Home / De Vraag

De Vraag

De vraag is een twee maandelijks online onderzoek(je) over een onderwerp wat inwoners van Malburgen beweegt – kort, bondig, veilig en vertrouwd en de ingevulde (persoonlijke) gegevens worden op geen enkele wijze gedeeld met commerciële organisaties en alleen gebruikt om de mening van de Malburger voor de Malburger te peilen.

De Vraag: Doet u mee aan activiteiten in Malburgen, Immerloo of Het Duifje

In welk wijkdeel (en buurt) van Malburgen woont u?
In welke leeftijdscategorie valt u?

Komt u regelmatig in een of meerdere van onderstaande locaties om hier deel te nemen aan activiteiten? (meerdere antwoorden mogelijk)

Als u regelmatig aan activiteiten deelneemt in de locaties van de vraag hierboven, aan  wat voor soort activiteit(en) neemt u dan deel? (meerdere antwoorden mogelijk)
Neemt u regelmatig deel aan activiteiten op andere locaties in de wijk die in bovenstaande vragen niet genoemd zijn? Bijvoorbeeld bij een sportclub, of in een verzorgingstehuis? Zo ja, zou u dan kort de locaite, vereniging(en)/organisatie(s) willen aangeven?
Wat vindt u van het aanbod aan locaties in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje voor bijvoorbeeld sporten of sociale activitieten die u graag doet?
Wat vindt u van de bereikbaarheid van de locatie waar u aan activiteiten deelneemt in de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje.
Mist u een of meerdere (sport)activiteit(en) in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje, en zo ja welke?