Home / Malburgen / Geen ‘verplichte’ 30% sociale nieuwbouw in wijk(delen) met al meer dan 50% sociale huur

Geen ‘verplichte’ 30% sociale nieuwbouw in wijk(delen) met al meer dan 50% sociale huur

Geen verplichte 30% nieuwe sociale woningbouw voor woningbouwprojecten in die wijken of wijkdelen waar al meer dan 50% sociale huur is gerealiseerd. Daar pleitte wijkbewoner dhr. van den Berg namens Wijkbeheergroep Oost-Zuid voor tijdens de inspraakronde van het raadsvoorstel Plan van Aanpak Woningbouwontwikkeling op woensdagavond 15 januari. De wijkmedia sprak uitgebreid met dhr. van den Berg waarom een namens de Wijkbeheergroep Oost-Zuid ingediend amendementverzoek met deze 50% regel goed is.

Waarom de 50% regel goed is

De hoeveelheid sociale woningbouw verschilt in Arnhem flink per wijk of wijkdeel. Variërend van 0.1% (Klingelbeek) tot 81.1% (Geitenkamp.) Wijkdeel Malburgen Oost-Zuid heeft een percentage sociale huurwoningen van 71.6% en staat hiermee op de tweede plaats.
Een hoog percentage huurwoningen is van invloed op de sociale kwaliteit en stabiliteit in een wijk. De wijk Malburgen, met name de wijkdelen Oost-Zuid en West hebben beide een hoog percentage sociale woningbouw en kampen beide ook met hoge percentages sociale problematiek. Woongenot en leefbaarheid lijden hieronder. In Malburgen is dat in diverse buurten en wijkdelen dan ook goed te merken en terug te zien in allerlei cijfers. Om de leefbaarheid in wijken te behouden is een goede balans tussen sociale huur, midden-huur en koop dan ook belangrijk.
Een goede balans is volgens van den Berg en de leden van de Wijkbeheergroep Oost-Zuid dan ook een maximum van 50% sociale huur per wijk of wijkdeel.

Ontzie daarom wijken en of wijkdelen zoals Oost-Zuid in Malburgen van het voorstel om bij elk nieuwbouwproject minimaal 30% sociale huur te realiseren.

Ook een adequaat toewijzingsbeleid en het tegengaan van verkamering

Niet alleen een maximum aantal sociale huurwoningen is een belangrijk middel om een wijk of wijkdelen gezond te houden. Ook een actief toewijzingsbeleid op basis van inkomen, huishoudensamenstelling en culturele achtergrond en het tegengaan van verkamering zijn belangrijke middelen die ook moeten worden toegepast. Dit wordt niet alleen geconcludeerd door de Wijkbeheergroep Oost-Zuid, ook in andere wijkbeheergroepen en de Wijkplatforms komen deze conclusies regelmatig naar voren.
In het raadsvoorstel staat dat de verkoop van grote grondgebonden corporatiewoningen wordt toegestaan. Dit kan leiden tot verkamering – waarbij een woning wordt opgesplitst in verschillende wooneenheden of kamerverhuur. Dit heeft in verschillende delen in Malburgen al geleid tot overlast. Wijkbeheergroepen in Malburgen zijn hier dan ook op tegen.

Word vervolgd

Het raadsvoorstel Plan van aanpak woningbouwontwikkeling Arnhem zal tijdens een aankomende politieke woensdag op de agenda staan. De wijkmedia zal het blijven volgen.

De inspraaktekst van dhr. van den Berg namens Wijkbeheergroep Oost-Zuid en het rapport Plan van aanpak woningbouwontwikkeling is hier in het wijkarchief van Malburgen te vinden.

 

 

2 reacties

  1. Goed idee! Ik woon zelf niet ver van de Malburcht en ook hier zie je de verloedering en verpaupering. Volkshuisvesting moet veel strenger zijn als je de troep ziet in veel tuinen en plaats niet allemaal probleem gezinnen in 1 straat!

  2. Ik ben het niet met dhr. van den Berg of de wijkgroep eens. Een wijk of wijkdeel kan makkelijk meer dan 50% sociale woningbouw aan. Bekijk het alleen per wijk of gebied. Zijn er grote sociale problemen in dat deel van een wijk dan moet je daar een anderen keuze maken dan sociale woningbouw.

    De mate van problematiek en soort van problematiek verschilt per wijk. Jullie schrijven dat Geitenkamp meer dan 81 procent sociale woningbouw heeft maar is de sociale probematiek daar van een zelfde omvang dan in Malburgen? En gaat het dan ook om de zelfde soort problematiek? Daarom moet je als gemeente zeer goed kijken op basis van allerlei gegevens of meer sociale woningbouw in een bepaalde wijk wel of niet aanvaardbaar is.
    Bepaalde typen sociale wonnigbouw voor bijvoorbeeld een bepaalde leeftijdsgroep zou nog goed mogelijk kunnen zijn ook al is er ver boven de 50% gebouwd.

    Een goed toewijzingsbeleid door corporaties ben ik het wel mee eens daar zou de gemeente ook een rol in moeten spelen samen met corporaties.
    Zelf ben ik overigens niet woonachtig in de wijk Malburgen.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*