Home / Wijkwebsite malburger.nl

Wijkwebsite malburger.nl

De wijkwebsite Malburger.nl is sinds 16 September 2014 in gebruik genomen en vervangt de website malburgen.nl. De website is een onafhankelijk platform voor informatie & nieuws over en uit de wijk Malburgen, Immerloo, Het Duifje en Meinerswijk in Arnhem.

Contact redactie

Heeft u nieuws, informatie, stukjes, foto’s of andere media die u graag wilt delen namens uw organisatie of vanuit u zelf over Malburgen of iets wat in Malburgen plaats gaat vinden of heeft gevonden? Neem dan contact op met de redactie. We plaatsen het graag en meestal binnen 24 uur na ontvangst. Uw informatie komt ook bij de redactie van de Wijkkrant Malburgen.nl terecht. redactie@malburger.nl

Contact beheer

Voor vragen over technische zaken, suggesties of ideeën aangaande de wijkwebsite dan kunt u contact opnemen via info@malburger.nl

Website beheer en webredactie

De website wordt beheert door een professioneel media ontwikkelaar en bewoner uit de wijk Malburgen. De redactie heeft een wisselende samenstelling maar zijn allen bewoners uit de wijk Malburgen. De redactieleden leveren hun bijdrage geheel vrijwillig.

Beheer: Michel
Redactieleden: Carla, Rob, Michel (aka Masterblaster)

Berichtgeving & informatie

Ongeveer 50% van de berichtgevingen wordt aangeleverd door externe bronnen waaronder vanuit organisaties die werkzaam zijn in de wijk zoals Gemeente of Volkshuisvesting. Ongeveer 50% wordt zelf geschreven en/of opgesteld aan de hand van al dan niet aangeleverde informatie.
Berichten worden meestal binnen 24 uur geplaatst na aanlevering. Een en ander hangt af van de periode. Tijdens vakanties kan het wat langer duren.
Belangrijk bij het aanleveren van foto’s of andere digitale media, zorg ervoor dat uw beeldmateriaal rechtenvrij is of dat u zelf het beeldrecht heeft.

Aanleveren en voorwaarden van aangeleverde informatie & kopij – wat wordt wel geplaatst en wat niet

Alle niet-commerciële informatie over (gehouden) activiteiten in de wijk Malburgen plaatsen wij graag. Informatie over activiteiten buiten Malburgen of over of vanuit commerciële, politieke of religieuze organisaties wordt naar gelang de inhoud geplaatst.
De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in aangeleverde informatie en kopij. Berichtgevingen kunnen zonder opgave van redenen worden verwijderd.

Adverteren op de wijkwebsite

Adverteren op de wijkwebsite zal vanaf september 2017 mogelijk zijn. Er zal voorlopig alleen op de voorpagina 2 roterende advertentiebanners te zien zijn. Adverteerders die een advertentie plaatsen in de wijkkrant, kunnen voor een periode van 2 maanden gratis hun advertentie ook op de wijkwebsite laten zien. Voor vragen over advertentiemogelijkheden, neem contact op met: info@malburger.nl

Anonimiteit

Liever niet uw naam onder een artikel of bericht? Informatie kan op verzoek geheel anoniem door ons worden geplaatst.

Reageren op berichten op de wijkwebsite

Het is mogelijk om op berichten te reageren. Berichten worden alleen toegelaten na moderatie.
U kunt anoniem reageren. Racistische dan wel discrimineren en of bedreigende opmerkingen worden niet geplaatst of bij geregistreerde reageerders dirrect verwijderd.
Het reageren op berichten is niet bedoeld om informatie te vragen over activiteiten of organisaties actief in Malburgen. Neem hierover contact op met de opbouwwerker.

Wijkwebsite & social media

De Wijkwebsite is verbonden met social media. Berichtgevingen op de wijkwebsite worden automatisch op Facebook en Twitter geplaatst. Nieuwe items op de website zijn direct verbonden met de 3 Facebook pagina’s. De Facebook pagina’s bereiken dagelijks honderden mensen. Daarnaast is de wijkwebsite verbonden met de social photo site Flickr.

Beeldrecht en copyrights

Zowel de tekst als het beeldmateriaal op de wijkwebsite malburger.nl als de Flickr site is beschermt. Het gebruik ervan is zonder uitdrukkelijke toestemming van het beheer (namens de eigenaar(s) niet toegestaan. Dit geldt ook voor niet-commerciële instellingen en overheidsinstellingen.
Mocht u een foto willen of willen gebruiken, vraag even naar de mogelijkheden.

Impressie van bezoekers en bezoekersaantallen wijkwebsite Malburger.nl

Tussen 1 January 2015 & 1 October 2015 had de website Malburger.nl 19.411 bezoekers
De drukste dag was dinsdag 8 September 2015, met een bezoekersaantal van 781 (waarvan dit bericht 499 keer werd gelezen.)
Het merendeel van de bezoekers komt uit Arnhem, is tussen 35-50 jaar en bekijkt de website op een mobiel apparaat
De wijkwebsite kent een sterke toename van bezoekers sinds September 2015, sinds maart 2017 is het minimale bezoekers aantal per week rond de 1400 unieke bezoekers met uitschieters tot boven de 3000 per week..

Website ontwerp & ontwikkeling

De wijkwebsite www.malburger.nl (www.malburgen.nl) zal nooit af zijn. Er zal altijd nieuwe informatie worden toegevoegd of informatie worden aangepast. We proberen informatie over de wijk Malburgen zelf zoveel mogelijk up-to-date te houden. Het kan zijn dat u webpagina’s tegenkomt die nog in ontwikkeling zijn of dat de informatie niet compleet of verouderd is. Excuses hiervoor.
U kan ons altijd mailen met reacties of suggesties.