Adverteren & gesponsorde artikelen op de wijkwebsite Malburgen.nl

Het plaatsen van advertenties (in de zin van afbeeldingen, popups, banenrs etc. is niet mogelijk op de wijkwebsite Malburgen.nl

Gesponsorde artikelen & redactionele sponsorartikelen wijkkrant Malburgen.nl

Neem je twee advertenties of meer af per jaar? Dan kun je gebruik maken van een redactioneel artikel over jou als ondernemer en je onderneming in de wijkkrant Malburgen.nl. Dit artikel wordt ook gratis geplaatst op de wijkwebsite als je dit wil.

Het is daarnaast mogelijk om een gesponsord artikel te plaatsen, hieraan zijn voorwaarden verbonden m.b.t. branche en soort artikel.

Met meer dan 30.000 unieke bezoeken per maand (2023) is de wijkwebsite Malburgen.nl een van de meest bezochte wijk- / community websites van Gelderland. Niet alleen inwoners van Malburgen bezoeken de site (via de social media kanalen facebook en Twitter) maar ook veel daarbuiten. Met o.a. veel bezoekers uit de rest van de gemeente Arnhem, Rheden, Nijmegen en Amsterdam.

Voor meer informatie over de plaatsing van gesponsorde artikelen neem contact op via: info @ malburgen.nl of 06 – 20133267.