Home / bijeenkomst / Ontwikkelingen Nijmeweegseweg – stedenbouwkundigbureau OD205 op pad met bewoners

Ontwikkelingen Nijmeweegseweg – stedenbouwkundigbureau OD205 op pad met bewoners

Zaterdag 18 juli gingen de eerste enthousiaste en betrokken bewoners uit Malburgen met medewerkers vanuit het Rotterdamse stedenbouwkundigbureau OD205 op pad in de wijk. Doel van de door OD205 georganiseerde ronde rondom de Nijmeegseweg was om samen met bewoners een indruk te krijgen van de wijk. De verkennende rondgangen met bewoners zijn het eerste onderdeel van een stedenbouwkundigplan voor de Nijmeegseweg en omgeving wat samen met bewoners tot stand komt en breed gedragen wordt door omwonenden en andere wijkbewoners.  Op zaterdag 15 augustus zijn de volgende rondgangen, bewoners uit heel Malburgen kunnen zich hier nog voor aanmelden.

OD205

Bewoners uit Malburgen geven toelichting aan een medewerker van OD205 nabij het ontwikkelgebied van de Nijmeegseweg

Enthousiast en betrokken

Wat gelijk opviel aan de deelnemende bewoners afgelopen zaterdag was dat ze allemaal enthousiast en betrokken waren. Overigens namen niet alleen bewoners deel, ook ondernemers uit zowel het oostelijk als westelijk deel. Een mooie gemêleerde samenstelling van de wijk, zowel huurders als ook kopers, nieuwe bewoners en bewoners die al lange tijd in de wijk wonen. Op vrijwillige basis werd een aantal opdrachtjes meegegeven om een aantal plekken in de wijk te fotograferen (met een telefoon of beschikbare camera) waar bewoners een bepaalde band mee hebben of om bijv aan te geven om te behouden of die juist geschikt is voor woningbouw.

OD205

Deelnemers aan de rondgang en medewerkers van Stedenbouwkundigbureau OD205 op een van de toekomstige ontwikkellocaties in Malburgen

Klankbordgroep Nijmeegseweg en omgeving

De deelnemende bewoners en overige belangstellenden uit de wijk vormen uiteindelijk de nieuwe klankbordgroep Nijmeegseweg en omgeving die zich bezig gaat houden met het stedenbouwkundigplan dat naar aanleiding van de opvolgende bewonersbijeenkomsten vorm zal worden gegeven.

Drie opvolgende bewonersbijeenkomsten

Om tot een breed gedragen stedenbouwkundigplan te komen organiseert OD205 na de wandelingen drie opvolgende bijeenkomsten, elke bijeenkomst zet een volgende stap op weg naar het uiteindelijke plan dat wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad.

In de eerste bijeenkomst op 20 augugstus staat “samen dromen” centraal. Met hierbij de vraag; Wat kan het toevoegen van woningen in positieve zin betekenen? Het stedenbouwkundigbureau wil alle leden van de klankbordgroep de gelegenheid geven hun ideeën te verduidelijken en helpen daar actief aan mee. Samen wordt er met bewoners op zoek gegaan naar de gewenste beleving en sfeer langs de Nijmeegseweg, op basis van de input van de bewoners gegeven tijdens de wandelingen en de foto opdracht.

In de tweede bijeenkomst staat samenwerken centraal. Dit scenario is geen ontwerp maar de basis voor een goed gesprek. In de bijeenkomst wordt er samengewerkt aan de thema’s die we van belang achten, zoals bijvoorbeeld: het openbare groen, de verbindingen voor voetgangers en fietsers, het woningbouwprogramma, de maatschappelijke voorzieningen of de vorm van de gebouwen.
In de derde bijeenkomst eind november presenteert OD205 het concept schetsontwerp aan de klankbordgroep. Dit doen we door middel van een grote situatietekening, themakaartjes en een maquette of een film waarin het ontwerp goed te zien zal zijn. Vervolgens vragen wij om kritische feedback. Iedereen krijgt de kans om zowel de positieve als negatieve persoonlijke aandachtspunten te benoemen. Gezamenlijk kijken we of het concept schetsontwerp het vertrouwen geniet van de klankbordgroep. Als dat het geval is gaan we op bureau het schetsontwerp verder afmaken, waarbij wij concrete verbetervoorstellen van de bijeenkomst integreren.

Het Doel

Het doel is dat iedereen blij is met een uiteindelijk stedenbouwkundigplan dat aan de gemeenteraad zal worden gepresenteerd en waar alle partijen maar vooral ook de bewoners van Malburgen zich in kunnen vinden.

Wilt u meedoen en u heeft zich nog niet aangemeld voor een van de rondgangen op zaterdag 15 augustus? Meld u zich dan aan via: aanmelden@od205.nl of via 010 303 1277 en doe dit voor aanstaande maandag 10 augustus. Mocht u niet mee willen doen aan een rondgang op 15 augustus, dan kan u ook nog meedoen met de eerste bijeenkomst op donderdagavond 20 augustus. Hiervoor kunt u zich ook aanmelden via: aanmelden@od205.nl of via 010 303 1277.

Meer informatie over het participatieproces en hoe dit samen namens beide wijkplatforms in Malburgen, gemeente Arnhem en stedenbouwkundigbureau OD205 tot stand is gekomen leest u hier.

OD205

Een van de locaties van het plangebied ontwikkelingsplan Nijmeegseweg dat eerder onderwerp was van felle discussie tijdens het voorgaande proces.

 

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*