Home / Gemeente Arnhem / Project Nijmeegseweg – een bijdrage van OD205

Project Nijmeegseweg – een bijdrage van OD205

Afgelopen 21 maart stond de eerste bewonersbijeenkomst gepland van de nieuwe Klanbordgroep Nijmeegseweg. De Klankbordgroep bestaande uit Malburgers die mee gaan beslissen over de nieuwbouw rondom de Nijmeegseweg. Die bijeenkomst ging niet door in verband met de uitbraak van het Coronavirus. Het Stedenbouwkundig bureau OD205 die de plannen vorm gaat geven en de Kerngroep Bewonersparticipatie Malburgen achtten het toen onverantwoordelijk om deze bijeenkomst door te laten gaan, de gemeente besloot uiteindelijk deze af te lasten.

Uitstel maar geen afstel

Ondertussen zijn we twee maanden verder en is het helaas nog steeds niet mogelijk om de eerste Klankbordgroepbijeenkomst te houden. Maar uitstel is geen afstel. Het stedenbouwkundig bureau wil zo snel mogelijk als het kan (en mag) de eerste bijeenkomst gaan organiseren. In de tussentijd kunt u in zowel de wijkkrant (editie mei-juni 2020) als hieronder kennis maken met dit Rotterdamse stedenbouwkundig bureau via een eigen bijdrage.

OD205, bureau voor stedenbouw en landschapsontwerp, Rotterdam

OD205

vlnr: Judit Gaasbeek Janzen, Marjan Ketner en Ralf Hottenträger

Wij waren erg blij toen we in februari hoorden dat wij, OD205, de opdracht hebben gekregen voor het project Nijmeegseweg. Wij vinden het namelijk belangrijk en leuk om samen met bewoners, toekomstige bewoners en/of omwonenden aan plannen te werken. En wij hebben goede herinneringen aan eerdere opdrachten in Arnhem. De keuze voor ons bureau viel in een gezamenlijke bespreking van de projectgroep van de gemeente en die van Kerngroep Bewonersparticipatie Malburgen bestaande uit bewoners vanuit beide Wijkplatforms.

Stand van zaken

Wat wij toen nog niet wisten, dat werd medio maart wel duidelijk: het Coronavirus legt het project Nijmeegseweg tijdelijk stil. De planning die wij samen met de kerngroep en de projectgroep maakten, kon de prullenbak in. Want onze plannen om het project samen met jullie, de bewoners van Malburgen op te zetten past niet binnen de 1,5 meter richtlijnen. Want de essentie van onze aanpak is juist dat wij samen met bewoners aan het gevraagde schetsontwerp voor de Nijmeegseweg willen werken. Ondertussen is het duidelijk dat het stilleggen van het openbare leven nog een poosje kan duren.

Wij hadden jullie, zoals gepland, graag gezien en ‘in het echt’ met jullie kennis gemaakt. Omdat dit nu even niet kan praten we jullie graag via de wijkkrant en wijkwebsite bij. Het lijkt ons leuk om jullie eerst iets over ons bureau te vertellen. En daarna over het proces om tot een goed plan voor de Nijmeegseweg te komen.

Het bureau

OD205 is een afkorting van een adres: de Oude Delft 205 in Delft. Ons bureau was aan deze gracht van 1950 tot 2016 gevestigd. Vier jaar geleden zijn we naar Rotterdam verhuisd, maar onze naam hebben wij gehouden. Wat er ook niet veranderd is, dat is ons doel: als ontwerpbureau willen wij woonomgevingen creëren waarin mensen zich thuis voelen.
Om dat te bereiken stellen wij in ons werk altijd mensen centraal, kijken wij met optimisme ver vooruit naar de toekomst en nemen wij de fysieke en sociale omgeving van een gebied serieus. Dat kan omdat wij elke opdracht weer met een frisse blik bekijken. Elke opdracht is maatwerk, we hebben als ontwerpers geen vooringenomen houding en staan open voor vele invalshoeken. Vanuit het bureau zullen drie personen bij het project betrokken zijn: Stedenbouwkundige Ralf Hottenträger, architect en landschapsontwerper Marjan Ketner en stedenbouwkundige Judit Gaasbeek Janzen.

Ralf Hottenträger
Ralf is stedenbouwkundige. Hij benaderd opgaven integraal en heeft ervaring op alle schaalniveaus. Het meest voelt hij zich thuis op het snijvlak van stedenbouw, buitenruimte en architectuur. Maatschappelijke betekenis is voor hem een belangrijke drijfveer. Hij is vaak actief in projecten waarin toekomstgerichte veranderingen om een stevige dosis strategie vragen. Door zijn jarenlange inzet in Presikhaaf is hij bekend met de stad, de mentaliteit van haar bewoners en die van de gemeentelijke dienst.

