Centraal Overleg Malburgen (COM)

nieuws_wijkbeheer
Het Centraal Overleg Malburgen tijdens haar eerste vergadering in 2014

Het Centraal Overleg Malburgen (COM) is een 2 jaarlijks overleg waar bewoners vanuit het Wijkbeheer in Malburgen Oost en Malburgen West in deelnemen. Het overleg heeft betrekking op wijk-brede thema’s zoals bijv. vervuiling of de veranderingen in de zorg.

Sinds de splitsing binnen het Wijkbeheer in Malburgen in 2013 was er behoefte aan een centraal overleg in de wijk om wijk-breed contact te houden tussen de verschillende bewonersorganisaties in Malburgen Oost en West. De vergaderingen worden om en om in Oost (Hobbit) en West (Spil) gehouden.

Er worden in het COM geen financiële besluiten genomen, met uitzondering over langlopende projecten waar voor de splitsing binnen het Wijkbeheer Malburgen al besluiten over waren genomen, zoals Jeugdplein Hobbit of Sportclub Immerloo

Samenstelling
De voorzitter is wijkmanager Tiny Wouters. Er nemen zo’n 20 bewoners-leden deel. Naast bewoners-leden zijn er deelnemers aanwezig vanuit Rijnstad en gemeente Arnhem.
Naar gelang het onderwerp zijn er genodigden aanwezig.

Vergaderingen & Verslaglegging
Het COM vergadert 2 jaarlijks, de volgende vergaderingen zijn op 17 maart in MFC de Spil en 17 November in de Hobbit. Voor het vergaderschema van het Wijkbeheer van Malburgen klik hier.

Vergaderingen van het COM zijn openbaar, de verslaglegging van de vergaderingen is na goedkeuring op deze website te vinden. Als u een vergadering als toehoorder wil bijwonen is het i.v.m. de bezetting nodig om u van te voren aan te melden.
U kunt zich voor openbare vergaderingen aanmelden bij w.petersen@rijnstad.nl