Home / bijeenkomst / Zeer grote opkomst bij inloopbijeenkomst bouwplannen Nijmeegseweg

Zeer grote opkomst bij inloopbijeenkomst bouwplannen Nijmeegseweg

Een eerste bijeenkomst op 2 april in MFC de Spil over de voorgenomen bouwplannen van de gemeente Arnhem aan de Nijmeegseweg trok enkele honderden bewoners uit zowel Oost als West Malburgen. Een zeer hoge opkomst. Tijdens deze bijeenkomst die tussen 17:00 – 20:00 uur plaatsvond konden bewoners vragen stellen aan de aanwezige afgevaardigden vanuit de gemeente, punten aangeven die zij wenselijk of niet wenselijk vonden en zich aanmelden voor een klankbordgroep.

Al om vijf uur waren er heel veel belangstellenden

Doelen, Randvoorwaarden en vervolgprocedure

Tijdens de bijeenkomst werd het concept van de ruimtelijke uitgangpunten getoond. Daarnaast werden op enkele sheets door de gemeente de doelen, randvoorwaarden en vervolgprocedure aangegeven. De hieronder staande afbeelding en punten zijn deze zoals tijdens de bijeenkomst werden getoond.

ruimtelijke uitgangspunten

De ruimtelijke uitgangspunten zoals deze door de gemeente Arnhem zijn voorgesteld in het het gepresenteerde concept

Doelen gemeente Arnhem

 • Entree naar de stad herkenbaar maken
  • Heldere stedenbouwkundige en landschappelijke structuur
  • De Monchyplein als herkenbare plek
  • Eenduidige entree naar de stad
 • Verkleinen gevoel ruimtelijke barrière tussen wijkdelen Oost en West 
  • Oversteek De Monchyplein verbeteren
  • Efficiëntere verkeersafwikkeling De monchyplein
  • Aantrekkelijke openbare ruimte  voor omwonenden en passanten
  • ‘Ogen op de straat’
 • Voldoen aan de vraag naar woningen
  • Eengezinswoningen en apartementen
  • 30% sociale huur
  • Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij voorzieningen Drieslag en Hoefbladlaan

Randvoorwaarden gemeente Arnhem

 • Entree van de stad herkenbaar maken
  • Financieel haalbaar
  • Behoud groene karakter en behoud rijbanen (geen massale bomenkap)
  • Versterken groen structuur
  • Stevige bebouwing langs de Nijmeegseweg, allure
  • Voldoende parkeergelegenheid binnen de zoeklocatie volgens gemeentelijke parkeernorm
  • Bouw woningen door ontwikkelaars, uitgifte per ‘plot’

Vervolg procedure

 • openen grondexploitatie door gemeenteraad – najaar 2019
 • nota van uitgangspunten en beeldkwaliteitsplan (samen met Klankbordgroep bewoners) – najaar 2019
 • Bestemmingsplan – voorjaar 2020
 • Inrichtingsplan (samen met Klankbordgroep bewoners) – voorjaar 2020
 • Bouwplannen (door ontwikkelaars, in overleg met omwonenden) – najaar 2020

Reacties van aanwezige bewoners

De wijkmedia sprak een groot aantal aanwezigen wat zij van de voorgestelde concept plannen en doelen vonden. Er was naast positieve reacties ook kritiek, dan vooral op de voorgestelde hoogbouw dat in het concept van de ruimtelijke uitgangspunten (zie hierboven de rode vlakken in de afbeelding) werd getoond.
De voorgestelde hoogbouw in Oost op de grasveldjes aan weerszijden van de Akkeleistraat kreeg zware kritiek. Mochten deze voorgestelde plannen en hoogtes doorgaan zal dat betekenen dat flats aan het Salvatorplein een deel van de dag geen zon krijgen.
Naast kritiek op de hoogbouw was er ook kritiek op de voorgestelde verkeersaanpassingen en de verkeersdruk die met de voorgestelde bebouwing hoogstwaarschijnlijk flink zal toenemen. Daarnaast werden er nog kritische opmerkingen gemaakt over het behoud van bomen en groen.
Aanwezige bewoners die actief zijn in de diverse bewonersorganisaties gaven vooral ook aan om in te zetten op koop en huur, en niet op sociale woningbouw. Dit om een betere balans te krijgen in de wijk Malburgen.

‘Poort naar Noord’

Het is duidelijk na deze eerste bijeenkomst, de gemeente Arnhem heeft grote plannen met ontwikkelingen aan beide zijden van de Nijmeegseweg. Het moet (zoals eerder iemand al als reactie op deze site opmerkte) de ‘Poort naar Noord’ worden. Het zal ook betekenen  dat de plannen van grote invloed gaan zijn voor veel bewoners van Malburgen, met name in de omgeving Nijmeegseweg. Mariëlle Knaapen – verantwoordelijk projectmanager vanuit de gemeente Arnhem voor Malburgen heeft daarom ook toegezegd bewoners vanaf het eerste uur te betrekken bij deze ontwikkelingen.

Klankbordgroep

Al veel bewoners (omgeving Nijmeegseweg) hebben zich aangemeld voor de tijdelijke  klankbordgroep die op korte termijn actief zal worden. U wilt inspraak hebben c.q. betrokken zijn bij de ontwikkelingen, meld u dan nu aan via: info@malburger.nl of w.petersen@rijnstad.nl

5 reacties

 1. Dank voor deze informatie ik kon helaas niet naar de presentatie Komen er nog vervolg bijeenkomsten?

 2. HAHAHAHA!!! Poort naar noord 😀

 3. Druk bezocht zag veel buren en kennissen. Waardeloos plan om die hoogbouw daar tegenover hotel Zuid neer te zetten. Wil je een mooie toegang naar het centrum of nog meer beton? Een mooie entree naar het centrum maak je niet met huizen die maak je met vooral met veel groen en bomen. Zeker aan deze weg met de hoogste luchtvervuiling binnen de bebouwde kom van arnhem niet nog meer beton!

 4. ik reageer anoniem

  Wat wordt nu in hemelsnaam bedoeld met wand met —4— lagen? 4 hoog of 4 verspringende lagen?

 5. Ik kreeg dit bericht via via en kan mij als stedenbouwkundige niet voorstellen dat deze impressie werd gepresenteerd als ruimtelijke uitgangspunten in combinatie met de gestelde doelstellingen.

  Vrijwel dagelijks moet ik over deze weg (stapvoets) naar mijn werk rijden vanuit Nijmegen en deze “bakvorming” die nu wordt voorgesteld met bebouwing zo dicht aan de rijbaan, lijkt mij niet wenselijk voor het beeld. Nogmaals dat is als je werkelijk deze gepresenteerde doelen als gemeente wil nastreven.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*