Home / Drieslag / Brede aanpak voor winkelcentrum De Drieslag

Brede aanpak voor winkelcentrum De Drieslag

De gemeente Arnhem gaat de komende periode breed inzetten om winkelcentrum De Drieslag uit het slop te trekken. Dat doet de gemeente onder andere met de inzet van een speciaal hiervoor aangestelde procesbegeleider. Het is geen geheim voor diegene die het centraal gelegen winkelcentrum in Malburgen kent: er is verloedering, leegstand,  een eenzijdig winkelaanbod en bij sommige bezoekers ook een gevoel van onveiligheid. Eigenaren van de panden, winkeliers, bewoners op het centrum en bezoekers, allen wordt gevraagd om mee te doen het winkelcentrum te verbeteren.

Speerpunt

Voor de gemeente Arnhem is De Drieslag een speerpunt geworden. Het moet weer een aantrekkelijk en gezellig winkelcentrum worden. Nu is het geen visitekaartje als het gaat om de toch al niet uitgebreide winkelvoorzieningen in Malburgen en dat moet veranderen. Zeker ook met het oog op de aankomende ontwikkelingsplannen die er in de buurt van het winkelcentrum gaan plaatsvinden.

Overleg, onderzoek & terugkoppeling

Ruim een jaar is er al een speciaal overleg waarin betrokkenen deelnemen en de gemeente het voortouw neemt. Er zijn al uitgebreide inventarisaties gemaakt onder andere middels schouwen op en rondom De Drieslag. Daarnaast is er de afgelopen zes weken door het Team Leefomgeving Malburgen van de gemeente Arnhem samen met de speciaal hiervoor aangestelde procesbegeleider Cees Vermeulen al heel veel input verzameld bij bezoekers van het winkelcentrum. Zo werd er op de woensdagochtenden bezoekers geïnterviewd en was er een informatiestand. Er werd onder andere gevraagd hoe bezoekers het winkelcentrum ervaren en wat zij zien als verbeterpunten. De resultaten hiervan sluiten grotendeels aan bij de wensen en behoeftes uit eerdere vergelijkbare onderzoeken, maar vooral ook bij de signalen vanuit de diverse bewonersgroepen, waaronder Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Zuid.  Het winkelcentrum verloederd, dan is er de leegstand en het slechte onderhoud van veel woningen boven het centrum. Dit baart leden van de Wijkbeheergroep al lange tijd zorgen.

winkelcentrum De Drieslag

Procesbegeleider Cees Vermeulen in gesprek met een bezoekster over winkelcentrum De Drieslag

Het moet ook weer een winkelcentrum worden voor een kopje koffie en een vers ijsje

Tijdens de afgelopen vergadering van Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Zuid heeft Cees Vermeulen een uitgebreide toelichting gegeven over de ideeën en plannen voor de verbetering van het winkelcentrum. De Wijkbeheergroep zou het mooi vinden als het ook weer een winkelcentrum wordt waar je op een terrasje een kopje koffie kan drinken of er een vers ijsje kan halen en dat er weer een gemêleerd winkelaanbod komt. Dat vooral ook het aanzien verbeterd met name dan ook veel van de bovenwoningen en dat het centrum in het algemeen een betere fysieke uitstraling krijgt.
De wijkbeheergroep is positief over de ideeën en plannen. De voorgestelde brede aanpak is noodzakelijk omdat de aandachts- en verbeterpunten met elkaar verband houden, samen moet het lukken aldus de leden van de Wijkbeheergroep.

Aangepast: Informatie bijeenkomst maandagavond 24 juni volgeboekt

De aanstaande informatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente Arnhem op maandagavond 24 juni is volgeboekt. U kunt zich voor deze bijeenkomst dus niet meer aanmelden. Dit betekent niet dat u niet meer kan meedenken over de verbetering van winkelcentrum De Drieslag. Alle input is welkom! Heeft u ideeën en wilt u vooral ook uw bijdrage leveren in het verbeteren van het winkelcentrum?  Neem dan contact op met dhr. Cees Vermeulen: cees.vermeulen@arnhem.nl .

6 reacties

  1. Goh als je een terrasje wilt hebben zet dat dan op de hoek neer van de Gall en Gall en doe wat aan de huurprijzen en je verguningen

    • Anneke Draaier

      Doe ook wat aan de stoep kijk eens naar die witte strepen ziet er niet uit! Fietsers weten nu niet of ze wel of niet mogen fietsen snel weghalen want veel mense klagen hier over!

  2. Fantastisch als het gaat lukken! Misschien goed idee om ook de markt of een deel van de markt op het winkelcentrum zelf te houden?

  3. Zoals ik eerder ook al bij jullie vraag heb aangegeven. Winkelcentrumpjes zoals Drieslag zijn overal aan het teruglopen. Dat is ook helemaal niet erg maar dan moet je ervoor zorgen om het niet te laten verpauperen. Toch prima als drieslag wordt teruggebracht tot klein centrum met wat supermarkten en paar winkels voor buitenlandse mensen? maak van de rest woningen of voor organisaties die moeilijk ruimte kunnen krijgen in de wijk.Drieslag is prima voor je boodschappen hoor je hoort niet veel mensen klagen en belangrijk gratis parkeren. Weten jullie wel dat een hoop mensen uit noord naar de aldi of markt gaan omdat ze gratis kunnen parkeren?

  4. De markt gedeeltelijk op de drieslag te laten plaats vinden lijkt mij geen goed initiatief laat hem waar het is.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*