Home / Tag Archieven: vergadering

Tag Archieven: vergadering

29 januari – vergadering Wijkplatform Malburgen West

vergadering banner

Aanstaande dinsdagavond 29 januari 2019 wordt in MFC de Spil de vergadering van Wijkplatform Malburgen West gehouden. Deze openbare vergadering begint om 19:30 uur. Tijdens deze vergadering worden onder andere de volgende onderstaande punten behandeld. Beweegtuin Malburgen West In Malburgen West is sinds eind afgelopen jaar een beweegtuin in ontwikkeling hiervan is tijdens de vergadering van November een eerste voorpresentatie ... Lees meer »

Vergaderingen wijkbeheer Malburgen 2019

vergadering

Het wijkbeheer Malburgen (de wijkplatforms en wijkbeheergroepen) vergadert jaarlijks verschillende malen in elk wijkdeel van de wijk Malburgen. Van het Duifje tot West kan u deelnemen in bewonersoverleggen en hierin meepraten en meebeslissen over allerlei zaken die spelen in uw buurt of wijkdeel.  Vergaderdata De datums van alle vergaderingen kan u vinden in dit document (PDF.) In de online wijkagenda ... Lees meer »

4 december – vergadering Wijkplatform Malburgen Oost

vergadering banner

Aanstaande dinsdagavond 4 december wordt in wijkcentrum de Hobbit de vergadering van het Wijkplatform Malburgen Oost gehouden. Deze openbare vergadering begint om 19:30 uur. Tijdens deze vergadering worden onder andere de volgende onderstaande punten behandeld.  Informatie herinrichting Olympusgebied Landschapsarchitect  Rob Aben en gemeentelijk medewerker Marielle Knaapen geven een toelichting op de ruimtelijke verkenning voor een herinrichting voor een deel van ... Lees meer »

27 november – vergadering Wijkplatform Malburgen West

vergadering banner

Aanstaande dinsdagavond 27 november wordt in MFC de Spil de vergadering van het Wijkplatform Malburgen West gehouden. Deze openbare vergadering begint om 19:30 uur. Tijdens deze vergadering worden onder andere de volgende onderstaande punten behandeld.  Jeugdwijkraad Malburgen Er is sinds kort weer een jeugdwijkraad in Malburgen. De nieuwe jeugdswijkraad maakt zich voor de eerste keer bekend binnen het Wijkbeheer Malburgen ... Lees meer »

25 september – vergadering Wijkplatform Malburgen West

vergadering banner

Aanstaande 25 september wordt in MFC de Spil de vergadering van het Wijkplatform Malburgen West gehouden. Deze openbare vergadering begint om 19:30 uur. Tijdens de vergadering worden onder andere de volgende onderstaande punten behandeld. Presentatie plan Beweegtuin park Malburgen West Verkeersschouw Malburgen West – stand van zaken Ontwikkelingen Meinerswijk/Stadsblokken/uiterwaarden Ontwikkelingen Herstructurering Malburgen West De complete agenda is hier te vinden. ... Lees meer »

Maandag 11 april – toekomst Stadsblokken-Meinerswijk in de gemeenteraad

Maandag 11 april is een belangrijke dag voor de toekomst van de Stadsblokken Meinerswijk en dus ook voor Malburgen. Want dan zal de gemeenteraad zich buigen over de toekomstige ontwikkeling van beide gebieden. De behandeling begint om 18:45 uur Alternatief plan Er wordt door Dennis Martens vanuit het Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken, Meinerswijk ingesproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad. ... Lees meer »

Jaarplanning Wijkbeheer Malburgen online

Een nieuw jaar betekent een nieuwe jaarplanning voor de vergaderingen van het Wijkbeheer Malburgen. In het schema staan alle bewonersvergaderingen die in uw wijk en buurt plaatsvinden. Niet alle vergaderingen zijn openbaar. Bij openbare vergaderingen geldt ook dat u zich het beste even kan aanmelden i.v.m. de beschikbare ruimte. Een PDF van de jaarplanning Wijkbeheer Malburgen vindt u hier Vergaderingen ... Lees meer »

Terugblik vergadering Wijkplatform Oost – 14 April 2015

Op de avond van 14 April werd voor de 2de keer dit jaar de vergadering van het Wijkplatform Oost gehouden. Wijkplatform Oost is het door de gemeente Arnhem erkende bewonersplatform van de wijk Malburgen ten oosten van de Nijmeegseweg; waaronder de deelwijken Oost-Zuid, Oost-Noord, Immerloo en Het Duifje. Hieronder een opsomming van de kernpunten die tijdens de vergadering zijn behandeld: Financiële ... Lees meer »

Terugblik: bijeenkomst Wijkbeheergroep Oost-Noord 10 maart 2015

Wijkbeheergroep Malburgen Oost Noord komt eens per twee maanden bij elkaar om te spreken over alles wat de leefbaarheid van onze buurt aangaat en kan verbeteren. Verschillende onderwerpen zijn besproken, zoals bestrijding van verloedering, proefproject bestrijding hondenpoep, meedenken over inrichting 3e rotonde aan de Huissensestraat, plannen windmolenpark: Bestrijding Verloedering. In juli is met medewerkers van gemeente, woningcorporatie Volkshuisvesting en opbouwwerk ... Lees meer »

Bijeenkomst Wijkbeheer Malburgen Oost-Noord – 13 januari 2015

Wijkbeheergroep Malburgen Oost Noord komt eens per twee maanden bij elkaar om te spreken over alles wat de leefbaarheid van onze buurt aangaat en kan verbeteren. Verschillende onderwerpen zijn besproken. Centraal stond dit overleg het zoeken naar mogelijkheden en activiteiten om Malburgen mooier te maken en verloedering en overlast tegen te gaan. Gedacht wordt onder meer aan acties voor tuinonderhoud ... Lees meer »