Home / Gemeente Arnhem / Nieuwbouwplannen Nijmeegseweg – doe mee met de nieuwe start volgens de ‘Malburgse Manier’

Nieuwbouwplannen Nijmeegseweg – doe mee met de nieuwe start volgens de ‘Malburgse Manier’

Dit voorjaar zullen gemeente en bewoners uit Oost en West samen een nieuwe start maken. Deze keer helemaal volgens de ‘Malburgse Manier.’ Een methode die zal leiden tot een gezamenlijke keuze waar en wat er gebouwd gaat worden. Bewoners kunnen vanaf maart 2020 actief meedoen, door mee te denken en mee te beslissen over de invulling van het gebied.

Waarom een nieuwe start?

Afgelopen jaar werd er door de gemeente een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners om te participeren in de planvorming nieuwbouw Nijmeegseweg. Deze klankbordgroep bijeenkomsten waren geen succes. Het merendeel van de deelnemende bewoners uit Oost en West was teleurgesteld en boos, na bijeenkomsten. Er was voordat de bijeenkomsten plaatsvonden toegezegd dat bewoners vanaf het begin van de planvorming inspraak zouden krijgen en dat er meerdere varianten zouden worden besproken waar bewoners dan een keuze uit konden maken.
Het projectteam van de gemeente kwam uiteindelijk maar met één plan waarin vrijwel alles al was besloten. Van bouwhoogte tot type bouw en de bouwlocaties. Voor veel deelnemende bewoners was het na de tweede bijeenkomst dan ook de maat vol.

Kerngroep Bewonersparticipatie Malburgen

Een afvaardiging vanuit beide Wijkplatforms in Malburgen – vertegenwoordigd in de Kerngroep Bewonerparticipatie Malburgen – besloot een brief te sturen aan de gemeenteraadsleden.
Hierin werd het ongenoegen van de Platforms geuit over het gebrek aan inspraak en tevens werd gevraagd om het participatieproces opnieuw op te starten. Na een goed gesprek met de verantwoordelijk wethouder Ronald Paping en de projectmanager werd in gezamenlijkheid besloten om een nieuwe start te maken met het planproces in 2020. In dit proces zullen bewoners vanaf het begin van de planvorming worden betrokken in een nieuwe nog te vormen Klankbordgroep Nijmeegseweg, geheel volgens de Malburgse Manier.

De Malburgse Manier is een sinds 2000 landelijk bekende methode waarbij gemeente, bewoners en ontwikkelaars een gelijkwaardige positie hebben in overleggroepen zoals een Klankbordgroep en dat bewoners inspraak hebben vanaf het begin van de planvorming op zowel fysiek als sociaal vlak.

Op dit moment is de Kerngroep in overleg met het projectteam van de gemeente over het participatieproces en de keuze van het stedenbouwkundige bureau. Die gaat straks op basis van input vanuit de bewoners een uiteindelijk schetsontwerp maken wat dan zal worden voorgelegd aan het college. Als het college en de raad akkoord gaan wordt op basis van het ontwerp een bestemmingsplan opgesteld. Op dit ontwerp bestemmingsplan is voor iedereen inspraak mogelijk. Dat plan zal uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd.

Nieuwbouwplannen Nijmeegseweg

Een bewonersprotest 3 december afgelopen jaar op een van de door gemeente aangewezen bouwlocaties Nijmeegseweg

Beginnen vanaf 0

De eerste klankbordgroepbijeenkomst begint vanaf 0. Er ligt nog helemaal niets vast qua planvorming binnen de aangeduide bouwlocaties. Er zijn alleen een aantal randvoorwaarden vanuit de politiek. Dit zijn in het kort: een minimaal aantal van 230 woningen en dat het plan financieel haalbaar moet zijn. De insteek zal zijn dat de bewoners tijdens de eerste bijeenkomst zelf aangeven wat ze graag zien – wat voor bebouwing en waar deze moet komen en waar niet. Dit neemt het stedenbouwkundig bureau mee in een aantal ontwerpen. Na vier klankbordgroepsessies met bewoners moet er dan een plan liggen op basis van een ontwerp waar de meerderheid van de deelnemende bewoners zich in kan vinden.

Doe, denk en beslis mee en neem deel in de nieuwe klankbordgroep

Het streven is dat medio maart de eerste bijeenkomst wordt georganiseerd. Alle bewoners uit Malburgen worden uitgenodigd om deel te nemen in de nieuwe klankbordgroep. Bewoners actief in de Wijkplatforms, omwonenden en leden van de eerdere klankbordgroep Nijmeegseweg krijgen een persoonlijke uitnodiging (flyer.)

Wijkmedia

In de wijkmedia, www. malburgen.nl zal ook uitgebreid aandacht worden besteedt aan zowel de uitnodiging als de bijeenkomsten en de keuze wat moet leiden tot een stedenbouwkundigplan.

Ideeën of suggesties?

Ideeën of suggesties over het participatieproces of de ‘Malburgse Manier’ in het algemeen? Neem dan contact op met info@malburger.nl

 

2 reacties

  1. Dank voor al jullie inzet! Veel bewoners uit mijn straat hebben al aangegeven mee te gaan doen. Dit artikel stond toch ook al in het krantje?

    • Beste Inge,

      Klopt het artikel staat ook in de wijkkrant, editie 1 2020. Bewoners met een “nee-nee” sticker krijgen de wijkkrant niet daarom ook dit artikel online.

      – redactie –

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*