Home / bijeenkomst / 10 December – Vergadering Wijkplatform Oost

10 December – Vergadering Wijkplatform Oost

Aanstaande dinsdagavond 10 december wordt in wijkcentrum de Hobbit de laatste vergadering in 2019 van het Wijkplatform Malburgen Oost gehouden. Deze openbare vergadering begint om 19:30 uur. Tijdens deze vergadering worden onder andere de volgende onderstaande punten behandeld. Voor de complete agenda en alle stukken zie de link hieronder. 

Ontwikkelingen bewonersinspraak bouwplannen Nijmeegseweg

In verband met recente ontwikkelingen staat dit niet op de agenda van het Wijkplatform Malburgen Oost. Er zal een mondelinge toelichting worden gegeven door enkele aanwezigen die namens de Wijkplatforms in Malburgen de bewonersinspraak samen met de gemeente vorm  gaan geven.

Toelichtingen en besluitvorming financiële aanvragen

Een aantal organisaties actief in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje heeft een financiële aanvraag ingediend bij het Wijkplatform Oost, deze zullen door afgevaardigden vanuit deze organisatie eventueel worden toegelicht tijdens de vergadering.  De volgende aanvragen zullen worden besproken en een besluit over worden genomen:

  • Huiskamerproject Hobbit, zie bijlage 5
  • Ome Joop’s tour, zie bijlage 6
  • Bewonersbusreis Beverwijk, zie bijlage 7

Toelichtingen overige onderwerpen die spelen in wijkdeel oost, Immerloo en Het Duifje

Tijdens de mededelingen en rondvraag zullen onderstaande onderwerpen kort ter sprake komen:

  • gymzaal Fluitekruidstraat & ontwikkelingen
  • verkeersschouwen in Malburgen Oost, Het Duifje en Immerloo
  • vergaderschema

Agenda en stukken wijkplatform Malburgen Oost 10 december 2019

De complete agenda en alle stukken in PDF kunt u hier vinden.

Wat is het Wijkplatform Malburgen Oost

Wijkplatform Malburgen Oost is een door de gemeente Arnhem erkende bewonersorganisatie in wijkdeel oost (ten oosten van de Nijmeegseweg.) Het wijkplatform bestaat zowel uit bewonersleden als afgevaardigden uit beroepsorganisaties actief in de wijk Malburgen, zoals: Team Leefomgeving Malburgen vanuit de gemeente, welzijnsorganisaties, Volkshuisvesting, politie en de Arnhemse politiek.

Het wijkplatform heeft een vanuit de gemeente Arnhem eigen budget waaruit het tal van initiatieven en projecten van zowel bewoners als organisaties actief in Malburgen Oost ondersteunt.

Waar zet een Wijkplatform zich voor in

Het wijkplatform zelf houdt zich bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt het Wijkplatform allerlei projecten en bewonersinitiatieven in Malburgen Oost. Van het tegengaan van verloedering tot de inrichting van een speeltuintje, sociale en educatieve projecten maar ook kunst of veiligheid in de wijk. Zowel in wijkdeel Oost als West is er een Wijkplatform actief van vergelijkbare opzet en met dezelfde doelstellingen.

Meer informatie over Wijkplatform Oost vindt u hier

 Vergadering van het Wijkplatform bijwonen

De vergaderingen van het Wijkplatform zijn openbaar. Liefst wel even van te voren aangeven of u wilt komen i.v.m. de drukte. U kan zich opgeven bij bewonersondersteuner Hanspaul Maarseveen: h.maarseveen@rijnstad.nl

Voor een overzicht van alle openbare en niet-openbare vergaderingen binnen het wijkbeheer Malburgen (wijkbeheergroepen en Wijkplatforms) zie de wijkagenda 

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*