Home / Nieuws / Terugblik: bijeenkomst Wijkbeheer Malburgen Oost-Noord12 januari 2016

Terugblik: bijeenkomst Wijkbeheer Malburgen Oost-Noord12 januari 2016

Wijkbeheergroep Malburgen Oost Noord komt eens per twee maanden bij elkaar om te spreken over alles wat de leefbaarheid van onze buurt aangaat en kan verbeteren. Verschillende onderwerpen zijn besproken, zoals het stimuleren van een leefbare wijk, het nieuwe wijkactieplan en het bloembakken project “hanging baskets”:

 • Stimuleren van een leefbare wijk. De wijkbeheergroep wil graag de leefbaarheid van onze wijk vergroten. Om dit te stimuleren is in 2015 aan diverse bewoners een cadeaubon uitgereikt als blijk van waardering voor het opknappen en verzorgen van de voortuin. Ook in 2016 willen wij met deze actie doorgaan! Wij willen ook andere acties die de leefbaarheid in de wijk verbeteren stimuleren.
  Graag nodigen wij u uit om acties van buren, vrienden of wijkgenoten die bijdragen aan een leefbare wijk aan te melden voor een compliment in de vorm van een cadeaubon!
 • Wijkactieplan Malburgen Oost Noord 2016-2017. Vorig jaar hebben een groot aantal wijkbewoners deelgenomen aan wijkgesprekken om te komen tot een nieuw wijkactieplan. Met resultaat! Er ligt nu een nieuw plan klaar om te worden uitgevoerd. Door diverse partijen zoals gemeente, wijkteam, opbouwwerk, wijkbeheergroep en natuurlijk wijkbewoners. De belangrijkste wijkactiepunten:
  • Sport, welzijn en cultuur: ontmoeting, cultuur, communicatie en activeren van wijkbewoners.
  • Leren, opvoeden, werken en ondernemen: ondersteuning en opvoeding, (jeugd)werkloosheid, ondersteunen kinderen bij opleiding.
  • Veiligheid, verkeer en vervoer: veiligheid rondom de Malburcht
  • Groen, spelen en leefomgeving: zwerfvuil en aantrekkelijk maken van de wijk, handhaving inzetten
  • Gezondheid en zorg: doorbreken isolement.
   Spreken één of meer onderwerpen u aan? Aarzel niet en meld u aan om mee te doen!
 • Bloembakkenproject “Hanging Baskets”. Al enkele jaren hangen in diverse straten bloembakken aan de lantarenpalen, de zogenaamde „hanging baskets“. De Graslaan, Forelstraat, Visserslaan en Goudwindestraat zien er sindsdien een stuk fleuriger uit! De wens is om het project uit te breiden naar andere (doorgaande) straten: Groene Weide, Visserslaan en Kamilleplein. Om dit te realiseren worden bewoners uit die straten gezocht voor het ophalen van financiële bijdragen bij bewoners en ondernemers. Natuurlijk mogen ook andere straten zich voor deelname melden!
  Interesse? Meld u aan!
voorbeeld foto hanging baskets in Malburgen

Een hanging basket in Malburgen Oost-Noord

Afhankelijk van de inbreng en noodzaak komen ook andere onderwerpen en voorstellen in het wijkbeheer aan bod, zoals bijvoorbeeld projectaanvragen van bewoners.

Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord is een overlegplatform voor vrijwilligers die zich bezig houden met de leefbaarheid en veiligheid van dit gebied, begrensd door de Nijmeegseweg aan de westkant en de Huissensestraat aan de zuidkant. De groep bestaat uit ongeveer 10 bewoners en wordt begeleid door een opbouwwerker. Versterking is altijd welkom!

Wil je eens deelnemen aan een bijeenkomst van de wijkbeheergroep? Dat kan. Je bent van harte welkom! Wij komen bij elkaar in de Malburcht, Graslaan 97. Wil je reageren of aanschuiven, neem dan  contact op met Wim Petersen via 06 – 21297106 of  W.Petersen@rijnstad.nl

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*