Home / Tag Archieven: wijkontwikkeling

Tag Archieven: wijkontwikkeling

Excursie -De renovatie van Malburgen 2003 – 2013

Altijd al eens iets willen weten of leren over de jonge historie van de wijk Malburgen (als bewoner?) Daar wordt op zaterdag 13 oktober een prima mogelijkheid voor geboden. Het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur organiseert op deze zaterdagmiddag een excursie genaamd:  De renovatie van Malburgen 2003 – 2013. Rondrit per bus De excursie bestaat uit een rondrit met een bus door ... Lees meer »

21 November – Balansdag: terugkijk op 20 jaar herstructurering in Malburgen

Op 21 November wordt er in restaurant Geniet in het Bruishuis een Balansdag gehouden. Tijdens de Balansdag wordt er teruggekeken op de herstructureringsontwikkelingen die er de afgelopen 20 jaar in Malburgen, Immerloo en Het Duifje hebben plaatsgevonden. Terugkijk & toekomst Er wordt niet alleen gekeken naar wat er is bereikt en of de doelen zijn gehaald in de wijk. Er ... Lees meer »

Overlast panden Gelderse Rooslaan voorgoed voorbij

panden gelderse rooslaan

De overlast die buren en omwonenden ondervonden door bewoners van vier aaneengesloten panden aan het begin van de Gelderse Rooslaan is voorgoed voorbij. Sinds enkele weken dienen de panden niet meer als woonlocatie voor clienten van zorgorganisaties. Woningen De vier aaneengesloten panden zullen door Volkshuisvesting nu worden teruggebracht naar vier individuele woningen voor (sociale) huur.   Lees meer »

Afbreken van opbouw- en participatiewerk slecht voor Arnhemse aandachtswijken

Als de plannen zoals door de gemeente voorgesteld doorgaan, dan is de kans dat er in Malburgen en andere Arnhemse aandachtswijken nog structureel opbouw- en participatiewerk plaatsvindt na 2020 erg klein. Bedoeling van de gemeente is om het opbouw- en participatiewerk vanuit welzijnsorganisatie Rijnstad in vier jaar tijd af te bouwen. Daarvoor in de plaats moet er dan projectgericht opbouw- ... Lees meer »

Dinsdag 21 juni – uitnodiging nieuwbouwplannen Malburgen-Oost

foto nieuwbouwplannen

Bewoners uit Malburgen Oost-Noord en overige geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de inloop bijeenkomst over nieuwbouw in de dijkzone. Kom kijken naar de nieuwbouwplannen voor luxe huur apartementen. De bouw van deze apartementen staat gepland aan de Veerpolderstraat ter hoogte van de Visserslaan. Ook de plannen voor herinrichting dijkzone Visserslaan worden getoond.  Uitgenodigd door U wordt voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd ... Lees meer »

Heeft u een leuk idee?

Eén van de weinige plekken waar nog iets kan gebeuren ligt achter de Heermoesstraat en tussen het MASV-voetbalveld en de Nijmeegseweg. Er zou een voetbalveld komen, maar omdat er bij MASV een kunstgrasveld is gekomen, is dat niet meer nodig. Daarom is het nu een plek met veel bomen. Wat nu met deze plek? Daar kunt u over mee praten ... Lees meer »

Leuk idee? Doe er wat mee!

In Malburgen West ligt een braakliggend stuk terrein. Eerder toebedeeld aan een Krajicek veldje wat door allerlei omstandigheden niet doorging en nu al jaren een vergeten verwilderde hoek. De vraag is, moet dit zo blijven of wilt u als omwonende dat er wat mee gebeurd? Waar? Het gaat om het stuk terrein tussen de Nijmeegseweg en de achterzijde van het ... Lees meer »

Fietstocht over nieuwe fietspaden Stadsblokken & Meinerswijk – 18 October

Aannemerscombinatie GMB-Van Oord organiseerde afgelopen jaar een aantal informatieve en tevens zeer populaire excursies door Meinerswijk/Stadsblokken i.h.k.v. de uiterwaardenafgraving. GMB-Van Oord wil i.v.m. het afsluiten van de werkzaamheden een laatste excursie organiseren en wel in de vorm van een fietstocht Tijdens deze tocht  wordt  in het veld uitleg gegeven over de uitvoering en realisatie van ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’. U bent van ... Lees meer »

Terugkijk: Wijkplatform vergadering Malburgen West 23 September

Een nieuwe rubriek van de website redactie: terugkijken op de vergaderingen van de Wijkplatforms in Malburgen Oost en West. Op 23 September werd in MFC De Spil de tweemaandelijkse vergadering gehouden door de leden van het Wijkplatform West. Hieronder een korte samenvatting van een aantal punten die tijdens de vergadering behandeld werden. I.v.m. onvoldoende belangstelling stopt het Wijkbeheer in West ... Lees meer »