Home / Gemeente Arnhem / Olympusgebied, nieuwbouw Nijmeegseweg en handhaving op agenda COM

Olympusgebied, nieuwbouw Nijmeegseweg en handhaving op agenda COM

Dinsdagavond 24 april wordt er in MFC De Spil het Centraal Overleg Malburgen – COM georganiseerd. Dit openbaar overleg wat elk jaar twee keer wordt gehouden behandeld wijkbrede onderwerpen over bijvoorbeeld wijkontwikkeling of sociale en maatschappelijke thema’s die op heel de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje betrekking hebben of van invloed zijn.

De vier hoofdonderwerpen die deze keer op de agenda staan zijn:

 • Ontwikkeling Olympusgebied
  De ontwikkeling van het Olympusgebied is voor heel Malburgen van belang. Gezien de besluitvorming in de gemeenteraad, geen bioscoop, lijkt er weer ruimte te zijn om ideeën te ontwikkelen voor dit gebied. Maarten van de Louw, rector van het Olympuscollege komt een toelichting geven. Samen met een aantal andere partijen in het gebied zijn er ideeën voor de invulling van het Olympusgebied.
 • Nieuwbouw Nijmeegseweg
  Mariëlle Knaapen vanuit de gemeente Arnhem zal toelichten wat de stand van zaken is.
 • De werkwijze van Handhaving (inzet van BOA’s)
  De gemeenteraad heeft besloten om het aantal uren van de BOA’s uit te breiden. De leidinggevende van Handhaving en een BOA zullen aanwezig zijn om een toelichting te komen geven op hun werk en hun inzet in Malburgen.
 • De ervaringen van het Sociaal Wijkteam Malburgen
  Het Sociaal Wijkteam is het eerste aanspreekpunt in Malburgen als het om allerlei vormen van zorg gaat in de wijk. Mirjam van Otten geeft een toelichting op de ervaringen van het Sociale wijkteam de afgelopen jaren. Daarnaast worden er toelichtingen gegeven door zorg-coordinator Natasha Thuis en Hans van Heijningen van het projectbureau Achter de Voordeur.

Openbare bijeenkomst, aanmelden hoeft niet

De vergaderingen van het COM zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Waar, wanneer en hoe laat?

MFC De Spil
Lupinestraat 12, wijkdeel West
Dinsdag 24 april
19:30 – 22:00 uur

Agenda en overige stukken

De volledige agenda en overige stukken in 1 PDF bestand kan u hier downloaden

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*