Home / Gemeente Arnhem / Eerste bijeenkomst Klankbordgroep Nijmeegseweg

Eerste bijeenkomst Klankbordgroep Nijmeegseweg

Vanavond is de bewonersbijeenkomst over de nieuwbouwplannen rondom de Nijmeegseweg. De bijeenkomst vindt plaats in MFC Malburcht. Het is de eerste van drie bijeenkomsten die dit jaar gaan plaatsvinden in een hiervoor speciaal opgerichte klankbordgroep – Klankbordgroep Nijmeegseweg. De bijeenkomst is voor genodigden die zich via een eerste presentatie van de gemeente Arnhem op 2 april dit jaar hadden aangemeld en diegene die zich via het Wijkbeheer (bewonersgroepen) hadden aangemeld.  

Deelnemers Klankbordgroep Nijmeegseweg & interactieve sessies

Voor de bijeenkomst in MFC Malburcht is relatief gezien grote belangstelling. Ruim 40 bewoners, merendeels omwonenden hebben zich aangemeld voor deelname in de klankbordgroep.
Echter als je het aantal geïnteresseerden afzet naar het gebied qua grootte en aantal omwonenden waar de plannen betrekking op hebben, dan is de belangstelling eigenlijk niet eens zo heel groot.
De bijeenkomsten bestaan uit drie interactieve sessies. Onder leiding van extern gespreksleider Marlies Leupen zullen een aantal ontwikkelvarianten worden besproken met de deelnemers aan de klankbordgroep.

Waar gaan deze nieuwbouwplannen (ruimtelijke uitgangspunten) dan over?

De plannen (ruimtelijke uitgangspunten) hebben grotendeels betrekking op de bouw van woningen (hoog- en laagbouw)) aan beide zijden van de Nijmeegseweg. Dit is als er (nog) moet worden uitgegaan van de eerder gehouden publicaties in de Gelderlander en de bewonerspresentatie van 2 april. Tijdens die ruimtelijke uitgangspunten presentatie werd bouwontwikkeling getoond vanaf het De Monchyplein tot aan het einde van de Elzenlaan (kruising Nijmeegseweg – Batavierenlaan.) Deze uitgangspunten omvat zowel Hoogbouw, laagbouw, huur- en koopwoningen, ook op locaties aan de Nijmeegseweg die niet waren opgenomen in eerdere bouwplannen van bijna 10 jaar geleden.

Bouwplannen niet nieuw

Nieuwbouw aan de Nijmeegseweg is niet nieuw. De eerdere plannen voor nieuwbouwontwikkeling aan de Nijmeegseweg stammen al uit 2009 toen een eerste structuurvisie werd gemaakt. Deze plannen zijn in 2011 in de ijskast gelegd door de economische crisis. Nu met de crisis ver achter ons en enorme vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen is het plan voor nieuwbouw aan de Nijmeegsewweg midden 2018 door de gemeente weer opgepakt.

Bewonersbetrokkenheid in Malburgen

Bewonersbetrokkenheid bij bouw- en sociale ontwikkeling en besluitvorming hierover in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje is al lange tijd gaande. Jarenlang werd er in de wijk gewerkt middels de Malburgse Manier.* Hoe en op wat voor manier precies de doorstart van de ontwikkeling Nijmeegseweg en de mate van inspraak vanuit bewoners zal zijn is nog even afwachten.
Wel is door gemeente aangegeven dat de variant met het grootste draagvlak onder bewoners  uiteindelijk als advies namens de Klankbordgroep Nijmeegseweg aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Wijkmedia

De wijkmedia zal bezoekers van https://www.malburgen.nl op de hoogte houden met betrekking tot ontwikkelingen Nijmeegseweg. Ook op papier (wijkkrant) zullen de ontwikkelingen de komende maanden aandacht krijgen.

Eerder verschenen berichtgevingen m.b.t. herstart ontwikkelingen Nijmeegseweg:
https://malburger.nl/eerste-klankbordgroep-bijeenkomst-nieuwbouw-nijmeegsew
eg-in-oktober/

https://malburger.nl/schriftelijke-vragen-d66-naar-aanleiding-van-zorgen-om-bouwplannen-in-malburgen/
https://malburger.nl/2-april-2019-eerste-informatie-avond-toekomstige-bouwplannen-nijmeegseweg/
https://malburger.nl/zeer-grote-opkomst-bij-inloopbijeenkomst-bouwplannen-nijmeegseweg/

*Malburgse Manier: sinds het begin van de herstructurering van Malburgen (1998) is er lange tijd gewerkt volgens de Malburgse Manier: ontwikkelaars – bewoners – gemeente Arnhem.  Uitgangspunt binnen deze manier van werken is dat bewoners in alle fases van de projectontwikkeling een stem hebben. Veel bewoners actief in de verschillende huidige bewonersgroepen willen dat deze transparante en betrokken manier van ontwikkelen weer wordt opgepakt net zoals het (restant) Ontwikkelingsplan Malburgen ook weer wordt opgepakt, zoals aan de Nijmeegseweg.

3 reacties

  1. Dank Michel! Was het bijna vergeten!

  2. Helaas kan ik niet komen. Losstaande van de plannen ben ik benieuwd hoe deze ontwikkeling zal plaatsvinden in relatie tot de hele stikstof discussie.

  3. Heb begrepen van bewoners uit de straat die wel waren gegaan dat eigenlijk alles al beslist is. Je mag nog meebeslissen over waar straks een watertje mag stromen en een groenstrookje komt. Heel teleurstellend en gemiste kans van de gemeente Arnhem om nu eens echt rekening te houden met haar bewoners (BELASTINGBETALERS!) en deze te betrekken bij de gemeentelijke planvorming zoals dat hoort in een ECHTE democratie. Nogmaals zeer teleurstellend!

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*