Home / Gemeente Arnhem / Malburgen veiliger – Whatsappgroepen en schouwen

Malburgen veiliger – Whatsappgroepen en schouwen

De afgelopen maanden zijn er in de wijk Malburgen diverse activiteiten opgestart om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten. Activiteiten die zowel vanuit bewoners onderling  zijn opgezet – zoals Whatsappgroepen – en activiteiten vanuit organisaties, onder andere door het Team Leefomgeving Malburgen van de gemeente Arnhem.

Whatsappgroepen

Buurtpreventie middels Whatsappgroepen al op diverse plekken in de wijk Malburgen

Whatsappgroepen

Zo zijn er in een aantal straten van wijkdeel West nu diverse Whatsappgroepen actief die tot doel hebben om elkaar te waarschuwen bij (poging tot) inbraak, diefstal of andere vormen van onraad in de straat of buurt. Dit soort Whatsappgroepen worden in Nederland steeds populairder omdat het aantoonbaar de veiligheid in de buurt verhoogt.

Ondersteuning vanuit het Wijkbeheer Malburgen
Dat een Whatsappgroep actief is in de straat en/of buurt kan met goed herkenbare door de gemeente Arnhem beschikbaar gestelde bordjes duidelijk worden gemaakt. Aanvraag van deze bordjes gaat via de gemeente Arnhem. Het Wijkbeheer Malburgen biedt ondersteuning aan straten en buurten die kenbaar willen maken dat een Whatsappgroep actief is. Een aanvraag voor de aanschaf van de bordjes kan worden gedaan bij de betreffende wijkbeheergroep in Malburgen Oost of het Wijkplatform in West.

Ook een Whatsappgroep (willen starten)?
Wil je met de straat ook een Whatsappgroep starten i.h.k.v. buurtveiligheid? Of er is al een groep in de straat of buurt actief en je wilt dit ook graag middels bebording kenbaar maken?  Neem dan contact op met opbouwwerker Wim Petersen, h.maarseveen@rijnstad.nl

In de aankomende wijkkrant een interview met initiatiefnemers van Whatsappgroepen in Malburgen.

Veiligheidsschouw

Afgelopen week werd er voor de eerste keer in Malburgen een veiligheidsschouw gehouden: samen met wijkbewoners (o.a. vanuit diverse Whatsappgroepen) politie, gemeente Arnhem en het CCV – het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werd er in wijkdeel West geschouwd. Deelnemers gingen in groepjes de wijk in om te kijken naar onveilige plekken en verbeterpunten om inbraak en insluiping tegen te gaan. Aanwezige politie gaf tijdens de schouw tips en liet zien en gaf voorbeelden hoe makkelijk het was om in te sluipen dan wel in te breken.

schouw

Bewoners kijken samen met politie naar verbeterpunten om inbreken en insluipen lastiger te maken

Van open keukendeuren tot onveilige sleutelkluisjes
Openstaande flat- poort- en keukendeuren, slechte sloten op deuren en ramen, onveilige sleutelkluisjes en tal van andere voorbeelden die aantoonden hoe makkelijk het was om ergens snel binnen te komen.
Zeker als je er van uit gaat dat het overgrote deel van de inbraken en insluipingen niet langer dan 10 minuten duren en dat het vooral gaat om in het zicht liggende spullen, zoals laptops, tablets, telefoons of andere makkelijk mee te nemen spullen.

schouw

Een voorbeeld, van een achterkant van een woning waarbij toegang tot de tuin vrij was en via het dakje zo via het openstaande raam naar binnen kon worden gegaan. Bewoners waren niet thuis.

Schouw winkelcentrum Drieslag

In maart vond er op winkelcentrum Drieslag een schouw plaats. De schouw had tot doel om breed te kijken naar verbeterpunten van het winkelcentrum. Zowel op gebied van veiligheid, maar ook op uiterlijk, aantrekkelijkheid om er te komen en toegankelijkheid. Afgevaardigden vanuit diverse organisaties namen deel, waaronder een lid van Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Zuid, afgevaardigde winkeliers, Team Leefomgeving Malburgen vanuit gemeente Arnhem, brandweer, politie en afgevaardigden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV.)

Doel
Al lange tijd is het grootste winkelgebied van Malburgen aandachtspunt van de Wijkbeheergroep Oost-Zuid. Het ziet er op plekken verpaupert uit en nodigt voor velen niet uit om er de dagelijkse boodschappen te doen. Veel bewoners ervaren ook een gevoel van onveiligheid op het winkelcentrum, vooral in de avonduren. Winkeliers met ondersteuning vanuit de gemeente worden nu gestimuleerd tot samenwerking om het winkelcentrum te verbeteren op een aantal punten. Doel is als winkelcentrum een certificaat van het CCV te behalen – hiermee aan te tonen dat het winkelcentrum voldoet aan een bepaald niveau van veiligheid. Daarnaast is het de bedoeling om de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum komende tijd te verbeteren.

winkelcentrum Drieslag

Veel bezoekers aan het winkelcentrum Drieslag voelen zich er onveilig als het donker is.

 

2 reacties

  1. Goed idee van die Whatsapp groepen en bordjes! Ik ga bij mij in de straat ook vragen of er belangstelling is. Mijn zus woont in Duifje daar kan het ook met die bordjes?

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*