Bestuur & Beheer

Team Leefomgeving Malburgen

Het team Leefomgeving Malburgen is een gemeentelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de openbare ruimte binnen de wijk Malburgen, dit is zowel fysiek als sociaal. Zaken zoals onderhoud van het groen, wegen, verkeer en veiligheid vallen onder andere onder de verantwoordelijkheid van dit team maar ook bijvoorbeeld de opzet en ondersteuning van sociale projecten en activiteiten. Het team in Malburgen bestaat op dit moment uit vier medewerkers. Het werkgebied van het team beslaat geheel Malburgen, inclusief de deelwijken Immerloo en Het Duifje.

Meer informatie over het Team Leefomgeving Malburgen en hoe ze te bereiken zijn is te vinden op de website inmalburgen.nl

De stadsdeelmanager

De stadsdeelmanager is namens de gemeente verantwoordelijk voor het leiding geven aan en toezicht op het dagelijks beheer en onderhoud in de openbare ruimte van de wijk. De stadsdeelmanager is vanuit de gemeente ook de schakel tussen bewoners en de aannemers die werken in opdracht voor de gemeente.

Voor geheel Malburgen, Immerloo en Het Duifje is sinds 2017 Esther Hoogendoorn aangesteld als de stadsdeelmanager. De stadsdeelmanager heeft geen vaste werkplek in de wijk, wel is zij vaak aanwezig bij (bewoners)overleggen. Ook werkt de Stadsdeelmanager nauw samen met het Team Leefomgeving. Vragen kunnen aan haar gesteld worden tijdens openbare vergaderingen van het wijkbeheer in Malburgen. Voor een overzicht van de vergaderingen waar zij (vaak) aan deelneemt, klik hier.
Heeft u een klacht over de openbare ruimte, dan kunt u contact opnemen met de service-lijn van de gemeente Arnhem: 0900 – 1809 of via dit online serviceformulier van de gemeente Arnhem.

De opbouwwerker

Er is in Malburgen een opbouwwerker werkzaam in de wijk namens Rijnstad. Opbouwwerker Hanpaul Maarseveen begeleidt o.a. bewonersorganisaties binnen het wijkbeheer in Malburgen, Immerloo en Het Duifje. ook kunnen bewoners met individuele vragen over bewonersondersteuning terecht bij de opbouwwerker.
De opbouwwerker begeleidt allerlei bewonersinitiatieven en geeft ondersteuning aan bewonersorganisaties binnen het wijkbeheer van Malburgen, zoals de Wijkplatforms en de Wijkbeheergroepen. De opbouwwerker heeft goed contact met het Team Leefomgeving. De opbouwwerker heeft een vaste locatie in de wijk.

Voor meer informatie over het opbouwwerk en de opbouwwerker in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje, klik hier.