Wijkinformatie

De wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje ligt in de stad Arnhem. Het maakt onderdeel uit van het stadsdeel Arnhem-Zuid en is vernoemd naar het voormalige buurtschap Malburgen. Malburgen bestaat nu uit de wijkdelen Oost-Zuid, Oost-Noord, West, Immerloo en Het Duifje.

[wpgmza id=”1″]

 

Malburgen is de eerste wijk die in Arnhem Zuid (alle wijken ten zuiden van de Rijn) werd gebouwd. Met de bouw werd begonnen in 1937, in gedeeltes van de huidige wijkdelen Malburgen Oost-Noord en Malburgen West. Meer over de geschiedenis van Malburgen vindt u op deze pagina.

Ligging

Malburgen ligt direct ten zuiden van de Rijn en wordt ook wel eens ‘De kop van Zuid’ genoemd.
De wijk ligt  in het zuiden ingesloten tussen de wijken Vredenburg/Kronenburg, Elderveld, Elden en Schuytgraaf. Malburgen ligt relatief dicht bij het stadscentrum van Arnhem, met de Rijn en uiterwaarden als enige scheiding. De wijk is met Arnhem Noord verbonden door twee bruggen, de Nelson Mandela Brug (Nieuwe Brug) en de John Frostbrug. In het zuiden van de wijk ligt de provinciale verbindingsweg A325, hierdoor is de wijk goed bereikbaar vanaf de A12 en A50.

Groene karakter

Door de ruime opzet van vooral de oudere wijkdelen stond de wijk lange tijd bekend als de groenste wijk van Arnhem. Een gedeelte van de wijk bestaat uit de uiterwaarden en het groene cultuur gebied Meinerswijk wat ook populair is bij veel Arnhemmers uit andere wijken.
In wijkdeel Oost-Zuid bevindt zich de Nieuwe Wheme en de wijkdelen Immerloo en Het Duifje liggen aan het grootste stadspark van Arnhem Zuid, het Immerloo park.

Bevolkingsopbouw en aantal

De wijk Malburgen telt iets minder dan 20.000 inwoners (2020), waarvan het merendeel tussen de 20 en 44 jaar oud is. Hiermee is het de grootste wijk van Arnhem. Wijkdelen met de meeste inwoners zijn Oost-Noord en West. De Wijk Malburgen huist de grootste verscheidenheid aan culturen van alle wijken in Arnhem. Het aantal inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond is ruim boven de 50% waarvan een groot gedeelte een Marokkaanse of Turkse achtergrond heeft. Het wijkdeel met de grootste culturele diversiteit in Malburgen is wijkdeel Immerloo, met 92% van de inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond en meer dan 70 verschillende culturen.

Bouw, wijk- en woningsamenstelling

Sinds eind 2001 vindt er grote herstructurering plaats in Malburgen. In verschillende gebieden is veel nieuwbouw verschenen, met name in Malburgen West en Oost-Noord zijn er nieuwe buurten bijgekomen. Zoals de Stadseiland buurt in Oost-Noord en de Plantage buurt in West.
Voor de bouw van nieuwe woningen is veel oude sociale hoogbouw gesloopt. Door de nieuwbouw heeft de wijk een meer gemêleerde samenstelling gekregen. Het merendeel van de woningen is laagbouw, waarvan naast een deel (sociale) huur ook koop is. De grootste verhuurder in Malburgen is woningcorporatie Volkshuisvesting.
De wijk kent een winkelcentrum. Dit winkelcentrum Drieslag wat centraal in de wijk ligt heeft goede en gratis parkeergelegenheid. Er vindt sinds 2019 een verbeteringsslag plaats om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken, zowel fysiek en sociaal om de verloedering tegen te gaan. Het parkeerterrein van de Drieslag is tevens de locatie waar elke woensdagochtend een markt plaatsvindt.
Andere winkelgebieden zijn: winkelstrook Kruidenhof aan het Kruidenplein in Malburgen Oost-Noord, de Pijlkruidstraat in Oost-Zuid en de Hoefbladlaan en omgeving in West.

Bouw aan de Graslaan van koopwonigen in 2006
Bouw aan de Graslaan van koopwonigen in 2006

Toekomstige ontwikkelingen

Er worden sinds 2015 weer diverse nieuwbouw projecten uitgevoerd of zijn in ontwikkeling. Verwachting is dat er de komende jaren tot 2025 nog ruim 1250 woningen bijkomen, waaronder in Malburgen Oost-Zuid, West waaronder rondom de Nijmeegseweg en in delen van Meinerswijk en op de Stadsblokken. Het overgrote deel van de nieuwbouw zal bestaan uit huurwoningen boven de huursubsidie grens en koopwoningen onder de 350.000,- Euro, met uitzondering van de woningen in Meinerswijk en Stadsblokken.

Malburgen is landelijk  bekend van…

Malburgen kreeg grote bekendheid als een van de vijf ‘Vogelaarwijken’ in Arnhem en de grote hoeveelheid sociale- en wijkverbeteringsprojecten die er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Daarnaast stond en staat de wijk ook lange tijd bekend als: ‘kracht-, kansen, pracht- of de nu veel gebruikte termen aandacht- of kwetsbare wijk.’

Oud-minister Vogelaar op bezoek in Malburgen in felle discussie met Marokkaanse jeugd
Oud-minister Vogelaar op bezoek in Malburgen in felle discussie met Marokkaanse jeugd

Malburgen ligt nabij het Gelre Dome Stadion van voetbalclub Vitesse. Het te overdekken stadion doet tevens dienst als concert- en evenementenhal waar al veel (inter)nationale artiesten hebben opgetreden.

Gelredome
Gelre Dome Stadion

[divider]

Deze pagina is blijvend in ontwikkeling. Tekst: dhr. M. Lammerse. Voor vragen, toevoegingen of verbeteringen, mail naar info @ malburger.nl