Home / Gemeente Arnhem / Bewoners Malburgen bieden petitie aan tegen gevaarlijke verkeerspunten

Bewoners Malburgen bieden petitie aan tegen gevaarlijke verkeerspunten

Bewoners in Malburgen West hebben maandagmiddag 23 juli een petitie aangeboden aan wethouder Roeland van der Zee (verkeer). In deze petitie wordt gevraagd voor maatregelen om een aantal verkeerspunten in wijkdeel West veiliger te maken en om meer op te treden tegen hardrijders in West. De aanleiding voor de petitie was een ongeluk wat op maandagavond 25 juni plaatsvond op de kruising Dovenetellaan – Gelderse Rooslaan – Kastanjelaan, hierbij kwam een auto met scooter in botsing met twee zwaargewonden tot gevolg. 

Wethouder Roeland van der Zee kreeg de 350 keer ondertekende petitie overhandigd door omwonenden van de bovengenoemde kruising Al lange tijd maken deze omwonenden zich zorgen over het vaak veel te hard rijden en de voor velen onduidelijke voorrangssituatie op de kruising.

aanbieden petitie

Een van de initiatiefnemers van de petitie wijst tijdens het aanbieden wethouder Roeland van der Zee een van de verkeerspunten aan

Vervelende en gevaarlijke verkeerspunten, maar vooral snelheid

Niet alleen de kruising Dovenetellaan – Gelderse Rooslaan – Kastanjelaan kwam ter sprake, ook diverse andere vervelende verkeerspunten werden aangegeven, zoals het einde van de  Dovenetellaan, met de hoek Brunelsingel en het ontbreken van een voetpad aan het einde van de Gelderse Rooslaan.
Wat tijdens het aanbieden van de petitie door de ongeveer 15 aanwezige bewoners de meest gemaakte opmerking was dat er vooral veel en veel te hard wordt gereden – door vooral ook wijkbewoners – over met name de Dovenetellaan en de Gelderse Rooslaan.

Ook de SP maakt zich zorgen om de verkeerssituaties zoals in de petitie aangegeven en ondersteunen de bewonersactie. Daarnaast stelt de SP schriftelijke vragen over verschillende andere verkeerssituaties in de wijk Malburgen aan de gemeenteraad van Arnhem, o.a. naar aanleiding van een artikel in de wijkkrant, en een opvolgend artikel op de wijkwebsite.

petitie 2

De bewuste kruising Dovenetellaan – Gelderse Rooslaan – Kastanjelaan waar op 25 juni een zwaar ongeluk plaasvond

Verkeersschouw

Wethouder Roeland van der Zee zegde toe de ontvangen petitie en de hierin aangegeven punten te bestuderen en op basis hiervan te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen.
In het verleden waren er al maatregelen genomen om de snelheid op de Gelderse Rooslaan naar beneden te brengen. De destijds geplaatste drempels zijn verwijderd in verband met geluidsoverlast voor aanwonenden en de route van de stadsbus. Later genomen verkeersmaatregelen door Team Leefomgeving Malburgen op advies van omwonenden op de splitsing Dovetellaan – Meldestraat zijn wel succesvol. Mogelijk dat een vergelijkbare ‘punaise’ oplossing ook op de kruising van Dovenetellaan – Gelderse Rooslaan – Kastanjelaan kan worden toegepast.

Aankomende september zal er en verkeersschouw worden gehouden. Bewoners, waaronder leden van het Wijkbeheer Malburgen  kijken dan samen met afgevaardigden van Team Leefomgeving Malburgen, afdeling Verkeer gemeente Arnhem en politie naar vervelende/gevaarlijke verkeerspunten in Malburgen.

Heeft u ook een verkeerspunt in de wijk Malburgen Immerloo of het Duifje waarvan u denkt dat deze verbeterd kan worden, geeft het dan door aan redactie@malburger.nl
Wij koppelen het dan terug in de diverse bewonersgroepen (Wijkplatforms) en bij Team Leefomgeving Malburgen.

