Home / Cultuur / Excursie -De renovatie van Malburgen 2003 – 2013

Excursie -De renovatie van Malburgen 2003 – 2013

Altijd al eens iets willen weten of leren over de jonge historie van de wijk Malburgen (als bewoner?) Daar wordt op zaterdag 13 oktober een prima mogelijkheid voor geboden. Het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur organiseert op deze zaterdagmiddag een excursie genaamd:  De renovatie van Malburgen 2003 – 2013.

Rondrit per bus

De excursie bestaat uit een rondrit met een bus door Malburgen. De excursieleiders, ir. Dick van Ouwerkerk en ir. Herman Mens, waren beide leden van het Kwaliteitsteam Malburqen dat de renovatie van Malburgen heeft begeleid. Zij zullen in de bus duidelijk maken wat er van de toenmalige renovatieplannen inmiddels is gerealiseerd. Rond 15:30 uur wordt u koffie en thee aangeboden.

De renovatie van Malburgen 2003 – 2013

Door het slopen van met name verouderde portiekflats kwam ruimte voor nieuwe buurten met ongeveer 800 nieuwe huizen. De wijk wordt nu gekarakteriseerd door veel water en groen en er is aansluiting gezocht tussen bestaande en nieuwe woningen. Oude schoolgebouwen en gebouwen voor zorgvoorzieningen zijn vervangen door “De Spil”, een multifunctioneel wijkcentrum. Het oorspronkelijk achter een brede groene dijkzone verscholen Malburgen heeft met de bouw van een kleine reeks middelhoge duotorens en andere dijkbebouwing een gezicht naar de stad gekregen.

De excursie is bestemd voor de leden van Prodesse Conamur, maar ook bewoners van Malburgen worden van harte uitgenodigd aan deze excursie deel te nemen.

Wat, waar, wanneer, hoe laat en kosten?

Wat: excursie per touringcar, inclusief koffie of thee
Waar: start en einde, Molenplaats, Arnhem
Wanneer: zaterdag 13 oktober 2018
Tijd: 14:00-17.00 uur
Kosten: 10,- Euro p.p.
Gelieve over te maken op rekening NL61 INGB 0000884435 t.n.v. Prodesse Conamur, onder vermelding van ‘najaarsexcursie’.

Aanmelding en vragen

Sophie Elpers, sophie.elpers@meertens.knaw.nl, tel. 0612629638

Organisatie

Het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur organiseert deze rondleiding.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*