Wijkbeheer Malburgen

Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje – DB overleg

Het Dagelijks Bestuur overleg van het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje. Tijdens dit besloten DB-overleg worden de agendapunten besproken voor het openbare aankomende Wijkplatformoverleg. Tevens worden tijdens dit DB overleg de aanvragen tot en met 1000,- Euro besproken en besloten.

Wat is het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje

Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje is een door de gemeente Arnhem erkende bewonersorganisatie in wijkdeel Oost, Immerloo en Het Duifje. Wijkplatform Malburgen Oost Immerloo en Het Duifje bestaat zowel uit bewoner-deelnemers als uit deelnemers vanuit beroepsorganisaties actief in de wijk: gemeente Arnhem, Volkshuisvesting, politieke organisaties en welzijnsorganisaties.

Het wijkplatform houdt zich bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt het wijkplatform allerlei projecten in wijdeel Oost. Van het tegengaan van verloedering tot cultuur, een groot parkfeest of verkeersveiligheid in de wijk.

Openbare bijeenkomsten

Vijf keer per jaar organiseert het Wijkplatform openbare bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden wijkdeel-brede zaken besproken op het gebied van fysieke en sociale ontwikkeling, veiligheid en leefbaarheid, groen en cultuur. De onderwerpen die besproken en besloten worden hebben betrekking op wat er in de wijk leeft en speelt.
Zo heeft het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje zich al met succes ingezet op het gebied van verkeersveiligheid, overlast & leefbaarheid, vergroening en sociale betrokkenheid. Daarnaast ondersteunt het Wijkplatform middels het Wijkbudget tal van organisaties en activiteiten jaarlijks in de wijk.

De bijeenkomsten vinden plaats in buurcentrum De Hobbit. Bijeenkomsten en de notulen zijn openbaar. Het is altijd mogelijk om bij bijeenkomsten aanwezig te zijn, ook als je niet in de wijk woont. I.v.m. ruimte, graag van te voren even aangeven dat je een bijeenkomst wil bijwonen.

Organisatie en samenstelling Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje

Wijkplatform Malburgen West bestaat uit een twaalftal bewonersleden allen afkomstig uit Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk. Daarnaast is er een vaste afvaardiging aanwezig vanuit de gemeente Arnhem, Rijnstad, Volkshuisvesting en uit diverse andere organisaties. De voorzitter van het wijkplatform is een bewoner uit de wijk, evenals de gespreksleider. Het Wijkplatform wordt ondersteunt door een onafhankelijk bewonersondersteuner, tevens bewoner in de wijk.

Dagelijks Bestuur

Het Wijkplatform heeft ook een dagelijks bestuur wat de vergaderingen, gespreksonderwerpen en aanvragen voor het wijkplatform voorbereid of besluit (tot 500,- Euro).  Het dagelijks bestuur bestaat uit een vijftal bewoners die deelnemen in het Wijkplatform en worden ondersteunt door de bewonersondersteuner van het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje.

Neem ook deel aan het Wijkplatform

Leuk of een goed idee, of er speelt wast in je straat of buurt en er wordt maar niets mee gedaan? Neem dan eens contact op of schuif eens aan tijdens een bijeenkomst. Het Wijkplatform staat in goede verbinding met zowel gemeente als diverse andere organisaties. Met een leuk of goed idee kun je ook gebruik maken van het bewonersbudget, bijvoorbeeld voor een straat of buurtfeest.

Meer weten? Mail de bewonersondersteuner info@malburger.nl

Meer informatie over het Wijkbeheer Malburgen, de wijkbeheergroepen en Wijkplatforms. klik hier

Wil je een aanvraag doen en gebruik maken van het Wijkbudget? Klik hier

 

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

Datum

nov 12 2024

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

Buurtcentrum De Hobbit
Zwanebloemlaan 2a 6832 HG Arnhem
Website
https://rijnstad.nl/locatie/wijkcentrum-de-hobbit/
Categorie
QR code