Home / Gemeente Arnhem / Eerste Klankbordgroep bijeenkomst nieuwbouw Nijmeegseweg in oktober

Eerste Klankbordgroep bijeenkomst nieuwbouw Nijmeegseweg in oktober

Afgelopen 2 april werd voor bewoners uit Malburgen een eerste presentatie gegeven over de ruimtelijke uitgangspunten voor nieuwbouw aan beide zijden van de Nijmeegseweg. De presentatie die plaatsvond in MFC de Spil trok toen honderden belangstellenden. Aanwezige omwonenden van de Nijmeegseweg konden met afgevaardigden van gemeente in discussie gaan over deze uitgangspunten  en zich inschrijven om mee te denken over de toekomstige ontwikkeling in een nog te vormen klankbordgroep. Deze bewoners-klankbordgroep is nu een feit. Gemeente Arnhem heeft de geïnteresseerde deelnemers hieraan vandaag via mail een uitnodiging gestuurd. 

Bewonersbetrokkenheid & ‘Malburgse Manier’

Al voordat de presentatie afgelopen voorjaar werd gehouden had projectmanager Mariëlle Knaapen tijdens het Centraal Overleg Malburgen namens de gemeente Arnhem toegezegd dat bewoners vanaf het begin van de doorstart van de ontwikkelingen rondom de Nijmeegseweg betrokken zouden zijn.
Plannen voor bouw aan beide zijden van de Nijmeegseweg zijn namelijk niet nieuw. In 2009 was de gemeente Arnhem al bezig met een structuurvisie voor de Nijmeegseweg en omgeving, waarbij ook winkelcentrum Drieslag was in meegenomen. Onder de noemer ‘*Malburgse Manier’ werd destijds ook bewoners vanuit de tijdelijke Klanbordgroep Ontwikkelingsplan Malburgen de mogelijkheid gegeven om mee te denken over herinrichting en woningbouw. In verband met de recessie werden in 2011 de plannen voor (woning)bouw en herinrichting Nijmeegseweg in de ijskast gezet.

De Nijmeegseweg die nu al door sommige bewoners de ‘Poort naar Noord’ wordt genoemd is de komende jaren het grootste ontwikkelgebied in Malburgen

Nieuwe Klankbordgroep & bijeenkomsten

De doorstart betekent ook een nieuwe Klankbordgroep. De tientallen veelal omwonenden van de Nijmeegseweg die zich in april hebben ingeschreven voor deelname hierin zijn voor een eerste bijeenkomst uitgenodigd in oktober 2019. In totaal staan er dit jaar nog drie bijeenkomsten (interactieve sessies) in de planning. Klanbordgroep bijeenkomsten zijn er voor die bewoners die zich in april van dit jaar hiervoor hebben aangemeld, tijdens de presentatie of ervoor via de opbouwwerker.

Verschillende varianten

Tijdens deze drie interactieve sessies zal onder leiding van extern gespreksleider Marlies Leupen een aantal ontwikkelvarianten worden besproken met de deelnemers aan de Klanbordgroep.
De variant met het grootste draagvlak zal uiteindelijk als advies namens de Klankbordgroep aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Eerdere berichtgevingen over doorstart ontwikkeling Nijmeegseweg e.o.:

Schriftelijke vragen D66 naar aanleiding van zorgen om bouwplannen in Malburgen

Zeer grote opkomst bij inloopbijeenkomst bouwplannen Nijmeegseweg

*Malburgse Manier: sinds het begin van de herstructurering van Malburgen (1998) is er lange tijd gewerkt volgens de Malburgse Manier: ontwikkelaars – bewoners – gemeente Arnhem.  Uitgangspunt binnen deze manier van werken is dat bewoners in alle fases van de projectontwikkeling een stem hebben. Veel bewoners actief in de verschillende huidige bewonersgroepen willen dat deze transparante en betrokken manier van ontwikkelen weer wordt opgepakt net zoals het (restant) Ontwikkelingsplan Malburgen ook weer wordt opgepakt.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*