Home / Gemeente Arnhem / Parkeerverbodzone in de Plantage

Parkeerverbodzone in de Plantage

800_3842V2WEB

2014 – Afgevaardigden uit Wijkplatform West en bewoners uit de Plantage in overleg met de wijkwethouder over de parkeeroverlast

Weet u het nog? In October 2014 gingen afgevaardigden van het Wijkplatform en bewoners uit de Plantage buurt voor de eerste keer in gesprek met de wijkwethouder. Reden: de parkeerproblematiek duidelijk maken die bewoners in het zuidelijke deel van de Plantage buurt ondervinden tijdens evenementen in het Gelredome, vooral tijdens de thuiswedstrijden van Vitesse.
In Januari van dit jaar vond een tweede ronde plaats en de wethouder beloofde te kijken naar een oplossing.

Problematiek & Oplossingen
De problematiek is voor veel buurtbewoners vooral het parkeren op stoepen, in perkjes en groenstroken – dubbel of al dan niet de straat of uitritten blokkerend. Niet alleen zorgt het voor veel overlast het kan ook gevaarlijk zijn, zo kan bijvoorbeeld de brandweer bepaalde straten niet meer bereiken.

Tijdens de twee eerder gehouden overleggen zijn bewoners met diverse oplossingen gekomen, ook werd er al door bewoners zelf ingezet om de parkeerproblematiek tegen te gaan. Zo is er de oranje parkeerhanger die aangeeft dat iemand bewoner is van de Plantage. Er wordt ook ingezet door Gelredome om de overlast te beperken door verkeersregelaars in te zetten die controleren of automobilisten ook uit de wijk komen. Alle genomen maatregelen ten spijt, de overlast blijft bestaan.

Er is samen met bewoners gekeken naar oplossingen die juridisch mogelijk zijn, nauwelijks hinder oplevert voor buurtbewoners en nauwelijks realisatiekosten met zich meebrengt voor de gemeente.

Parkeersverbodzone
De oplossing die nu wordt voorgesteld in een verkeersbesluit is een Parkeersverbodzone in de volgende straten: Blaasjeskruidstraat, Brunelsingel, Dovenetellaan (tussen Brunelsingel en Meldestraat) Fonteinkruidstraat, Heermoesstraat, Herikstraat, Hoornbladstraat, Kievitsbloemstraat, Klispad, Maagdenpalm, Madelievenstraat, Monnikskaplaan, Nachtschade, Paardebloemstraat, Parelgrasstraat, Penningkruidstraat, Raketpad, Scheerlingpad, Speenkruidpad, Toortspad, Veenwortelstraat, Zenegroen, Zevenbladstraat

Bij een parkeerverbodzone mag alleen worden geparkeerd in daarvoor bestemde parkeervakken en niet daarbuiten, aangegeven middels bebording.

Zienswijzen:
Voordat het college een beslissing neemt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor heeft u de gelegenheid tot 11 juni 2015. U kunt uw zienswijze bekend maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9200, 6800 HA Arnhem, o.v.v. zaaknummer: 2015-05-01328.

Zodra alle reacties bekend zijn, vindt er een belangenafweging plaats. Indien wordt overgegaan tot een definitief verkeersbesluit, wordt dat bekend gemaakt in de Staatscourant. Tegen een verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt.

Documentnummer: 2015.0.048.288

3 reacties

  1. Allemaal mooi hoor die parkeerverboden. Maar dan moet er ook gehandhaafd worden. En bdat zie ik niet met
    regelmaal gebeuren. Want hoeveel bonnen zijn er in het verleden uitgedeeld ?
    Dat zou de wijkwethouder toch moeten weten. Ik vrees dat hij daar geen antwoord op had.

  2. Ik vind het een erg nobel doel om parkeerders te weren uit de plantage. Let wel! Vooral de Brunelsingel heeft niet genoeg parkeergelegeheid voor zijn eigen bewoners. Er zullen eerst meer parkeervakken moeten worden gerealiseerd, voordat dat verdering was ingegaan. Bekeuringen zullen dan ook worden aangevochten.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*