Adverteren & gesponsorde artikelen op de wijkwebsite 

De wijkmedia malburger.nl (malburgen.nl) ziet sinds eind 2018 af van adverteren op de wijkwebsite. Reden is dat om voldoende inkomsten uit advertenties te genereren er gebruik moet worden gemaakt van een of meerdere advertentieprogramma’s van derden, zoals Google of ValueClick.  Hiervoor zouden we op grote schaal bezoekersgegevens moeten gaan delen met deze aanbieders van advertentieprogramma’s en dat willen we niet.

De online wijkmedia blijft dus verschoont van commerciële boodschappen in de zin van advertentiebanners en -popups.

Gesponsorde artikelen

Het is wel mogelijk om een gesponsord artikel te plaatsen, hieraan zijn voorwaarden verbonden m.b.t. branche en soort artikel.
Met ruim 15.000 unieke bezoeken per maand (Nov.’18) is de wijkwebsite van Malburgen een van de meest bezochte wijk- / community websites van Gelderland. niet alleen inwoners van Malburgen bezoeken de site (via de social media kanalen facebook en Twitter) maar ook veel daarbuiten. Met o.a. veel bezoekers uit de rest van de gemeente Arnhem, Rheden, Nijmegen en Amsterdam.

Voor meer informatie over de plaatsing van gesponsorde artikelen neem contact op via: info @ malburgen.nl of 06 – 20133267.

Opbrengsten

De opbrengsten van online gesponsorde artikelen en advertenties in de wijkkrant komen ten goede aan de wijkmedia van Malburgen.