Home / Gemeente Arnhem / Woondeal is rond – duizenden extra nieuwe woningen erbij in Arnhem-Nijmegen gebied

Woondeal is rond – duizenden extra nieuwe woningen erbij in Arnhem-Nijmegen gebied

Vanmiddag is in Nijmegen door minister Stientje van Veldhoven (minister voor Milieu & Wonen) de Woondeal ondertekend. De woondeal is een overeenkomst tussen Het Rijk, de provincie en 18 gemeenten in Gelderland waaronder Arnhem en Nijmegen. De overeenkomst heeft als hoofddoel om voor 2025 duizenden woningen extra te bouwen. Door de snel oplopende woningtekorten in onder andere Arnhem en Nijmegen moeten er snel meer nieuwe woningen gebouwd worden, voor 2025 is het streven 20.000 woningen, 5000 meer dan eerder gepland. Door de speciale afspraken in de Woondeal kunnen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars sneller betaalbare huur- en koopwoningen gaan bouwen. 

De afspraken in de woondeal 

 • Tot 2025 worden 20.000 woningen gerealiseerd, dit zijn er 5.000 meer dan eerder gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren.
 • 50% van de woningen moeten in het betaalbare segment vallen.
 • De regio zorgt voor een totale planvoorraad tot en met 2030 van 130% van de woningbehoefte.
 • In de nieuwe woningbouwplannen spannen partijen zich in om minimaal 25% circulair te laten ontwikkelen. Vanaf 2030 wil de regio minimaal 50% circulair bouwen.
 • Versneld realiseren van (flexibele en tijdelijke) woningen.
 • Inzet en expertise vanuit het Rijk voor de regio.
 • Er komen specifieke afspraken over de huisvesting van dak- en thuislozen.
 • De gehele regio krijgt een hogere korting op de verhuurdersheffing bij nieuwbouw door woningcorporaties (25.000 euro ipv 12.500 euro).
 • Corporaties krijgen meer experimenteerruimte om bijvoorbeeld in het verlengde van hun kerntaak te werken aan de energietransitie voor particulier bezit en leefbaarheid in de wijk.
 • Er is 1 miljoen euro beschikbaar (750.000 euro van het Rijk en 250.000 euro van de provincie Gelderland) om de uitvoering te starten.
 • Er worden afspraken gemaakt over een integrale gebiedsgerichte aanpak van sociaal-fysieke achterstanden en (on)veiligheid voor Arnhem Oost.

De zesde woondeal

De Woondeal Arnhem-Nijmegen is de zesde Woondeal die de minister tekende met een regio waar een forse woningbouwopgave ligt. Het doel van de Woondeal is het bundelen van krachten van verschillende overheidslagen en daarmee structureel verbeteren van de woningbouwproductie, het functioneren van de woningmarkt en de leefbaarheid in deze groene en inclusieve regio. De woonopgaven in de regio kunnen alleen worden gerealiseerd door samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen zoals beleggers en (bouw)ontwikkelaars. De Woondeal is het startpunt van een langjarig samenwerkingstraject tussen de partijen.

 

Woondeal

Een bezoek aan een van de succesvolle jongerenprojecten in Immerloo, AM-support

Niet alleen extra stenen ook extra sociale aanpak (in Malburgen)

Niet alleen nieuwe stenen ook flinke inzet op sociale en economische wijkverbetering van met name Immerloo in Malburgen Oost is een doelstelling van de Woondeal voor Arnhem. Corporaties zijn niet alleen verantwoordelijk voor de stenen maar moeten ook meer betrokken zijn bij de sociale factoren en problematiek die er speelt. Betrokkenheid bij de aanpak van onveiligheid, verloedering, taalachterstand, en werkloosheid. Het percentage werkeloosheid en hiermee gepaard gaande armoede is hoog in Malburgen, dan vooral in Immerloo.

Delegatie met minister vertrok vanaf Basisschool het Mozaïek

Rondje Malburgen (op de fiets)

Minister van Veldhoven  bezocht niet alleen Nijmegen voor de ondertekening van de Woondeal, vooraf werd de wijk Malburgen in Arnhem bezocht. De minister bezocht in wijkdeel Immerloo (Malburgen Oost) Basisschool Het Mozaïek en het succesvolle jongerenproject AM-supportteam. Deze organisatie weet voetbal te verbinden aan sociale, educatieve en maatschappelijke initiatieven om jongeren hierdoor meer of betere kansen te bieden. Vanuit Malburgen Oost ging het per waterstofbus naar wijkdeel West. Daar aangekomen ging de minister, burgemeester en enkele andere afgevaardigden waaronder een bewoner een ronde door de wijk op de fiets maken voordat ze naar Nijmegen vertrokken voor de uiteindelijke ondertekening van de Woondeal.

woondeal

Op de fiets ging het door West, met wijzend Liesbeth van Asten (directeur Volkshuisvesting) wethouder Ronald Paaping, Burgemeester Ahmed Marcouch, (midden-achter) en minister Stientje van Veldhoven (rechts)

Meer foto’s van het bezoek van de minister aan Malburgen zijn hier te vinden.

 

3 reacties

 1. Hoeveelste minister is het nu al die langskomt om Malburgen beter te maken? Over een paar jaar weer een minister die ook met geld komt maar de problemen blijven maar bestaan. Dat komt dat Malburgen een dumpwijk is. Dit is geen woondeal maar helaas een dumpdeal!

  • Precies Anja, een dumpwijk.
   Wat een poppenkast dit.

   Mundus vult decipi, ergo decipiatur
   Oftewel de wereld wilt bedrogen worden dus bedrieg haar.

   • Dump wijk klopt inderdaad en bedriegen en liegen kunnen ze daar inderdaad mijn ex woont daar en zal wel in die wijk terecht komen en heet je vd vossen met achternaam dan helemaal maar zo sluw is t vosje helaas niet o

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*