Home / Malburgen / Malburgen Oost: prioritering Wijkactiepunten

Malburgen Oost: prioritering Wijkactiepunten

Op de avond van 23 November was het de beurt aan bewoners uit Malburgen Oost-Zuid, Immerloo en Het Duifje om de prioritering van de Wijkactiepunten uit te voeren in de Hobbit. Tijdens eerdere diverse bijeenkomsten in de wijk konden bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden, waar moet de gemeente op inzetten de komende jaren. Na de inventarisatie hiervan was het op 23 November de beurt aan bewoners om te gaan prioriteren per thema.

Stickeren
Ook tijdens de bijeenkomst in de Hobbit werd de beproefde sticker methode toegepast. Elke bewoner kreeg 3 stickertjes die hij/zij per thema mocht plakken op sheets bij de actiepunten die tijdens eerdere bijeenkomsten door bewoners waren aangegeven.

Deelwijken
Omdat de bijeenkomst drie deelwijken betrof, werden de bewoners in groepjes verdeeld naar gelang de deelwijk waar zij wonen. Zo konden bewoners uit Het Duifje alleen prioriteren voor hun deelwijk Het Duifje, het zelfde gold voor de andere deelnemers.

Opsomming prioritering naar deelwijk
Hieronder volgt een opsomming van de wijkactiepunten die door bewoners uit Oost-Zuid, Immerloo en Het Duifje als hoogste prioriteiten zijn aangegeven met de meeste stickers.
2 prioriteiten per thema:

OOST-ZUID

 • Gezondheid en Zorg:eigen bijdrage zorg te hoog voor mensen met een uitkering, zorg in verzorgingshuizen is beneden peil
 • Groen, spelen en leefomgeving:overlast van voederen vogels in en om de watergangen, mensen meer bewust maken van het schoonhouden van hun leefomgeving
 • Leefbaarheid, Veiligheid en Openbare Ruimte: Nieuwbouw Vivare rondom Immerlooplas past niet in de beeldkwaliteit, realisering rotonde Zeegsingel
 • Leren, Opvoeden, Werken en Ondernemen: ondernemers winkelcentrum Drieslag moeten verantwoording nemen, versterken diversiteit van het soort ondernemers op de Drieslag
 • Meepraten, Meedoen, Communicatie en Initiatieven:er wordt te weinig rekening gehouden met de expertise en mening van bewoners – meer bewoners inspraak, afvalwijzer weer op papier
 • Sport, Welzijn en Cultuur:nieuwe gymzaal Hobbit terrein


HET DUIFJE

 • Gezondheid en Zorg:aandacht voor het isolement van ouderen, meer zorg voor ouderen die langer zelfstandig blijven wonen
 • Groen, spelen en leefomgeving:stoepen en gemeentelijk groen beter onderhouden, wandelverbinding vanaf Het Duifje naar het buitengebied
 • Leefbaarheid, Veiligheid en Openbare Ruimte: Pad van de Hofsingel naar de boerderij moet open blijven, fietspad/tunnel bij bus-sluis veiliger maken voor overstekende fietsers
 • Leren, Opvoeden, Werken en Ondernemen: v.m. grote werkloosheid in de wijk kijken naar een vrijwillige dagbesteding om vrijwilligerswerk te stimuleren, werkgevers en werklozen in Het Duifje koppelen aan elkaar
 • Meepraten, Meedoen, Communicatie en Initiatieven:in het Het Duifje is geen plek meer voor cursussen & bijeenkomsten/ontmoetingsplek in de wijk, actieve benadering van de Wijkteams in de wijk
 • Sport, Welzijn en Cultuur:meer informatie over zorg- en gezondheid ook aan mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn

IMMERLOO

 • Gezondheid en Zorg:eigen bijdrage zorg te hoog voor mensen met een uitkering, zorg in verzorgingshuizen is beneden peil
 • Groen, spelen en leefomgeving:fietsenstalling buiten bij elke flat, beter schoonhouden leefomgeving
 • Leefbaarheid, Veiligheid en Openbare Ruimte: meer aandacht tegen overlast van auto’s overlast ’s nachts op de pleinen – joyriding, politie meer zichtbaar in de wijk
 • Leren, Opvoeden, Werken en Ondernemen: spreken van de Nederlandse taal meer aandacht aan besteden via laagdrempelige cursussen, huiswerkbegeleiding in Prisma
 • Meepraten, Meedoen, Communicatie en Initiatieven:armoede en armoede bestrijding bespreekbaar maken, bewoners kenbaar maken over de leefregels en cultuur en respectvol met elkaar omgaan
 • Sport, Welzijn en Cultuur:radicalisering van jongeren aanpakken, activiteiten organiseren op ontmoetingsplekken in Immerloo die samenleven bevorderen

Hoe nu verder?
De prioritering zal worden vastgesteld tijdens het aankomende Wijkplatform Oost overleg op 8 December. Na vaststelling zullen de Wijkactiepunten worden verwerkt in een Wijkactieplan en worden gepresenteerd aan de raad. De gemeente Arnhem zal de punten van het Wijkactieplan meenemen in haar beleid over de periode 2016-2017.

2 reacties

 1. Zijn dit soort bijeenkomsten ook in andere wijken van Arnhem? bij voorbaat dank. mvrg. Anneke

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*