Home / Bestuur & Beheer

Bestuur & Beheer

!=Pagina in ontwikkeling=!

De wijkwethouder
Elke wijk in Arnhem vraagt specifieke aandacht, ook van het gemeentebestuur. Daarom adopteren de wethouders van de gemeente Arnhem ieder enkele wijken in Arnhem. Een wijkwethouder is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor een wijk en weet wat er in die wijk leeft.

Wethouder Alex Mink

wijkwethouder Alex Mink

Voor Malburgen is wethouder Alex Mink de wijkwethouder, hij is voor onze wijk de opvolger van voormalig wethouder Henk Kok. De wijkwethouder zal met enige regelmaat en op verzoek deelnemen aan overleggen in de wijk. Wijkspecifieke problemen worden door de wijkwethouder besproken met de wethouder die daar bestuurlijk voor verantwoordelijk is. De wijkwethouder heeft regelmatig overleg met de wijkregisseur om de stand van zaken in de wijk te bespreken. Op 29 maart 2016 is wijkwethouder Alex Mink afgetreden. De SP is op zoek naar vervanging.

 

 


De wijkregisseur
De wijkregisseur is werkzaam bij de gemeente. Vanuit de gemeente regisseert hij/zij allerei zaken aangaande de wijk waar in hij/zij werkt en is ze de schakel tussen bewonersorganisaties en gemeente. De wijkregisseur is ook verantwoordelijk voor het beheer van het reguliere bewonersbudget. Zo voert de wijkregisseur regelmatig gesprekken met bewoners, neemt ze deel aan vergaderingen en koppelt dit terug aan gemeentelijke organisaties en de wijkwethouder.

portret_tiny_wouters

wijkregisseur Tiny Wouters

Voor geheel Malburgen is sinds 2012 Tiny Wouters aangesteld als wijkregisseur.
De wijkregisseur heeft geen vaste werkplek in de wijk maar is wel merendeels in de wijk aanwezig. Locaties waar van uit zij werkt zijn in Malburgen de brede scholen. Daarnaast heeft de wijkregisseur ook een werkplek in het Stadskantoor. De wijkregisseur is te bereiken via e-mail:

 

 


De stadsdeelmanager

De stadsdeelmanager is namens de gemeente verantwoordelijk voor het leiding geven aan en toezicht op het dagelijks beheer en onderhoud in de openbare ruimte van de wijk. De stadsdeelmanager is vanuit de gemeente ook de schakel tussen bewoners en de aannemers die werken in opdracht voor de gemeente.

Voor geheel Malburgen is sinds 2011 Jiska Brouwer aangesteld als de stadsdeelmanager. De stadsdeelmanager heeft geen vaste werkplek in de wijk, wel is zij vaak aanwezig bij (bewoners)overleggen in de wijk. Ook werkt de Stadsdeelmanager nauw samen met de wijkregisseur. Vragen kunnen aan haar gesteld worden tijdens openbare vergaderingen van het wijkbeheer in Malburgen. Voor een overzicht van de vergaderingen waar zij (vaak) aan deelneemt, klik hier (link invoegen).
Heeft u een klacht over de openbare ruimte, dan kunt u contact opnemen met de service-lijn van de gemeente Arnhem: 0900 – 1809 of via dit online serviceformulier van de gemeente Arnhem.

De opbouwwerkers
Er zijn in Malburgen een viertal opbouwwerkers werkzaam in de wijk. Eerste aanspreekpunt namens opbouwwerk Rijnstad voor bewoners is opbouwwerker Wim Petersen.
Wim Petersen begeleidt o.a. bewonersorganisaties binnen het wijkbeheer in Malburgen, Immerloo en Het Duifje.
Opbouwwerkers begeleiden allerlei bewonersinitiatieven en geven ondersteuning aan bewoners organisaties binnen het wijkbeheer. De opbouwwerkers hebben een goed contact met de wijkregisseur. De opbouwwerkers hebben een vaste locatie in de wijk.
Mocht u informatie willen over opbouwwerk in Malburgen, of u wilt eens een vergadering  bijwonen binnen het wijkbeheer,  of u heeft een goed idee voor uw wijk, buurt of straat? Dan kunt u contact opnemen met Wim Petersen: w.petersen@rijnstad.nl en op nummer: 06-21297106. De werklocatie van Wim Petersen is:

De Hobbit
Zwanebloemlaan 2a
6832 HG Arnhem
06 – 21297106

Voor meer informatie over opbouwwerk Rijnstad: www.rijnstad.nl