Adverteren & gesponsorde artikelen op de wijkwebsite 

Adverteren op de wijkwebsite kan alleen in combinatie met adverteren in de wijkkrant Malburgen.nl. Zal vanaf medio 2021 mogelijk worden.  Voor adverteren in de wijkkrant Malburgen.nl, klik hier.

 Gesponsorde artikelen

Het is wel mogelijk om een gesponsord artikel te plaatsen, hieraan zijn voorwaarden verbonden m.b.t. branche en soort artikel.
Met meer dan 20.000 unieke bezoeken per maand (2020) is de wijkwebsite van Malburgen een van de meest bezochte wijk- / community websites van Gelderland. Niet alleen inwoners van Malburgen bezoeken de site (via de social media kanalen facebook en Twitter) maar ook veel daarbuiten. Met o.a. veel bezoekers uit de rest van de gemeente Arnhem, Rheden, Nijmegen en Amsterdam.

Voor meer informatie over de plaatsing van gesponsorde artikelen neem contact op via: info @ malburgen.nl of 06 – 20133267.