Home / bijeenkomst / Wet Aanpak Woonoverlast en beheer openbare ruimte tijdens het Centraal Overleg Malburgen

Wet Aanpak Woonoverlast en beheer openbare ruimte tijdens het Centraal Overleg Malburgen

Dinsdagavond 23 oktober wordt er in wijkcentrum de Hobbit het Centraal Overleg Malburgen – COM georganiseerd. Dit openbaar overleg wat elk jaar twee keer wordt gehouden behandeld wijkbrede onderwerpen over bijvoorbeeld wijkontwikkeling of sociale en maatschappelijke thema’s die op heel de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje betrekking hebben of van invloed zijn.

De twee hoofdonderwerpen die deze keer op de agenda staan zijn:

 

  • Wet Aanpak Woonoverlast
    Op basis van de Wet aanpak Woonoverlast en op basis van de SP motie in de gemeenteraad Arnhem is de gemeente Arnhem bezig om een voorstel te maken aan de gemeenteraad om de burgemeester bevoegdheden te geven om op te kunnen treden tegen woonoverlast. De Wijkbeheergroep Malburgen Oost Noord heeft in een brief aan de gemeenteraad te kennen gegeven dat zij dit een belangrijk instrument vindt om de overlast in de wijk tegen te kunnen gaan. Hans Haarler, ambtenaar gemeente Arnhem, is met anderen bezig om het gemeenteraadsvoorstel te maken. Hans Haarler wordt uitgenodigd om hier een toelichting over te geven en daarover in gesprek te gaan met de leden.
  • Beheer en onderhoud openbare ruimte
    Bewoners in Malburgen ervaren nog steeds dat de openbare ruimte in Malburgen verloederd. Wijkbeheergroepen en Wijkplatforms onderschrijven dat en constateren tevens dat dit mede een gevolg is van de bezuinigingen en het beleid van de gemeente Arnhem. Die verloedering wordt bevestigd in het Leefbaarheidsonderzoek 2017 (samenvatting in bijlage 2), waarin verloedering openbare ruimte nog steeds heel hoog scoort. Ook is geconstateerd dat in het Collegeakkoord 2018 – 2022 met geen woord gerept wordt over dit grote knelpunt.
    Esther Hoogendoorn, stadsdeelmanager Wijkonderhoud van de gemeente Arnhem komt een toelichting geven op het beleid en bespreekt de ervaringen van de bewoners.

Openbare bijeenkomst, aanmelden hoeft niet

De vergaderingen van het Centraal Overleg Malburgen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Waar, wanneer en hoe laat?

Wijkcentrum de Hobbit
Zwanebloemlaan 2a
6832 HG, Arnhem

23 oktober, 19:30 uur

Agenda en overige stukken

De volledige agenda en overige stukken van het Centraal Overleg Malburgen in 1 PDF bestand kan u hier downloaden

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*