 

     

3 reacties

 1. Zelf woonachtig in de Plantage. Snap de kritiek van de bewoners vlakbij deze kruising heel goed. Het is een gevaarlijk punt zeker ook omdat veel automobilisten denken dat de Gelderse Rooslaan een voorrangsweg is, vooral het vele sluipverkeer vanaf de richting Eldense Dijk.
  Als automobilist maak ik er bijna dagelijks gebruik van de Gelrderse Rooslaan en Dovenetelaan, belangrijk dat de snelheid eruit wordt gehaald. Mogelijk dat er een verplicht stopbord/stopstreep beide rijrichtingen van de Gelderse Rooslaan (thv Dovenetelaan) kunnen worden geplaatst.

 2. Er is natuurlijk veel meer sluipverkeer. Dat heeft volgens mij alles te maken met de ons omringende rijkssnelwegen. En zolang de A15 niet doorgetrokken is zal dat nog wel zo blijven. Het goede nieuws is dat de gemeente met slimme verkeersmaatregelen wel een groot deel van het sluipverkeer kan weghouden uit het stedelijk gebied. Allereerst zal tijdens de spitsperiode de doorstroming op de N325 verbeterd moeten worden. Daar zijn voorbeelden van(o.a. “Langzaam rijden gaat sneller”). In de aanrijroutes naar de A325 moet op de matrixborden duidelijk worden aangeven dat rijden door de stad zinloos is qua tijd. Daar moeten dan ook verkeersmaatregelen op genomen worden, bijvoorbeeld de tweede baan op de A325 net voor de kruising en de Nijmeegse weg in de spits afkruisen.
  Jammer voor de wethouder, maar het echte probleem van de luchtvervuiling in stedelijk gebied wordt veroorzaakt door het sluipverkeer over de Nijmeegse weg, de Frostbrug en de singels en niet zozeer door die anderhalve oude diesel die daar langsrijdt. Wat niet wil zeggen dat je die niet moet weren. Dus is het heel effectief om maatregelen aan de bron te nemen, die bovendien relatief weinig geld kosten. Want grote investeringen doen voor iets dat wellicht over 10 jaar is opgelost, is niet altijd even verantwoord.

 3. Over veiligheid gesproken. Wel eens met de fiets boodschappen gedaan op het winkelcentrum Kronenburg. Ik start op de Groene Weide. Eerste gevaar de rotonde. Hier gaat het regelmatig fout in voorrang geven en soms zelfs tot ongevallen. Het volgende obstakel is de afslag naar het parkeerterrein van winkelcentrum de Hoefslag. Het is daar niet echt heel erg overzichtelijk zowel voor afslaande automobilisten als voor automobilisten die vanaf het parkeerterrein komen. Als fietser moet je hier altijd extra opletten. Het volgende punt is de oversteek van de Zeegsingel. Aan de overkant is een stoeprand in de vorm van een tong die rechtdoor fietsen niet mogelijk maakt. Je moet een soort slinger maken om het fietspad te vervolgen. Zeer onaangenaam voor fietsers, Bovendien laat het wegdek hier te wensen over. Dan is het aan een stuk rechtdoor. Wel even opletten dat er niet een of ander racemonster met een enorme vaart van de Koppel de Koppelstraat op wil rijden(onoverzichtelijke kruising).
  Bij de kruising met Kronenbergsingel rechtsaf en dan………….. Waar voor auto’s netjes een strook beschikbaar is om linksaf te slaan richting de parkeerplaats, houdt het voor de fietser op. Allereerst moet je met de fiets verder doorrijden dan de kruising waar de auto’s rechtsaf slaan en vervolgens mag je dan via de op-/afrit van het kantoorgebouw het fietspad verlaten, met gevaar voor eigen leven oversteken, terugrijden naar de kruising waarde auto’s richting de parkeerplaats rijden en vervolgens ontbreekt ieder spoor voor de fietser om zijn fiets voor de ingang te kunnen plaatsen. Zo’n 15 jaar geleden was ik lid van de interdepartementale werkgroep korte ritten. Wij publiceerden toen een boekje met handige tips om de bereikbaarheid met de fiets van winkelcentra te verbeteren.
  Wellicht dat de gemeente het nog ergens op de plank heeft staan en anders mogen ze het van mij lenen. Het doel van deze werkgroep was om het autoverkeer terug te dringen vooral op de korte afstanden. Dit omdat korte ritten het meest schadelijk zijn qua emissies van uitlaatgassen.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*