Verslaglegging COM

COM – Centraal Overleg Malburgen

Het Centraal Overleg Malburgen (COM) is een 2 jaarlijks overleg waar bewoners vanuit het Wijkbeheer in Malburgen Oost en Malburgen West in deelnemen. Het overleg heeft betrekking op wijk-brede thema’s zoals bijv. vervuiling of de veranderingen in de zorg.

archief document icon
Vergadering COM – 21 April 2015

 

archief document icon
Vergadering COM – 11 November 2014