeesten en wijkactiviteiten, AED’s, Ome Joop’s Tour, vergroening-, speeltoestellen en opruimacties en tal van andere kleine en grote activiteiten. Een aanvraag doen is heel eenvoudig. Voor het doen van een aanvraag en de spelregels hiervoor zie de wijkwebsite:  https://malburger.nl/aanvraag/

Het wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje  bestaat uit de volgende onafhankelijke organisaties

Elk gebied in wijkdeel Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje heeft zijn eigen Wijkbeheergroep. Een wijkbeheergroep is een groep bewoners dat zich gezamenlijk betrokken voelt voor hun buurt of wijkdeel, en zich extra hiervoor inzet. Daarnaast zijn er twee Wijkplatforms in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje. Eentje in Malburgen Oost (alles ten oosten van de Nijmeegseweg) en eentje in Malburgen West (alles ten westen van de Nijmeegseweg,) Een Wijkplatform gaat over het hele wijkdeel, hier nemen bewoners in deel die in de vier wijkbeheergroepen acteif zijn. In Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk zijn er geen wijkbeheergroepen actief, omdat dit wijkdeel kleiner is qua inwoneraantal dan Oost.  Klik hieronder voor meer informatie.

 • Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje – klik hier voor meer informatie
 • Wijkbeheergroep Immerloo – klik hier voor meer informatie
 • Wijkbeheergroep Het Duifje – klik hier voor meer informatie
 • Wijkbeheergroep Oost-Noord – klik hier voor meer informatie
 • Wijkbeheergroep Oost-Zuid – klik hier voor meer informatie
 • Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk – klik hier voor meer informatie

Contact

Wil je ook (nog meer) betrokken worden in je buurt of wijk, of heb je vragen over bijvoorbeeld de leefbaarheid, bouwontwikkelingen of over iets dat er speelt? Neem dan contact op met de bewonersondersteuner van het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje.
Via info@malburger.nl of 0620133267.

Wijkbeheer gebieden

Wijkbeheer Malburgen