Home / bijeenkomst / Parkeerverbod zone in Malburgen West

Parkeerverbod zone in Malburgen West

parkeerproblematiek2
Op dinsdagavond 3 februari vond in de Spil het 2de overleg plaats tussen bewoners en gemeente over de parkeerproblematiek in Malburgen West n.a.v. evenementen in Gelredome. Tijdens het eerste overleg vorig jaar November werd vooral naar de problematiek gekeken, dit overleg naar de mogelijkheden om er wat tegen te doen.

Naast bewoners en afgevaardigden uit het Wijkplatform West waren aanwezig vanuit gemeente wethouder Alex Mink, wijkregisseur Tiny Wouters en afgevaardigden vanuit de diensten Verkeer en Handhaving.

Vitesse & Gelredome
Veel parkeeroverlast vindt plaats tijdens thuiswedstrijden van Vitesse. Ondanks de inzet van verkeersbegeleiding Traffic Support hebben naast Malburgen ook andere wijken tientallen keren per jaar last van parkeeroverlast. Binnenkort zal de nieuwe omgevingsvergunning voor Gelredome worden besproken, de parkeerproblematiek zal tijdens de besprekingen door de gemeente worden meegenomen. Gelredome heeft verantwoording in het tegengaan van parkeeroverlast, de door Gelredome ingezette Traffic Support werkt volgens bewoners onvoldoende.

Parkeerverbod zone
Tijdens de discussie werden verschillende mogelijkheden om parkeeroverlast te voorkomen besproken. Een van de mogelijkheden waar de aanwezigen op in willen zetten is een parkeerverbod zone. Bij een parkeerverbod zone is het niet toegestaan om buiten aangegeven parkeervakken te parkeren.

Hiermee wordt voorkomen dat er in de groenstroken wordt geparkeerd en dat nauwe straten helemaal vol staan waardoor bijv. brandweer sterk wordt vertraagd in de aanrijtijd.
parkeerproblematiek1

Draagvlak
Voor de aanpak van verkeersoverlast door het instellen van parkeerverbod zones is draagvlak nodig bij wijkbewoners. Vooral bij die bewoners die in de Plantage wonen. Er zal daarom ook de komende maanden voldoende aandacht worden besteed in de wijkmedia – wijkkrant, wijkwebsite en digitale mededelingenborden, ook om de bewoners blijvend te informeren over de voortgang. Gemeente Arnhem zal moeten kijken naar de juridische situatie en veranderingen die nodig zijn, ook in de infrastructuur (bebording, belijning etc) om een parkeerverbod zone mogelijk te maken.

Onvoldoende parkeerruimte
Naast de parkeeroverlast vanuit Gelredome werd ook het tekort aan parkeerruimte in de Plantage buurt besproken. Door een combinatie van wijkinrichting en vergunningverlening voor veranderingen aan woning en tuin van verschillende bewoners – waardoor eigen parkeergelegenheid verdween is er in een aantal straten een constant tekort aan parkeerplaatsen.
De gemeente gaat de mogelijkheid bekijken of er op een aantal plekken extra parkeerruimte kan worden gecreëerd.

Voor vragen over parkeeroverlast, ideeën of mogelijke invoering van een parkeerverbod zone kunt u contact opnemen met de voorzitter van Wijkplatform West, malburgenwest@malburger.nl.

3 reacties

 1. Heeft de gemeente Arnhem ook cijfers gepubliceerd over het aantal uitgeschreven parkeerbonnen door de parkeerpolitie ??
  Zou graag vernemen over de inzet van de parkeerpolitie op de overlastdagen.

  • Beste Geert, nee er zijn geen cijfers getoond tijdens het overleg. Er is wel door de afgevaardigde vanuit de dienst Handhaving aangegeven dat er wordt gecontroleerd op parkeeroverlast en eventueel bekeurd tijdens evenementen in Gelredome.

 2. Jammer, want de parkeerpolitie zou juist moeten bevestigen dat de klachten
  terecht zijn. Ik heb jammer genoeg moeten constateren, dat de ergste parkeerexcessen
  niet bekeurd worden.
  Je kan veel verboden gaan verzinnen. Maar zonder enig toezicht heeft het weinig zin.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*