Wijkwebsite malburger.nl

De wijkwebsite Malburger.nl (malburgen.nl) bestaat sinds 2006 en is sinds 16 September 2014 onder nieuw beheer. De website is een onafhankelijk platform voor informatie & nieuws over en uit de wijk Malburgen, Immerloo, Het Duifje en Stadsblokken & Meinerswijk in Arnhem.

Contact redactie

Heeft u nieuws, informatie, artikelen, foto’s of andere media die u graag wilt delen namens uw organisatie of vanuit u zelf over Malburgen, Immerloo of Het Duifje of iets wat in Malburgen plaats gaat vinden of heeft gevonden? Neem dan contact op met de redactie. We plaatsen het graag en meestal binnen 24 uur na ontvangst. Uw informatie komt ook bij de redactie van de Wijkkrant Malburgen.nl terecht. redactie@malburger.nl

Contact beheer

Voor vragen over technische zaken, suggesties of ideeën aangaande de wijkwebsite dan kunt u contact opnemen via info@malburger.nl

Website beheer en webredactie

De website wordt beheert door een professioneel media ontwikkelaar en bewoner uit de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje.

Beheer & redactie: Michel

Berichtgeving & informatie

Ongeveer 30% van de geplaatste berichtgevingen wordt aangeleverd door externe bronnen waaronder vanuit organisaties die werkzaam zijn in de wijk zoals Gemeente, Rijnstad of Volkshuisvesting. Ongeveer 70% wordt zelf geschreven en/of opgesteld aan de hand van al dan niet aangeleverde informatie.
Berichten worden meestal binnen 24 uur geplaatst na aanlevering. Een en ander hangt af van de periode. Tijdens vakanties kan het wat langer duren.
Belangrijk bij het aanleveren van foto’s of andere digitale media, zorg ervoor dat uw beeldmateriaal rechtenvrij is of dat u zelf het beeldrecht heeft.

Aanleveren en voorwaarden van aangeleverde informatie & kopij – wat wordt wel geplaatst en wat niet

Alle niet-commerciële informatie over (gehouden) activiteiten in de wijk Malburgen plaatsen wij graag. Informatie over activiteiten buiten Malburgen of over of vanuit commerciële, politieke of religieuze organisaties wordt naar gelang de inhoud geplaatst.
De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in aangeleverde informatie en kopij. Berichtgevingen kunnen zonder opgave van redenen worden verwijderd.

Adverteren op de wijkwebsite

Adverteren op de wijkwebsite is niet mogelijk, wel is het mogelijk om gesponsorde artikelen te plaatsen. Een gesponsord artikel wordt kenbaar gemaakt middels een onderstaande tekst “….aangeboden door….” Voor de mogelijkheden mail: info@malburger.nl

Anonimiteit

Liever niet uw naam onder een artikel of bericht? Informatie kan op verzoek geheel anoniem door ons worden geplaatst.

Reageren op berichten op de wijkwebsite

Het is mogelijk om op berichten te reageren. Berichten worden alleen toegelaten na moderatie.
U kunt anoniem reageren. Racistische dan wel discriminerende en of bedreigende opmerkingen worden niet geplaatst of bij geregistreerde reageerders direct verwijderd.
Het reageren op berichten is niet bedoeld om informatie te vragen over activiteiten of organisaties actief in Malburgen. Kijk hiervoor op inmalburgen.nl of in de wijkagenda.

Wijkwebsite & social media

De Wijkwebsite is verbonden met social media. Berichtgevingen op de wijkwebsite worden automatisch op Facebook en Twitter geplaatst. Nieuwe items op de website zijn direct verbonden met de 3 Facebook pagina’s en Twitterpagina. De Facebookpagina’s bereiken dagelijks duizenden mensen. Daarnaast is de wijkwebsite verbonden met de social photo site Flickr.

Beeldrecht en copyrights

Zowel de tekst als het beeldmateriaal op de wijkwebsite malburger.nl als de Flickr site is beschermt. Het gebruik ervan is zonder uitdrukkelijke toestemming van het beheer (namens de eigenaar(s) niet toegestaan. Dit geldt ook voor niet-commerciële instellingen en overheidsinstellingen.
Mocht u een foto willen of willen gebruiken, vraag even naar de mogelijkheden.

Impressie van bezoekers en bezoekersaantallen wijkwebsite Malburger.nl (malburgen.nl)

Tussen 1 January 2020 & 31 December 2020 had de website Malburger.nl 297.103 unieke bezoekers.
Het merendeel van de bezoekers komt uit Arnhem, is tussen 45-65 jaar en bekijkt de website op een mobiel apparaat
De wijkwebsite kent een sterke toename van bezoekers sinds september 2018. Sinds september 2018 is het minimale bezoekers aantal per week rond de 2000 unieke bezoekers met uitschieters tot boven de 4000 per week.
OPMERKING: De teller die bij berichtgevingen staat aangegeven hoe vaak een pagina bekeken is, geeft geen nauwkeurig uniek bezoekersaantal aan en is niets meer dan een teller hoe vaak een pagina geladen is. De serverstatistieken die op het eind van elk jaar worden gebruikt in het bezoekersoverzicht is nauwkeurig en geeft het aantal unieke bezoekers aan.

UPDATE: in 2022 bereikte de wijkwebsite malburgen.nl meer dan 1.000.000 unieke bezoekers, sinds de nieuwe telling in 2018.

Cookies en zo

De redactie vindt cookies heerlijk, maar alleen die voor consumptie geschikt zijn. De enige gegevens die we verzamelen zijn ten behoeve van onze eigen statistieken en vinden plaats op server niveau. Er worden dus geen cookies geplaatst, geen facebook pixel of scripts om zoveel mogelijk (persoonlijke) data te verzamelen. De links die naar social media verwijzen zijn zogenaamde eenrichtingslinks, er wordt niets geregistreerd middels facebook of twitter buttons. Vandaar dat we ook geen cookie waarschuwing hoeven te plaatsen.

Website ontwerp & ontwikkeling

De wijkwebsite www.malburger.nl (www.malburgen.nl) is constant in ontwikkeling. We proberen informatie over de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje zoveel mogelijk up-to-date te houden. Het kan zijn dat u webpagina’s tegenkomt die nog in ontwikkeling zijn of dat de informatie niet compleet of verouderd is. Excuses hiervoor.
U kunt ons altijd mailen met reacties of suggesties.