Home / Gemeente Arnhem / Bewoners kritisch op plannen “tiny houses” in Oost-Noord

Bewoners kritisch op plannen “tiny houses” in Oost-Noord

Bewoners vertegenwoordigd in de wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord hebben zich kritisch uitgelaten over de plannen van woningcorporatie Volkshuisvesting voor de bouw van zogenaamde ‘tiny houses’ (letterlijk kleine woningen) aan de Veerpolderstraat. Het gaat om een nu deels braakliggend terrein achter Brede School De Malburcht. Tijdens een vergadering op 14 November heeft de wijkbeheergroep aangegeven waarom het plan op deze locatie een slecht idee is. Middels een brief vraagt het wijkbeheer aan Volkshuisvesting om de plannen voor bouw op deze locatie in te trekken.

Deze bouwlocatie is al jaren geleden in het kader van het Ontwikkelingsplan Malburgen gekozen, omdat de plannen voor het realiseren van dijkwoningen aangepast werden. In de dijkzone zijn in de plaats van meer dijkwoningen 4 grote flats verrezen. Vanuit dat perspectief maakt het wijkbeheer nu de balans op en is van mening dat het huidige gebruik gehandhaafd moet blijven. En wel om de volgende redenen:

 • In de afgelopen jaren zijn er heel veel nieuwe woningen in Malburgen Oost Noord bijgebouwd. De volkshuisvestelijke opdracht is dan ook in grote mate vervuld en de noodzaak om nog meer woningen te bouwen is daarmee kleiner.
 • Er zijn inmiddels andere prioriteiten. De noodzaak  om groen- en speelvoorzieningen in stand te  houden is groter geworden.  Deze staan in Malburgen Oost Noord onder druk.  Dat geldt zeker voor deze locatie, omdat in De Malburcht een grote school gevestigd is, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en kinderwerk, zowel binnen als buiten. De (school)pleinen zijn vooral versteend. Juist deze plek heeft een groene uitstraling en wordt veel gebruikt door kinderen en bewoners uit de buurt en de gebruikers van de Malburcht.
 • Op deze locatie zijn nog 2 voorzieningen: Scouting Lido’76 en amusementsvereniging DWS. Beide verenigingen dreigen door de plannen nu opnieuw te moeten verdwijnen.  Beide verenigingen zijn gezien hun activiteiten belangrijk voor kinderen en bewoners van Malburgen.
 • In de afgelopen jaren zijn al veel verschillende  plannen voor dit terrein de revue  gepasseerd.  In eerste instantie rijtjes eengezinswoningen. Daarna een project voor gemeenschappelijke woonvormen. En dan nu het idee van  ‘tiny houses’. Het lijkt dat de noodzaak om te bouwen niet meer zo groot is, maar dat er voor deze bouwlocatie een nieuwe invulling wordt gezocht
 • Vandaar het idee om op deze bouwlocatie ‘tiny houses’ te bouwen? Het is een hype. Willen Volkshuisvesting en de gemeente daar mee scoren? Uit een eerdere presentatie kwam naar voren ‘tiny houses’ eerder als doel en niet zozeer vanuit een filosofie.
 • Deze filosofie achter ‘tiny houses’ is als volgt samen te vatten:
  Een Tiny House is max. 50 m2, idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als full-time bewoonde woning.
  – Het uitgangspunt is sober en eenvoudig leven en geen stress.
  – Duurzaamheid als uitgangspunt in plaats van steeds meer spullen hebben en mee te gaan met de consumptiemaatschappij en dit uit te dragen naar de samenleving.
  – Bewoners hebben dezelfde levensinstelling en initiëren gezamenlijke (duurzame) projecten.
  – De meeste ‘tiny houses’ zijn mobiel en dat geeft de vrijheid om je huisje mee te verhuizen.Uit deze filosofie blijkt dat het initiatief ligt bij de toekomstige eigenaar/bewoner. Kleine, goedkope, huurwoningen aanmerken als ‘tiny houses’ voelt als misbruik maken van een goed in de markt liggend begrip. Immers: men kan willekeurige huurders geen levenswijze of -filosofie opdringen. En daar wringt in dit geval de schoen als Volkshuisvesting en gemeente met deze plannen komen. Op vragen van de wijkbeheergroep welke doelgroep nu in deze ‘tiny houses’ moeten gaan wonen is geen helder antwoord gekomen.
 • Daar maakt de Wijkbeheergroep Malburgen Oost Noord zich dan ook beslist zorgen over. Welke doelgroep wil nu in een (gestapelde) woning van 25 m2 wonen, waarbij geen sprake is van een gezamenlijke interesse?
 • Bovendien speelt mee dat er in Malburgen Oost Noord al een opeenstapeling is van kwetsbare bewoners. De Wijkbeheergroep vraagt zich af of dit project een nieuwe plek wordt voor kwetsbare bewoners, zoals bewoners met een bijstand-of andere uitkering, jongeren, die begeleid moeten worden, enz. Deze zijn al ruimschoots woonachtig in Malburgen Oost Noord.  Het  absorberend  vermogen om deze groepen en juist op deze locatie op te nemen in de wijk lijkt de wijkbeheergroep Malburgen Oost Noord bereikt.

De volledige brief gericht aan Volkshuisvesting en Gemeente  kunt u achter deze link vinden.

Een reacti

 1. Jullie aandacht voor deze zogenaamde tiny houses heeft nu ook andere media wakker gemaakt

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.