Marjan Ketner
Marjan is architect en landschapsontwerper. Zij is gespecialiseerd in het ontwerpen van de publieke ruimte. Ondertussen zijn tal van haar pleinen, speelplekken, woonbuurten en tuinen gerealiseerd. De combinatie van alledaags gebruiksgemak, mooie beplanting en liefde voor precisie kenmerken haar werk.Een ontwerp is voor haar vooral geslaagd als het mensen uitnodigt tot verblijven en ontmoeten. Participatie gaat haar aan het hart.

Judit Gaasbeek Janzen
Judit is stedenbouwkundige en onderzoeker. Met haar analytische inslag veegt zij de vloer aan met ondoordachte voorstellen. Ze is goed in het vinden van balans tussen idealen en praktische uitvoerbaarheid. Ze combineert haar vakkennis met een open blik. Naast ontwerpen doet zij onderzoek naar duurzame gebiedsontwikkeling en de rol van ouderen in de samenleving. Dit komt onder meer tot zijn recht in ons onderzoekslab waarvan zij de ‘hoofdlaborant’ is.

Project Nijmeegseweg

Tijdens het project Nijmeegseweg staan meerdere bijeenkomsten tussen bewoners van Malburgen en ons centraal. Wij willen tot een ontwerp komen dat op brede instemming van bewoners van Malburgen kan rekenen. Dat is erg belangrijk voor de lange termijn. Daarom hebben wij vier bijeenkomsten gepland met een klankbordgroep van bewoners.
De klankbordgroep is nog niet samengesteld. Alle bewoners uit Malburgen zijn uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden zodra we weten wanneer we van start kunnen. Het aantal plekken in deze nieuwe klankbordgroep is niet oneindig omdat de groep samen met ons daadwerkelijk aan de slag gaat. En we verwachten ook dat iedereen bij alle vier de bijeenkomsten aanwezig zal zijn. Wat deze vier fases en bijeenkomsten inhouden leggen we graag uit in de volgende wijkkrant.

Wanneer gaan we dit doen?

Zodra het helder is wanneer groepen mensen weer bij elkaar kunnen komen en de nieuwe data voor de bijeenkomsten geprikt zijn, zullen we een uitnodiging versturen. Daarin vragen we geïnteresseerden om zich op te geven voor de klankbordgroep.  Wij hopen van harte dat wij de leden van deze groep snel leren kennen en wij kijken uit naar een mooie samenwerking.

 

 

 

 

3 reacties

 1. Hans Kuypers

  Woonbebouwing op het open veld aan de westkant van de Nijmeegseweg.
  Al eerder heb ik daar een suggestie voor gedaan een oproep van het wijkorgaan. Deze suggestie is veel meer omvattend is dan het simpelweg bebouwen van een trapveldje. Over 2 à 3 jaar is de verlenging van de A15 een feit. Dat kan m.i. ook consequenties voor de A325/N325 hebben. Met een goed verkeersmanagement door Rijkswaterstaat van de verbindingsdriehoek A15/A12/A50 kan de druk op deze wegen aanzienlijk verminderd worden. Met name de druk op de Nijmeegse weg als doorgaande verbinding door het stedelijk gebied om bij verkeersdrukte op de snelwegen kan en moet dan omlaag. Vanuit mijn woonkamer met uitzicht op de Frostbrug kan ik precies zien wanneer het elders -op de snelwegen- vastloopt. Dan staan er lange rijen op de brug. En dat kan op ieder moment van de dag zijn. Zeker nu er aan die singels een aantal kantoorgebouwen omgebouwd is tot appartementsgebouwen zal de luchtkwaliteit en de geluidshinder steeds prominenter in beeld komen als deze verkeersstromen in stand blijven en de gemeente dwingen tot maatregelen. De tweebaans Nijmeegseweg nodigt nu ook wel erg uit om de route door de stad te nemen, als bijvoorbeeld de N325 vol staat. Dus is mijn voorstel om die Nijmeegse weg te versmallen naar 1 baan en aan beide zijden een busbaan aan te houden. Dat betekent dat er dan op de Frostbrug ook aan weerszijden een busbaan komt met aan beide zijden één rijstrook met als voordeel ook nog dat hulpdiensten het steeds groter wordende Arnhem Zuid zonder noemenswaardige hinder vanuit de stad kunnen bereiken. Die éénbaan begint dus al aan het eind van de A325. De inrichting van het kruispunt bij het Gelredome moet zodanig zijn dat de hoofdverkeersstroom richting N 325 is en richting Nijmeegseweg/Batavierenweg daar een afslag van is. Voor de N 325 zal gekozen moeten worden volgens het principe ‘Langzaam rijden gaat sneller’ Dat wil zeggen dat als iemand start op de N 325 met een snelheid van bijvoorbeeld 70 km per uur moet deze bestuurder tot en met Velperbroek een groene zone hebben. Nu loopt het nog te vaak vast als gevolg van de verkeerslichten op de twee kruisingen en bij het verkeersplein Velperbroek. Nog mooier zou zijn om de tweede kruising op te heffen(Lange Water/Meander) en het verkeer uit deze gebieden anders in te laten stromen op de N 325.
  Met deze set aan maatregelen kan de Nijmeegse weg zonder problemen versmald worden en kan een groot stuk grond vrijkomen. De meest voordelige situatie is als de westkant van de Nijmeegseweg tegen de Oostkant wordt geplakt. Dan valt het gehele middenstuk toe aan het gebied dat nu bestemd gaat worden voor woningbouw. Omdat alle grond in handen is van de gemeente moet zo’n operatie budgetneutraal kunnen worden uitgevoerd.
  Dit zou voor onze stad een enorme win-win situatie zijn, zowel qua nieuwbouw van woningen als van overlast in het centrumgebied en Johan de Witlaan/ Westervoortsedijk

