Home / Gemeente Arnhem / Cadeau voor de stad – 70 hectare natuurgronden

Cadeau voor de stad – 70 hectare natuurgronden

KondorWessels Projecten (KWP) heeft op woensdagmiddag 19 december 70 hectare natuurgronden in het uiterwaardenpark Stadsblokken Meinerswijk aan de gemeente Arnhem overhandigd. Tijdens een ceremoniële bijeenkomst in het Arnhemse natuurgebied bekrachtigde Roy Hasselerharm, namens KWP, de overdracht op symbolische wijze door wethouder Van der Zee symbolisch een sleutel naar het natuurgebied aan te bieden. Met de overdracht van de gronden komt KWP een belangrijke afspraak na uit de realisatieovereenkomst. Dit is een contract tussen de gemeente en de projectontwikkelaar die een belangrijk onderdeel voor de plannen met het gebied vormt.

natuurgronden

De symbolische overdracht van de sleutel tot het gebied aan de gemeente Arnhem

Natuuroverdracht en toegankelijkheid

In de realisatieovereenkomst staat dat KWP haar gronden die nu al een natuurbestemming hebben, overdraagt aan de gemeente vlak nadat het college het ontwerpbestemmingsplan vrijgeeft voor inspraak. Die vrijgave gebeurde vorige maand.

Roy Hasselerharm van KWP: “In de afgelopen decennia heeft dit prachtige gebied diverse eigenaren gehad, met als gevolg dat er een lappendeken aan eigendommen en besloten, verwaarloosd, terrein is ontstaan. Nadat KWP het eigendom verwierf, begon de organisatie aan plannen om het gebied weer openbaar te maken voor de stad. Nu verdwijnen de verbodsbordjes en hekken en krijgt Arnhem een groot natuurgebied in handen, midden in de stad. De sleutel die ik vandaag in Meinerswijk overhandig aan Wethouder van der Zee staat symbool voor de toegang die Arnhem weer krijgt tot een natuurgebied dat tientallen jaren afgesloten en verstopt was.”

natuurgronden overdracht

De sleutel tot 70 hectare voor de gemeente Arnhem uit handen van Roy Hasselerharm – KondorWessels en een gedicht over natuur door de Arnhemse stadsdichter als dank voor de overdracht van wethouder Roeland van der Zee (VVD)

De Realisatieovereenkomst

De Realisatieovereenkomst is een contract tussen de gemeente en KWP waarin de rechten en plichten ten aanzien van de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk zijn opgenomen. De overeenkomst vloeit voort uit een jarenlange intensieve samenwerking tussen KWP en de gemeente en rust op afspraken die breed worden gedragen door de stad. Zo werd in 2016 al door KWP en de gemeente een intentieovereenkomst getekend. Na een positieve uitslag van het referendum, een groot mandaat van de stad, werd het uitwerkingskader door de Raad vastgesteld. Ook werd het Hoofdlijnenakkoord getekend en stemde een forse meerderheid van de Raad in 2017 vóór het Masterplan.

Belangrijke uitgangspunten van de realisatieovereenkomst zijn onder meer de bovengenoemde vastgestelde kaders voor de inrichting, exploitatie en het gebruik. Daarnaast mag de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk niet tot directe of indirecte kosten of tot (financiële) risico’s voor de Gemeente Arnhem leiden. Ook is er afgesproken dat het totale plangebied zoveel mogelijk ‘van iedereen’ wordt, waardoor de hele stad Arnhem ervan kan profiteren.

Het ontwerpbestemmingsplan

Naast de realisatieovereenkomst ligt er een ontwerpbestemmingsplan klaar dat het college vorige maand vrij gaf voor inspraak. Het ontwerpbestemmingsplan is een juridische uitwerking van alle al eerder vastgestelde plannen en kaders, zoals vastgelegd in het Masterplan. Over paar weken zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd, samen met de beschikkingen voor de Waterwetvergunning, ontgrondingsvergunning en vergunning Wet Natuurbescherming. Arnhemmers hebben dan zes weken de tijd om hun mening hierover te geven. Vervolgens buigt de gemeenteraad zich er in het begin van 2019 over. De grondoverdracht gebeurt in fases. Nu al wordt een groot deel overgedragen, de overige circa 56 hectare volgt na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Dit artikel is op basis van een aangeboden persbericht van KWP.

7 reacties

  1. Klopt het dat een deel van de cadeau gegeven natuurgronden (zwaar) vervuild is? En zo ja wie draait er voor de kosten op om dit te saneren?

  2. Ik heb gisteren en vandaag in diverse media vrijwel dezelfde artikelen met vergelijkbare inhoud gelezen over deze overdracht. Waarschijnlijk allemaal gebasseerd op het zelfde persbericht wat jullie ook hebben gebruikt.

    +1 dat jullie het tenminste netjes aangeven dat dit gewoon vanuit KWP komt!

    • Beste Wilma, dat doen we altijd – bij alle organisaties die informatie aanleveren (als het niet duidelijk is uit het artikel zelf) Overigens is het voor de redactie een prima persbericht vanuit KWP m.b.t. deze overdracht, staat naar onze mening niets verkeerds in. -redactie-

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*