Home / Gemeente Arnhem / Update: verwarring over mogelijk windmolenpark door gebruik envelop gemeente Arnhem

Update: verwarring over mogelijk windmolenpark door gebruik envelop gemeente Arnhem

Een open brief gericht aan bewoners vanuit de organisatie windmolenpark Konigspleij zorgt sinds deze week voor verwarring en consternatie in Malburgen Oost-Noord en Het Duifje. Belangrijke reden is dat de brief in een envelop van de gemeente Arnhem is verstuurd. De verzender van de brief is namelijk geen gemeentelijke organisatie. Windpark Koningspleij is een samenwerkingsverband van 3 niet-gemeentelijke organisaties en bestaat uit: Pleij B.V., Raedthuys Pure Energie en Rijn en IJssel Energiecoöperatie.
UPDATE: de gemeente heeft n.a.v. dit artikel een reactie gegeven die u onder aan dit artikel vindt.

 

Brief van Koningspleij verzonden in envelop gemeente Arnhem

Brief van Windmolenpark Koningspleij verzonden in envelop gemeente Arnhem

 

Suggestief

Naast het gebruik maken van de gemeente envelop kan uit de brief de indruk worden gewekt dat een windmolenpark op Koningspleij Noord al een voldongen feit is. Dit blijkt uit reacties van lezers van de brief. Niets is echter minder waar.
Plannen voor een windmolenpark met hoge windturbines zijn al jaren in de maak, maar er is nog geen enkel besluit over genomen en er is tot nu toe slechts een schets van het plan getoond.

Lange weg te gaan

Er is dus nog een lange weg te gaan. Het is zelfs nog de vraag óf er überhaupt een windpark kan en mag komen op het industrieterrein Kleefse Waard en het landbouwgebied Koningspleij Noord. Noch het aantal windturbines, hoogte van de turbines, locatie van de turbines is bekend. In feite staat het nog allemaal open. Van de vele uit te voeren onderzoeken is enkel de Natuurtoets afgerond, en zelfs dat niet want er is nog een zogenaamde “passende veroordeling” nodig in verband met vereiste bescherming van de wulp. Diverse (technische) onderzoeken moeten nog worden uitgevoerd in het kader van de Milieu Effect Rapportage, die nog moet worden opgesteld. De gemeente heeft indertijd aangegeven dat zij zelf onafhankelijke contra-experts zal inschakelen om de uitgevoerde onderzoeken te beoordelen dan wel zelf opnieuw uit te voeren. De bestemmingsplannen voor KleefseWaard en Koningspleij Noord moeten nog in procedure gebracht worden. Realisatie van het windmolenpark staat dus nog helemaal niet vast.

Bezorgdheid

Bewoners uit omliggende wijken waaronder Malburgen zijn vóór duurzaamheid, maar maken zich tegelijkertijd al jaren bezorgd over de plannen voor windturbines zo dicht bij hun leefomgeving (minimaal zo’n 1000 meter in relatie tot Stadseiland). Gezien de ligging nabij Koningspleij Noord is het begrijpelijk dat bewoners in Stadseiland deze zorgen uiten over effecten op hun leefomgeving, rust en gezondheid. De Bewonersvereniging Stadseiland interesseert zich daarom al jaren actief voor de ontwikkelingen op KleefseWaard, Koningspleij Noord en voor plannen voor een windpark (www.bewoners-stadseiland.nl).

Meer lezen:

Link naar natuurtoets en quickscan
Artikel Gelderlander: besluitvorming windmolens eind 2016

Update: reactie gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem heeft naar aanleiding van bovenstaand artikel op malburgen.nl een reactie gestuurd. De reactie vindt u hieronder. In de Arnhemse Koerier van 6 juli 2016 zal naar aanleiding van dit artikel ook een reactie komen te staan.

De initiatiefnemers van het windpark willen bewoners graag goed informeren over de plannen en het proces. Ze hebben de gemeente gevraagd hen te ondersteunen bij een brede mailing. Wij hebben dit willen doen, omdat wij over de adressen beschikken en het belangrijk vinden dat bewoners goed geïnformeerd worden. 
Het blijkt dat bij het inpakken van brief abusievelijk geen blanco enveloppen maar enveloppen van de gemeente Arnhem zijn gebruikt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit tot verwarring leidt, en dat vinden wij erg vervelend.
Zoals in de brief ook staat, bevindt het project zich in een fase waarin onderzoek wordt gedaan naar de effecten van mogelijke windmolens langs de Pleijroute. Die onderzoeken worden gedaan zodat in een later stadium de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. – gemeente Arnhem –

 

 

 


Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*