Home / Malburgen / 28 januari 2020 – vergadering Wijkplatform West

28 januari 2020 – vergadering Wijkplatform West

Aanstaande dinsdagavond 28 januari 2020 wordt in MFC de Spil de openbare vergadering van Wijkplatform Malburgen West gehouden. Het openbare deel van de vergadering begint om 20:30 uur. Tijdens deze vergadering worden onder andere de volgende onderstaande punten behandeld.

Wijkontwikkelingen Malburgen West

Op verschillende locaties in Malburgen West wordt of gaat gebouwd worden. Tijdens de vergadering worden de planontwikkelingen en bouwontwikkelingen Stadsblokken & Meinerswijk, Nijmeegseweg en omgeving, Nieuwe A (Ww3) besproken.

Financiële aanvragen 

Financiële aanvragen van organisaties actief in de wijk: Empowering Nisa, Heel Arnhem Schoon en Biljartclub MFC de Spil.

Stand van zaken werkgroep Verkeer

Afgelopen week is er overleg geweest van de werkgroep verkeer in West naar aanleiding van een eerder gehouden verkeersschouw. Aan de hand van deze schouw zijn een aantal verkeersknelpunten naar voren gekomen waar door de gemeente beperkt op zal worden ingezet.  Een toelichting tijdens de vergadering over de voortgang hiervan.

Mededelingen vanuit diverse organisaties

Tijdens de vergadering kan u vragen stellen aan de aanwezigen vanuit diverse organisaties, zoals: Team Leef Omgeving en onderhoud (gemeente Arnhem) afgevaardigden vanuit politieke partijen, politie en Volkshuisvesting Arnhem.

Malburg’s Archief

De complete agenda en alle stukken t.b.v. deze vergaderingen en andere openbare vergaderingen kan u vinden in het nieuwe Malburg’s Archief
of ga gelijk naar de stukken: http://archief.malburger.nl/download/12/wijkplatform-west/295/agendastukken_wijkplatform_west_280120.pdf

Wat is het Wijkplatform Malburgen West

Wijkplatform Malburgen West is een door de gemeente Arnhem erkende bewonersorganisatie in wijkdeel West (ten westen van de Nijmeegseweg.) Het wijkplatform bestaat zowel uit bewonersleden als afgevaardigden uit beroepsorganisaties actief in de wijk Malburgen, zoals: gemeente Arnhem, welzijnsorganisaties, Volkshuisvesting, politie en de Arnhemse politiek.

Het wijkplatform heeft een vanuit de gemeente Arnhem eigen budget waaruit het tal van initiatieven en projecten van zowel bewoners als organisaties actief in Malburgen Oost ondersteunt.

Waar zet een Wijkplatform zich voor in

Het wijkplatform zelf houdt zich bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt het Wijkplatform allerlei projecten en bewonersinitiatieven in Malburgen West. Van het tegengaan van verloedering tot de inrichting van een speeltuintje, kunst of veiligheid in de wijk. Zowel in Malburgen West als Oost is er een Wijkplatform actief van vergelijkbare opzet en dezelfde doelstellingen.

Meer informatie over Wijkplatform West vindt u hier

 Vergadering van het Wijkplatform bijwonen

De vergaderingen van het Wijkplatform zijn openbaar. Liefst wel even van te voren aangeven of u wilt komen i.v.m. de drukte. U kan zich opgeven bij opbouwwerker Hanspaul Maarseveen: h.maarseveen@rijnstad.nl

Voor een overzicht van alle openbare en niet-openbare vergaderingen binnen het wijkbeheer Malburgen zie dit overzicht

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*