Home / Nieuws Wijkbeheergroep Immerloo

Nieuws Wijkbeheergroep Immerloo

Vergaderingen wijkbeheer Malburgen 2019

vergadering

Het wijkbeheer Malburgen (de wijkplatforms en wijkbeheergroepen) vergadert jaarlijks verschillende malen in elk wijkdeel van de wijk Malburgen. Van het Duifje tot West kan u deelnemen in bewonersoverleggen en hierin meepraten en meebeslissen over allerlei zaken die spelen in uw buurt of wijkdeel.  Vergaderdata De datums van alle vergaderingen kan u vinden in dit document (PDF.) In de online wijkagenda ... Lees meer »

11de Familiedag warm succes

Familiedag

Dit jaar werd voor de 11de keer alweer de Familiedag gehouden. Een woensdagmiddag georganiseerd door vooral Stichting Prisma en de Vereniging Sport en Integratie en met heel veel activiteiten gericht op vooral (school)kinderen uit de deelwijken Immerloo en Het Duifje. Vaste locatie; het plein tussen de basisschool het Mozaïek en het buurtcentrum waar de beide organisaties tal van activiteiten in ... Lees meer »

Olympusgebied, nieuwbouw Nijmeegseweg en handhaving op agenda COM

vergadering

Dinsdagavond 24 april wordt er in MFC De Spil het Centraal Overleg Malburgen – COM georganiseerd. Dit openbaar overleg wat elk jaar twee keer wordt gehouden behandeld wijkbrede onderwerpen over bijvoorbeeld wijkontwikkeling of sociale en maatschappelijke thema’s die op heel de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje betrekking hebben of van invloed zijn. De vier hoofdonderwerpen die deze keer op ... Lees meer »

Voorzitter Joost Fledderus neemt afscheid van Malburgen

image Joost Fledderus

Een van de jongste mogelijk de jongste voorzitter van een Arnhems’ wijkplatform nam gisterenavond 28 juni afscheid. Joost Fledderus was sinds 2014 voorzitter van het Wijkplatform Malburgen Oost. Voordat Joost voorzitter van het Wijkplatform werd, was hij actief als lid in- en later als voorzitter voor Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord. Verhuizen Een belangrijke reden voor Joost zijn vertrek is de verhuizing ... Lees meer »

Jaarplanning Wijkbeheer Malburgen online

Een nieuw jaar betekent een nieuwe jaarplanning voor de vergaderingen van het Wijkbeheer Malburgen. In het schema staan alle bewonersvergaderingen die in uw wijk en buurt plaatsvinden. Niet alle vergaderingen zijn openbaar. Bij openbare vergaderingen geldt ook dat u zich het beste even kan aanmelden i.v.m. de beschikbare ruimte. Een PDF van de jaarplanning Wijkbeheer Malburgen vindt u hier Vergaderingen ... Lees meer »

Dubbel afscheid

Dinsdagavond 15 December vond er in buurtcentrum de Hobbit in het bijzijn van veel leden van het wijkbeheer een dubbel afscheid plaats. Tiny wouters, wijkregisseur voor de wijk Malburgen en Cisca Arnolds, lid van het Wijkplatform Oost en Wijkbeheergroep Oost-Noord namen beiden afscheid. Tiny Wouters Tiny Wouters is vier jaar lang wijkregisseur geweest in de wijk Malburgen. Als opvolger van ... Lees meer »

Malburgen Oost: prioritering Wijkactiepunten

Op de avond van 23 November was het de beurt aan bewoners uit Malburgen Oost-Zuid, Immerloo en Het Duifje om de prioritering van de Wijkactiepunten uit te voeren in de Hobbit. Tijdens eerdere diverse bijeenkomsten in de wijk konden bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden, waar moet de gemeente op inzetten de komende jaren. Na de inventarisatie hiervan was het ... Lees meer »

In memoriam: Auke Helmhout 1925 – 2015

Zaterdag 14 November 2015 is op 90 jarige leeftijd Auke Helmhout in Grootegast (Gr.) overleden. Auke Helmhout was jarenlang voorzitter van Wijkplatform Malburgen, Immerloo en Het Duifje. In 2005 nam hij hiervan afscheid. Tijdens en na zijn periode als voorzitter was Auke jarenlang eindredacteur van de Malburgse wijkpagina in de Arnhemse Koerier en lid van de publiciteitsgroep (pub-groep) in Malburgen. ... Lees meer »

Wijkgesprekken Immerloo – bekende problematiek & goede ideeën en mooie resultaten

Ongeveer 20 bewoners namen deel aan de Wijkgesprekken in Malburgen op maandag 12 en dinsdag 13 oktober in immerloo. De eerste bijeenkomst was in het gebouw van de Wijkclub Immerloo, de tweede op dinsdagmorgen in Bewonershuis Prisma. Bekende problematiek & goede ideeën en mooie resultaten De deelwijk Immerloo staat bekend om zijn hoge werkloosheid (24%) en lage inkomens. De wijk wordt ... Lees meer »

Oktober is Wijkgesprekken in Malburgen

Deze aankomende maand Oktober staat Malburgen weer in het teken van de Wijkgesprekken.  Wijkgesprekken zijn dé bijeenkomsten in Malburgen waar bewoners met organisaties zoals gemeente en Rijnstad in gesprek kunnen wat er belangrijk is in de wijk of wat u graag ziet veranderen. Is dat meer groen? Veiligheid of een schonere wijk? Meer ruimte voor jeugd, of juist minder? Het ... Lees meer »