Home / Gemeente Arnhem / Samen Immerloo en ‘t Duifje aanpakken, de start is gemaakt!

Samen Immerloo en ‘t Duifje aanpakken, de start is gemaakt!

De woningcorporaties Vivare en Volkshuisvesting en de gemeente Arnhem hebben het initiatief genomen om, samen met bewoners en organisaties in de wijkdelen Immerloo en ’t Duifje, een verbeteringsplan voor deze wijkdelen te gaan maken. In deze wijkdelen is veel in beweging. Bewoners zijn actief in groepen en organisaties, de corporaties zijn bezig met het aanpakken van de flats in Immerloo, het Huis voor de Wijk staat aan de vooravond van een verbouwing. En toch: de wijk kent ook veel problemen: in en om de flats is het vaak onveilig, er ligt troep op de pleinen en in het groen, en veel mensen hebben het financieel moeilijk. Dat concrete verbeteringsplan maken gemeente, woningcorporaties, actieve organisaties in de wijk én bewoners samen. Bedoeling is dat het verbeteringsplan voor lange tijd richting geeft in de dingen die juist samen moeten worden aangepakt en die ook echt tot verbetering gaan leiden. De wijk veiliger, schoner, duurzamer en mooier maken, dat is het doel! 

De start is gemaakt

Corporaties en gemeente hadden in januari van dit jaar willen beginnen met het maken van het plan. Maar begin 2020 werden de bewoners op het Gelderseplein geconfronteerd met een dramatisch ongeluk in een van de liften. Dat heeft veel van de bewoners gevraagd en dat doet het nog. En na een paar maanden zorgde allerlei Corona-maatregelen ervoor dat het niet lukte om grotere bijeenkomsten te houden. Inmiddels zijn er wel veel interviews gehouden en digitale meetings geweest. De start is gemaakt, het plan is op 9 juni voor de eerste keer met veel organisaties en bewoners besproken. Een startpunt om op verder te bouwen! In het uiteindelijke plan is er aandacht voor allerlei zaken zoals veiligheid en handhaving, afval, armoede, schulden en werk. Doel is om dit jaar al met de concrete uitvoering te starten. Naar meer toezicht in deze wijkdelen, betere en duurzamere woningen, snelle verwijdering van verkeerd geplaatst afval, en zo meer.

Er wordt nu al gewerkt aan verbeteringen: zo worden de entree-partijen van alle flats in Immerloo versneld aangepakt. En zijn er zogenaamde Bio Bottoms rond de containers op het Gelderseplein geplaatst, omdat die uitdagen om het afval goed in de containers te doen. De verbouwing van de keuken van het wijkcentrum  Huis voor de Wijk begint na de bouwvakantie, en mensen uit de wijk zijn daarbij actief. En in september organiseert de wijkbeheergroep Immerloo, samen met betrokken organisaties een informatie-bijeenkomst over brandpreventie.

Bio Bottoms

De nieuwe Bio Bottoms op het Gelderseplein in wijkdeel Immerloo, Malburgen.

Bewoners betrokken bij de uitvoering

In oktober van dit jaar krijgen bewoners meer te horen over het verbeteringsplan, hoe het verder gaat en hoe bewoners bij de uitvoering van de plannen betrokken kunnen zijn. Woningcorporaties en gemeente vinden het belangrijk dat het een plan van álle wijkbewoners en -organisaties wordt!

Namens de samenwerkingspartners: gemeente Arnhem en de woningcorporaties

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*