Home / Gemeente Arnhem / Burgemeester op bezoek bij jongerenwerk in Malburgen

Burgemeester op bezoek bij jongerenwerk in Malburgen

Burgemeester Ahmed Marcouch bezocht vrijdagmiddag 14 september op de fiets drie locaties in de wijk Malburgen waar jongerenwerk actief is. Doel van dit werkbezoek was om een goed beeld te krijgen hoe breed het jongerenwerk in Malburgen is, waar veel jongeren in Malburgen tegenaan lopen en wat nodig is volgens jongerenwerk om hier op in te spelen.

Open gesprek

Eerste locatie die werd bezocht was jongerencentrum Fresh in Malburgen West. Een centrum waar jongerenwerkers vanuit Rijnstad en Pactum, naast afgevaardigden vanuit Team Leefomgeving Malburgen, Sociaal Wijkteam en politie in een open gesprek ingingen op vragen van burgemeester Marcouch.

Jongerenwerkers gaven hier onder andere aan dat in Malburgen relatief veel jongeren kampen met een multiproblematiek; waaronder armoede, slechte thuissituatie, hoog schoolverzuim, geen of lage opleiding en hierdoor weinig kans op werk. Het zijn factoren waardoor deze jongeren makkelijk beïnvloedbaar raken en met criminaliteit in aanraking komen. Meer aanbod aan werk voor laaggeschoolden maar ook het makkelijker maken voor laag geschoolde jongeren om voor werkervaringsplaatsen in aanmerking te komen is waar vooral meer in geïnvesteerd moet worden aldus de jongerenwerkers.

werkbezoek burgemeester Marcouch foto 1

Startlocatie van het werkbezoek; Jongerencentrum Fresh in West waar burgemeester Marcouch in open discussie ging met jongerenwerkers van Pactum, Rijnstad en afgevaardigden vanuit diverse andere organisaties

AM Supportteam

Tweede locatie die werd bezocht was het Cruyff Court de Bakenhof in wijkdeel Oost-Noord. Een populaire vrij toegankelijke sportlocatie waar vooral veel jongeren (met name jongens) uit de deelwijk Immerloo gebruik van maken. Actief op deze locatie is onder andere het AM Supportteam. Een jongeren ondersteuningsorganisatie die op een effectieve manier sport (voetbal) weet te verbinden aan sociale, educatieve en maatschappelijke initiatieven om jongeren hierdoor meer of betere kansen te bieden. Dat het succesvol werkt blijkt uit het resultaat. Inmiddels worden tientallen jongens ondersteunt. Coaches vanuit AM Supportteam fungeren als vertrouwenspersoon en rolmodel en houden hierdoor jongeren in het zicht. Onderdeel van AM Supportteam is SWAT026, een vergelijkbaar initiatief wat door oud ex-top zaalvoetballer Samir Makhoukhi wekelijks vanuit het Olympus College wordt georganiseerd.

Werkbezoek burgemeester jongerenwerk 2

Jongerencoaches vanuit het AM-Supportteam in discussie met burgemeester Marcouch op het Cruyff Court in de Bakenhof

Empowering Nisa

Als laatste locatie van het werkbezoek werd Bewonershuis Prisma bezocht waar vanuit jongerenwerk organisatie Empowering Nisa actief is. Empowering Nisa is een voor Arnhem unieke organisatie. Het is de enige organisatie die zich specifiek richt op jonge meiden. Meidenwerkers Ouafae Nasri en Bouchra El Haddad zijn deze organisatie 3 jaar geleden gestart toen ze destijds vanuit hun vrijwilligerswerk merkten dat er behoefte was voor jongerenwerk specifiek gericht op jonge meiden tussen de 12 – 22. Doelstellingen van Empowering Nisa zijn om meiden uit hun isolement te halen en meiden weer kracht te geven om hun eigen weg te vinden. Onder andere loopbaanbegeleiding, persoonlijke coaching maar ook huiswerkbegeleiding en sociale of sportieve activiteiten worden door Empowering Nisa aangeboden. Met deze werkwijze worden tussen de 50 – 75 meiden vanuit diverse locaties in Arnhem begeleid.

werkbezoek burgemeester 3

Ouafae Nasri en Bouchra El Haddad – Empowering Nisa geven een toelichting op hun werkzaamheden in o.a. Prisma

Een reacti

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*