 2. Hans Kuypers

  Woonbebouwing op het open veld aan de westkant van de Nijmeegseweg.
  Al eerder heb ik daar een suggestie voor gedaan een oproep van het wijkorgaan. Deze suggestie is veel meer omvattend is dan het simpelweg bebouwen van een trapveldje. Over 2 à 3 jaar is de verlenging van de A15 een feit. Dat kan m.i. ook consequenties voor de A325/N325 hebben. Met een goed verkeersmanagement door Rijkswaterstaat van de verbindingsdriehoek A15/A12/A50 kan de druk op deze wegen aanzienlijk verminderd worden. Met name de druk op de Nijmeegse weg als doorgaande verbinding door het stedelijk gebied om bij verkeersdrukte op de snelwegen kan en moet dan omlaag. Vanuit mijn woonkamer met uitzicht op de Frostbrug kan ik precies zien wanneer het elders -op de snelwegen- vastloopt. Dan staan er lange rijen op de brug. En dat kan op ieder moment van de dag zijn. Zeker nu er aan die singels een aantal kantoorgebouwen omgebouwd is tot appartementsgebouwen zal de luchtkwaliteit en de geluidshinder steeds prominenter in beeld komen als deze verkeersstromen in stand blijven en de gemeente dwingen tot maatregelen. De tweebaans Nijmeegseweg nodigt nu ook wel erg uit om de route door de stad te nemen, als bijvoorbeeld de N325 vol staat. Dus is mijn voorstel om die Nijmeegse weg te versmallen naar 1 baan en aan beide zijden een busbaan aan te houden. Dat betekent dat er dan op de Frostbrug ook aan weerszijden een busbaan komt met aan beide zijden één rijstrook met als voordeel ook nog dat hulpdiensten het steeds groter wordende Arnhem Zuid zonder noemenswaardige hinder vanuit de stad kunnen bereiken. Die éénbaan begint dus al aan het eind van de A325. De inrichting van het kruispunt bij het Gelredome moet zodanig zijn dat de hoofdverkeersstroom richting N 325 is en richting Nijmeegseweg/Batavierenweg daar een afslag van is. Voor de N 325 zal gekozen moeten worden volgens het principe ‘Langzaam rijden gaat sneller’ Dat wil zeggen dat als iemand start op de N 325 met een snelheid van bijvoorbeeld 70 km per uur moet deze bestuurder tot en met Velperbroek een groene zone hebben. Nu loopt het nog te vaak vast als gevolg van de verkeerslichten op de twee kruisingen en bij het verkeersplein Velperbroek. Nog mooier zou zijn om de tweede kruising op te heffen(Lange Water/Meander) en het verkeer uit deze gebieden anders in te laten stromen op de N 325.
  Met deze set aan maatregelen kan de Nijmeegse weg zonder problemen versmald worden en kan een groot stuk grond vrijkomen. De meest voordelige situatie is als de westkant van de Nijmeegseweg tegen de Oostkant wordt geplakt. Dan valt het gehele middenstuk toe aan het gebied dat nu bestemd gaat worden voor woningbouw. Omdat alle grond in handen is van de gemeente moet zo’n operatie budgetneutraal kunnen worden uitgevoerd.
  Dit zou voor onze stad een enorme win-win situatie zijn, zowel qua nieuwbouw van woningen als van overlast in het centrumgebied en Johan de Witlaan/ Westervoortsedijk Tevens zou ik interessant vinden om deel ui te mogen maken van de klankbordgroep

 3. https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16151653~meer-groen-meer-stadsparken-wim-pijbes~.html

  Ik hoop dat alle betrokkenen, maar vooral verantwoordelijken kennis nemen van dit stadsparkenconcept van Wim Pijbes, zoals vandaag besproken in Buitenhof. Maak van dit stuk hoogwaardig groen & adopteer dat samen met bedrijven, financiers en bewoners. Dat zou de woonkwaliteit van Malburgen echt verbeteren. Bovendien hoor ik de laatste tijd niet anders dan dat alle partijen die zich actief met het huisvestingsprobleem bezighouden, unaniem pleiten voor uitbreiding van steden buiten de stadsgrenzen.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*